TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
olmayan çözüm {i} die Nulllösung {f}
olmayan ihracat {allg} unsichtbare Ausfuhr {allg}
Indirekte Treffer
açık denize dayanıklı olmayan gemi {i} der Seelenverkäufer {m}
açık olmayan {s} zweideutig {adj}
açık olmayan {s} wirr {adj}
açık olmayan {s} delphisch {adj}
açık seçik olmayan {s} unscharf {adj}
adet olmayan {s} ungewöhnlich {adj}
adil olmayan {s} unrecht {adj}
ağır ve şatafatlı olmayan {s} dezent {adj}
ahlaki değerlere aykırı olmayan {s} harmlos {adj}
aktif olmayan {allg} nicht aktiv {allg}
aktif olmayan {s} inaktiv {adj}
alakası olmayan {s} unbeteiligt {adj}
alıntı yapılarak yazılmış bilimsel değeri olmayan kitap {i} die Kompilation {f}
alışılmış olmayan {s} ungebräuchlich {adj}
Alman olmayan {fm} Nichtdeutscher {fm}
ameliyatı mümkün olmayan {allg} [hek]inoperabel {allg}
annesi olmayan {s} mutterlos {adj}
ari ırktan olmayan kimse {i} [pol]der Nichtarier {m}
asil olmayan {s} unedel {adj}
aşırı olmayan {s} maßvoll {adj}
askeri olmayan {s} [ask]zivil {adj}
askerliğe uygun olmayan {s} [ask]untauglich {adj}
aslı olmayan {i} das Phantom {n}
aslı olmayan {allg} aus der Luft gegriffen {allg}
aslı olmayan ağrılar {i} der Phantomschmerz {m}
ateş olmayan yerden duman çıkmaz {allg} von nichts kommt nichts {allg}
ateş olmayan yerden duman çıkmaz! {allg} kein Rauch ohne Flamme {allg}
avukat olmayan dava {i} der Parteiprozess {m}
ayni teminatlı olmayan kefalet {allg} nicht dinglich abgesicherte Bürgschaft {allg}
bağdaşık olmayan {s} zusammengewürfelt {adj}
bağımsız olmayan {s} unfrei {adj}
bağımsız olmayan {s} sklavisch {adj}
bağımsız olmayan çalışma {i} die Unselbstständige Beschäftigung {f}
bağımsız olmayan çalışma {allg} nichtselbständige Beschäftigung {allg}
bağımsız olmayan {allg} unselbstständige Beschäftigung {allg}
bağımsız olmayan {allg} nichtselbständige Beschäftigung {allg}
bağlayıcı olmayan {adv} freibleibend {adv}
bağlı olmayan {adv} Los {adv}
bağnaz olmayan {s} unorthodox {adj}
barınacak yeri olmayan {s} obdachlos {adj}
başı kapalı olmayan {s} unverschleiert {adj}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglückswurm {m}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglücksvogel {m}
bekçisi olmayan {s} unbewacht {adj}
belirgin olmayan {s} unsichtbar {adj}
belirgin olmayan {s} unscharf {adj}
belirli bir tarihe bağlı olmayan bayramlar {allg} bewegliche Feste {allg}
belirli bir yönü olmayan {s} richtungslos {adj}
belli bir bölgeyle sınırlı olmayan {s} überregional {adj}
belli bir kurala bağlı olmayan {s} irregulär {adj}
belli olmayan {a} unbestimmt {a}
belli olmayan hukuk kavramı {i} [huk]der Unbestimmter Rechtsbegriff {m}
beyaz ırktan olmayan {s} farbig {adj}
biçime bağlı olmayan {s} formlos {adj}
biçimsel olmayan {allg} informell {allg}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bilimsel olmayan {s} Unwissenschaftlich {adj}
bir il veya ilçeye bağlı olmayan {s} kreisfrei {adj}
bir mezhebe bağlı olmayan {s} konfessionslos {adj}
bir mezhepe mensup olmayan {s} konfessionslos {adj}
birbirine bağlı olmayan {s} lose {adj}
borcu olmayan {allg} schuldenfrei {allg}
bozuk olmayan {s} funktionstüchtig {adj}
bozuk olmayan {s} funktionsfähig {adj}
bürokratik olmayan {s} unbürokratisch {adj}
bütün olmayan {s} defizient {adj}
çağa uygun olmayan {s} unmodern {adj}
caiz olmayan {s} unzulässig {adj}
caiz olmayan {allg} unstatthaft {allg}
caiz olmayan {s} unerlaubt {adj}
cana yakın olmayan {s} unsympathisch {adj}
çevik olmayan {s} ungewandt {adj}
cezai ehliyeti olmayan {s} [huk]unzurechnungsfähig {adj}
cezbedici yanı olmayan {s} reizlos {adj}
ciddi olmayan {s} scherzhaft {adj}
ciddi olmayan {s} spielerisch {adj}
çift olmayan {s} unpaarig {adj}
çift olmayan {s} unpaar {adj}
cinsel gücü olmayan {s} zeugungsunfähig {adj}
cinselliğe ilgisi olmayan kadın {s} frigide {adj}