TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yeniden {adv} abermals {adv}
yeniden {s} erneut {adj}
yeniden {a} neuerdings {a}
yeniden {allg} noch mal {allg}
yeniden {allg} nochmal {allg}
yeniden {adv} nochmals {adv}
yeniden {önk} re- {prä}
yeniden {allg} von Neuem {allg}
yeniden {adv} wieder {adv}
yeniden {adv} wiederum {adv}
yeniden {adv} aufs Neue {adv}
yeniden açan {s} [bitk]remontant {adj}
yeniden açılma {i} die Wiedereröffnung {f}
yeniden açma {i} [bitk]die Nachblüte {f}
yeniden açma {i} die Wiedereröffnung {f}
yeniden açmak {itr} [bitk]remontieren {itr}
yeniden anlatım {i} die Nacherzählung {f}
yeniden anlatmak {fi} wiedererzählen {v}
yeniden aramak {fi} zurückrufen {v}
yeniden basılmış nüsha {i} [bas]der Reprint {m}
yeniden basım {i} [bas]der Neudruck {m}
yeniden başlama {i} die Wiederaufnahme {f}
yeniden başlama {i} der Wiederbeginn {m}
yeniden başlama durağı {i} die Wiederanlaufadresse {f}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederanlaufpunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederaufnahmepunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederholpunkt {m}
yeniden başlamak {fi} aufnehmen {v}
yeniden başlamak {fi} wiederaufnehmen {v}
yeniden başlatmak {fi} wiederanlaufen lassen {v}
yeniden basmak {fi} abdrucken {v}
yeniden basmak {fi} [bas]nachdrucken {v}
yeniden bir araya getirmek {fi} wiedervereinigen {v}
yeniden birleşme {i} die Wiedervereinigung {f}
yeniden birleşmek {fi} wiedervereinigen {v}
yeniden bitmek {fi} [bitk]nachwachsen {v}
yeniden boyama {i} das Nachfärben {n}
yeniden boyamak {fi} auffärben {v}
yeniden boyamak {fi} Nachfärben {v}
yeniden boyamak {fi} umfärben {v}
yeniden bulma {i} die Wiederentdeckung {f}
yeniden bulmak {fi} wiederfinden {v}
yeniden bulmak {fi} zurückfinden {v}
yeniden çalışmaya başlamak {fi} wiederaufnehmen {v}
yeniden canlandırılmış {s} aufgewärmt {adj}
yeniden canlandırma {i} die Wiederbelebung {f}
yeniden canlandırmak {fi} wiederbeleben {v}
yeniden canlanmış {s} redivivus {adj}
yeniden çiçek verme {i} [bitk]die Nachblüte {f}
yeniden çiçeklenmek {fi} [bitk]nachwachsen {v}
yeniden çizmek {fi} nachziehen {v}
yeniden değer biçmek {fi} umwerfen {v}
yeniden değerlendirilebilir {s} wiederverwertbar {adj}
yeniden değerlendirme {i} die Umwertung {f}
yeniden değerlendirme {i} die Verwertung {f}
yeniden değerlendirme {i} die Wiederverwertung {f}
yeniden değerlendirme fonu {i} die Entwertungsrücklage {f}
yeniden değerlendirmek {v} verwerten {v}
yeniden değerlendirmek {fi} wiederverwerten {v}
yeniden delmek {fi} nachbohren {v}
yeniden dirilme {i} die Anabiose {f}
yeniden dirilme {i} die Auferstehung {f}
yeniden dirilmek {fi} auferstehen {v}
yeniden doğma {i} die Palingenese {f}
yeniden doğma {i} die Wiedergeburt {f}
yeniden doğuş {i} die Auferstehung {f}
yeniden doğuş {i} [din]die Wiedergeburt {f}
yeniden doğuş çağı {i} die Renaissance {f}
yeniden doldurma {i} die Auffüllung {f}
yeniden doldurmak {fi} nachfüllen {v}
yeniden donatmak {fi} [tek]umrüsten {v}
yeniden düzen verme {i} die Reorganisation {f}
yeniden düzen vermek {v} reorganisieren {v}
yeniden düzenleme {i} die Reorganisation {f}
yeniden düzenleme {i} die Umgruppierung {f}
yeniden düzenleme eser {i} die Neubearbeitung {f}
yeniden düzenlemek {v} reorganisieren {v}
yeniden düzenlemek {v} nachführen (Schweizerisch) {v}
yeniden elde etmek {fi} wiedererlangen {v}
yeniden elden geçirmek {fi} umarbeiten {v}
Indirekte Treffer
antik değerdeki şeyleri yeniden oluşturmak {v} rekonstruieren {v}
artıkları yeniden değerlendirme {i} die Abfallverwertung {f}
aslına uygun olarak yeniden inşa veya onarma {i} die Restauration {f}
atıkların yeniden kullanımı {i} das Recycling {n}
bir işletmeyi yeniden özelleştirme {i} [tic]die Reprivatisierung {f}
bir işletmeyi yeniden özelleştirmek {itr} [tic]reprivatisieren {itr}
bir kitabı yeniden basmak {allg} [bas]ein Buch nachdrucken {allg}
bir konuyu yeniden filme alma {i} das Remake {n}
bir yerdeki kaydını silip başka yerde yeniden yapmak {fi} ummelden {v}
çalışma yerlerini yeniden değerlemek {fi} Arbeitsplätze aufwerten {v}
çöpleri yeniden değerlendirme {i} die Abfallverwertung {f}
eseri yeniden oynama {i} [sin]die Reprise {f}
eski bir filmi yeniden vizyona sokma {i} die Retrospektive {f}
farkı bir şekilde yeniden ifade etmek {v} umschreiben {v}
fıskiyede aşağı akan suyun yeniden yukarı aktarılması sistemi {i} die Umwälzanlage {f}
geçmiş bir dönemi yeniden canlandırma {i} die Renaissance {f}
görüşmeleri yeniden başlatmak {v} flottmachen {v}
işgücünü yeniden gruplara ayırmak {fi} Arbeitskräfte umgruppieren {v}
işletmeyi yeniden canlandırmak {v} [tic]flottmachen {v}
itibarını yeniden kazanmak {allg} rehabilitieren {allg}
kaybedilen değeri yeniden kazanma {i} [tic]die Reprise {f}
kırık kemiğin yeniden kırılması {i} [hek]die Refrakturierung {f}
konuyu kısaca yeniden toparlamak {v} rekapitulieren {v}
kullanıcı hesabını yeniden kullanmaya sunmak {fi} Account entsperren {v}
magmanın yeniden oluşması {i} [yerb]die Palingenese {f}
manevi açıdan yeniden doğuş {i} die Wiedergeburt {f}
organı yeniden oluşturmak {v} [biy]regenerieren {v}
ruhun ölümden sonra bir başka vücutta yeniden doğması {i} die Reinkarnation {f}
sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi {i} [eko]die Rekapitalisierung {f}
ses yapılarına göre yeniden yazarak başka bir yazı biçimine aktarmak {v} transkribieren {v}
temiz olarak yeniden yazmak {fi} ins reine schreiben {v}
yemeği yeniden ısıtmak {fi} aufwärmen {v}
yeniden açan {s} [bitk]remontant {adj}
yeniden açılma {i} die Wiedereröffnung {f}
yeniden açma {i} die Wiedereröffnung {f}
yeniden açma {i} [bitk]die Nachblüte {f}
yeniden açmak {itr} [bitk]remontieren {itr}
yeniden anlatım {i} die Nacherzählung {f}
yeniden anlatmak {fi} wiedererzählen {v}
yeniden aramak {fi} zurückrufen {v}
yeniden basılmış nüsha {i} [bas]der Reprint {m}
yeniden basım {i} [bas]der Neudruck {m}
yeniden başlama {i} der Wiederbeginn {m}
yeniden başlama {i} die Wiederaufnahme {f}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederaufnahmepunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederanlaufpunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} die Wiederanlaufadresse {f}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederholpunkt {m}
yeniden başlamak {fi} wiederaufnehmen {v}
yeniden başlamak {fi} aufnehmen {v}
yeniden başlatmak {fi} wiederanlaufen lassen {v}
yeniden basmak {fi} abdrucken {v}
yeniden basmak {fi} [bas]nachdrucken {v}
yeniden bir araya getirmek {fi} wiedervereinigen {v}
yeniden birleşme {i} die Wiedervereinigung {f}
yeniden birleşmek {fi} wiedervereinigen {v}
yeniden bitmek {fi} [bitk]nachwachsen {v}
yeniden boyama {i} das Nachfärben {n}
yeniden boyamak {fi} umfärben {v}
yeniden boyamak {fi} Nachfärben {v}
yeniden boyamak {fi} auffärben {v}
yeniden bulma {i} die Wiederentdeckung {f}
yeniden bulmak {fi} zurückfinden {v}
yeniden bulmak {fi} wiederfinden {v}
yeniden çalışmaya başlamak {fi} wiederaufnehmen {v}
yeniden canlandırılmış {s} aufgewärmt {adj}
yeniden canlandırma {i} die Wiederbelebung {f}
yeniden canlandırmak {fi} wiederbeleben {v}
yeniden canlanmış {s} redivivus {adj}