TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bilimsel {s} akademisch {adj}
bilimsel {s} wissenschaftlich {adj}
bilimsel açıklama {i} der Kommentar {m}
bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i} der Proband {m}
bilimsel amaçlı seyahat {i} die Forschungsreise {f}
bilimsel araştırma {i} die Diatribe {f}
bilimsel araştırma {i} die Observation {f}
bilimsel araştırma {i} die Studie {f}
bilimsel araştırma {i} das Studium {n}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Forschung {allg}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Untersuchung {allg}
bilimsel araştırma merkezi {i} das Observatorium {n}
bilimsel araştırma yapmak {itr} studieren {itr}
bilimsel çalışma {allg} wissenschaftliche Arbeit {allg}
bilimsel danışma kurulu {allg} wissenschaftlicher Beirat {allg}
bilimsel değer {i} das Niveau {n}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellaneen {pl}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellen {pl}
bilimsel doktor ünvanı vermek {v} promovieren {v}
bilimsel eleman {allg} wissenschaftlicher Mitarbeiter {allg}
bilimsel eser {i} die Dissertation {f}
bilimsel görüşme {i} die Kontroverse {f}
bilimsel gözlem {i} die Observation {f}
bilimsel gözlemci {i} der Observator {m}
bilimsel ilerleme {allg} wissenschaftlicher Fortschritt {allg}
bilimsel inceleme {i} die Observation {f}
bilimsel inceleme {i} die Studie {f}
bilimsel inceleme {i} das Studium {n}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} die Realenzyklopädie {f}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} das Reallexikon {n}
bilimsel konuşma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel kurum {i} das Institut {n}
bilimsel öğretimin temel ilkesi {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel olarak doktor ünvanı almak {itr} promovieren {itr}
bilimsel olmayan {s} Unwissenschaftlich {adj}
bilimsel tartışma {i} der Disput {m}
bilimsel tartışma {i} die Disputation {f}
bilimsel tartışma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel tartışma {allg} Kontroverse {allg}
bilimsel tartışma {allg} wissenschaftlicher Disput {allg}
bilimsel tarzda ama herkes tarafından da anlaşılır biçimde {s} populärwissenschaftlich {adj}
bilimsel tez {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel yazı {i} der Beitrag {m}
bilimsel yazı {i} die Betrachtung {f}
bilimsellik {i} die Wissenschaftlichkeit {f}
Indirekte Treffer
alıntı yapılarak yazılmış bilimsel değeri olmayan kitap {i} die Kompilation {f}
bilimsel açıklama {i} der Kommentar {m}
bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i} der Proband {m}
bilimsel amaçlı seyahat {i} die Forschungsreise {f}
bilimsel araştırma {i} die Observation {f}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Untersuchung {allg}
bilimsel araştırma {i} die Diatribe {f}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Forschung {allg}
bilimsel araştırma {i} das Studium {n}
bilimsel araştırma {i} die Studie {f}
bilimsel araştırma merkezi {i} das Observatorium {n}
bilimsel araştırma yapmak {itr} studieren {itr}
bilimsel çalışma {allg} wissenschaftliche Arbeit {allg}
bilimsel danışma kurulu {allg} wissenschaftlicher Beirat {allg}
bilimsel değer {i} das Niveau {n}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellen {pl}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellaneen {pl}
bilimsel doktor ünvanı vermek {v} promovieren {v}
bilimsel eleman {allg} wissenschaftlicher Mitarbeiter {allg}
bilimsel eser {i} die Dissertation {f}
bilimsel görüşme {i} die Kontroverse {f}
bilimsel gözlem {i} die Observation {f}
bilimsel gözlemci {i} der Observator {m}
bilimsel ilerleme {allg} wissenschaftlicher Fortschritt {allg}
bilimsel inceleme {i} das Studium {n}
bilimsel inceleme {i} die Studie {f}
bilimsel inceleme {i} die Observation {f}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} die Realenzyklopädie {f}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} das Reallexikon {n}
bilimsel konuşma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel kurum {i} das Institut {n}
bilimsel öğretimin temel ilkesi {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel olarak doktor ünvanı almak {itr} promovieren {itr}
bilimsel olmayan {s} Unwissenschaftlich {adj}
bilimsel tartışma {allg} wissenschaftlicher Disput {allg}
bilimsel tartışma {allg} Kontroverse {allg}
bilimsel tartışma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel tartışma {i} die Disputation {f}
bilimsel tartışma {i} der Disput {m}
bilimsel tarzda ama herkes tarafından da anlaşılır biçimde {s} populärwissenschaftlich {adj}
bilimsel tez {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel yazı {i} die Betrachtung {f}
bilimsel yazı {i} der Beitrag {m}
güdüm bilimsel {a} kybernetisch {a}
halk bilimsel {s} folkloristisch {adj}
sorunların bilimsel yöntemlerle araştırılması {i} [tek]die Operationsforschung {f}
sözde bilimsel {s} pseudowissenschaftlich {adj}
teknik veya bilimsel alanda uzman {fm} Eingeweihter {fm}