TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
doktor {i} der Arzt {m}
doktor {i} die Ärztin {f}
doktor {i} der Doktor {m}
doktor {i} die Doktorin {f}
doktor asistanı {i} [hek]der Arztassistent {m}
doktor belgesi {allg} ärztliche Bescheinigung {allg}
doktor çağırmak {allg} den Arzt zuziehen {allg}
doktor hatası {i} der Arztfehler {m}
doktor hatası {i} der Kunstfehler {m}
doktor heyeti {i} die Ärztekommission {f}
doktor korgeneral {i} [ask]der Generaloberstabsarzt {m}
doktor muayene saati {i} die Sprechstunde {f}
doktor muayenehane {i} das Sprechzimmer {n}
doktor muayenehanesi {i} die Arztpraxis {f}
doktor muayenehanesi {i} die Praxis {f}
doktor muayenesi {i} die ärztliche Untersuchung {f}
doktor raporu {i} der Krankheitsbericht {m}
doktor raporu {i} der Arztbericht {m}
doktor raporu {i} der Arztbrief {m}
doktor raporu {allg} ärztliche Bescheinigung {allg}
doktor raporu {allg} [hek]ärztliches Attest {allg}
doktor raporu {i} das Attest {n}
doktor raporu {i} das Krankenattest {n}
doktor raporu {i} [hek]ärztliche Stellungnahme {nom}
doktor sınavı {i} das Doktorexamen {n}
doktor talimatı {i} die Arztanordnung {f}
doktor tarafından aksi bildirilmediği takdirde {allg} wenn vom Arzt nicht anders verordnet {allg}
doktor tarafından muayene edilmek {allg} ärztlich untersucht werden {allg}
doktor tarafından yasaklanmış {allg} ärztlich untersagt {allg}
doktor tavsiyesi {i} [hek]die Verordnung {f}
doktor tavsiyesine göre {allg} nach ärztlicher Vorschrift {allg}
doktor tavsiyesiyle {allg} nach ärztlicher Vorschrift {allg}
doktor tedavisi {allg} ärztliche Behandlung {allg}
doktor tuğamiral {i} [ask]der Admiralarzt {m}
doktor tuğgeneral {i} [ask]der Generalarzt {m}
doktor tümgeneral {i} [ask]der Generalstabsarzt {m}
doktor unvanı {i} der Doktortitel {m}
doktor unvanı {i} die Doktorwürde {f}
doktor unvanı almak {allg} den Doktortitel erhalten {allg}
doktor ünvanı verilmesi {i} die Promotion {f}
doktor ünvanını alma {allg} Erlangung des Doktortitels {allg}
doktor vizitası {i} die Arztvisite {f}
doktor vizite ücreti {i} das Honorar {n}
doktor yarbay {i} [ask]der Generaloberarzt {m}
doktor yardımcısı {i} die Arzthelferin {f}
doktora {i} die Dissertation {f}
doktora {i} die Doktorarbeit {f}
doktora {i} das Doktorat {n}
doktora {i} die Promotion {f}
doktora {allg} Doctorate degree {allg}
doktora adayı {i} der Doktorand {m}
doktora başvurmak {fi} einen Arzt aufsuchen {v}
doktora gitmek {allg} Arzt aufsuchen {allg}
doktora gitmek {allg} zum Arzt gehen {allg}
doktora imtihanı {i} das Rigorosum {n}
doktora öğrencisi yetiştiren profesör {i} der Doktorvater {m}
doktora sınavı {i} die Doktorprüfung {f}
doktora sınavı {i} die Promotion {f}
doktora sınavı {i} das Rigorosum {n}
doktora sınavı sözlüsü {i} das Rigorosum {n}
doktora sınavına girmeye hazırlanan kişi {i} der Doktorand {m}
doktora sınavını vermek {v} doktorieren {v}
doktora tezi {i} die Dissertation {f}
doktora tezi {i} die Doktorarbeit {f}
doktora tezi {i} die Inauguraldissertation {f}
doktora tezi hazırlamak {v} dissertieren {v}
doktora yapmak {fi} promovieren {v}
doktorasını yapmak {allg} seinen Doktor machen {allg}
doktorasını yapmakta olan öğrenci {i} der Doktorand {m}
doktorasını yapmakta olan öğrenci {i} die Doktorandin {f}
doktordan göremezlik belgesi {allg} ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung {allg}
doktordan göremezlik raporu {allg} ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung {allg}
doktorlar kurulu {i} die Konsultation {f}
doktorlar kurulunu toplamak {v} konsultieren {v}
doktorluk {i} der Arztberuf {m}
doktorluk {i} das Doktorat {n}
doktorluk mesleği {i} der Arztberuf {m}
doktorluk payesi {i} der Doktorgrad {m}
doktorluk unvanı {i} der Doktorgrad {m}
doktorun yanlış tedavi uygulaması {i} der Kunstfehler {m}
Indirekte Treffer
alında taşınan ışıklı doktor aynası {i} [hek]der Stirnspiegel {m}
bayan doktor {i} die Ärztin {f}
bayan uzman doktor {i} die Fachärztin {f}
bilimsel doktor ünvanı vermek {v} promovieren {v}
bilimsel olarak doktor ünvanı almak {itr} promovieren {itr}
bir doktor çağırmak {allg} einen Arzt rufen {allg}
danışman doktor {i} [hek]der Konsiliararzt {m}
diplomasız doktor {i} der Heilpraktiker {m}
diplomasız doktor {s} heilkundig {adj}
doçent doktor {i} [hek]der Dozent-Arzt {m}
doktor asistanı {i} [hek]der Arztassistent {m}
doktor belgesi {allg} ärztliche Bescheinigung {allg}
doktor çağırmak {allg} den Arzt zuziehen {allg}
doktor hatası {i} der Kunstfehler {m}
doktor hatası {i} der Arztfehler {m}
doktor heyeti {i} die Ärztekommission {f}
doktor korgeneral {i} [ask]der Generaloberstabsarzt {m}
doktor muayene saati {i} die Sprechstunde {f}
doktor muayenehane {i} das Sprechzimmer {n}
doktor muayenehanesi {i} die Praxis {f}
doktor muayenehanesi {i} die Arztpraxis {f}
doktor muayenesi {i} die ärztliche Untersuchung {f}
doktor raporu {i} der Krankheitsbericht {m}
doktor raporu {allg} ärztliche Bescheinigung {allg}
doktor raporu {i} [hek]ärztliche Stellungnahme {nom}
doktor raporu {i} der Arztbrief {m}
doktor raporu {i} das Krankenattest {n}
doktor raporu {i} der Arztbericht {m}
doktor raporu {i} das Attest {n}
doktor raporu {allg} [hek]ärztliches Attest {allg}
doktor sınavı {i} das Doktorexamen {n}
doktor talimatı {i} die Arztanordnung {f}
doktor tarafından aksi bildirilmediği takdirde {allg} wenn vom Arzt nicht anders verordnet {allg}
doktor tarafından muayene edilmek {allg} ärztlich untersucht werden {allg}
doktor tarafından yasaklanmış {allg} ärztlich untersagt {allg}
doktor tavsiyesi {i} [hek]die Verordnung {f}
doktor tavsiyesine göre {allg} nach ärztlicher Vorschrift {allg}
doktor tavsiyesiyle {allg} nach ärztlicher Vorschrift {allg}
doktor tedavisi {allg} ärztliche Behandlung {allg}
doktor tuğamiral {i} [ask]der Admiralarzt {m}
doktor tuğgeneral {i} [ask]der Generalarzt {m}
doktor tümgeneral {i} [ask]der Generalstabsarzt {m}
doktor unvanı {i} die Doktorwürde {f}
doktor unvanı {i} der Doktortitel {m}
doktor unvanı almak {allg} den Doktortitel erhalten {allg}
doktor ünvanı verilmesi {i} die Promotion {f}
doktor ünvanını alma {allg} Erlangung des Doktortitels {allg}
doktor vizitası {i} die Arztvisite {f}
doktor vizite ücreti {i} das Honorar {n}
doktor yarbay {i} [ask]der Generaloberarzt {m}
doktor yardımcısı {i} die Arzthelferin {f}
fahri doktor {i} die Ehrendoktorin {f}
fahri doktor {i} der Ehrendoktor {m}
hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen doktor {i} der Pathologe {m}
kazalarına ve yaralanmalarına karşı görevlendirilmiş uzman doktor {i} der Durchgangsarzt {m}
işyerlerinde kazalara karşı müdahale eden uzman doktor {i} der D-Arzt {m}
kadın doktor {i} die Ärztin {f}
kanser uzmanı doktor {i} der Onkologe {m}
klinikte çalışan ve öğrenciye ders veren doktor {i} der Kliniker {m}
mütehassıs doktor {i} der Facharzt {m}
mütehassıs doktor {allg} approbierter Arzt {allg}
nöbetçi doktor {allg} diensttuender Arzt {allg}
özel doktor {i} der Leibarzt {m}
patoloji bölümü başkanı uzman doktor {i} [hek]der Prosektor {m}
pratisyen doktor {i} der Kliniker {m}
pratisyen doktor {i} der Allgemeinmediziner {m}
pratisyen doktor {i} der Allgemeinarzt {m}
resmi doktor {i} der Amtsarzt {m}
resmi doktor {i} die Amtsärztin {f}
sahte doktor {i} der Wunderdoktor {m}
sahte doktor {i} der Kurpfuscher {m}
şarlatan doktor {i} der Kurpfuscher {m}
sürekli doktor kontrolü altında olma {i} [hek]die Dauerbehandlung {f}
teşhis koyan doktor {i} [hek]der Diagnostiker {m}
üfürükçü doktor {i} der Wunderdoktor {m}
uzman doktor {i} die Fachärztin {f}