TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
eser {i} die Arbeit {f}
eser {i} [tiy]das Bühnenstück {n}
eser {i} [tiy]das Bühnenwerk {n}
eser {i} der Eindruck {m}
eser {i} das Erzeugnis {n}
eser {i} das Gebilde {n}
eser {i} der Hauch {m}
eser {i} die Leistung {f}
eser {i} das Schaffen {n}
eser {i} der Schatten {m}
eser {i} der Schimmer {m}
eser {i} die Schrift {f}
eser {i} die Spur {f}
eser {i} das Stück {n}
eser {i} das Werk {n}
eser {i} das Deckname {n}
eser {i} [ed]der Titel {m}
eser çalıcısı {i} der Plagiator {m}
eser çalıntısı yapan kişi {i} der Plagiator {m}
eser çevirisi {i} [ed]die Nachdichtung {f}
eser hakkı {i} das Copyright {n}
eser hırsızı {i} der Plagiator {m}
eser meydana koyma dürtüsü {i} der Schaffensdrang {m}
eser miktarda kimyasal elementler {ç} [kim]die Spurenelemente {pl}
eser ortaya koyma {i} die Schaffung {f}
eser sahibi {i} der Autor {m}
eser sahibi {i} der Urheber {m}
eser sahibi {i} der Verfasser {m}
eser sahipliği {i} die Urheberschaft {f}
eser tekrarı {i} [müz]die Reprise {f}
eser yaratıcısı {i} der Urheber {m}
eser yaratma dürtüsü {i} der Schaffensdrang {m}
eser yaratmak {itr} werken {itr}
eser yazarının belirtilmesi {i} die Urheberbenennung {f}
eserdeki en küçük bölüm {i} [müz]die Phrase {f}
eserek götürmek {fi} zuwehen {v}
eserek ortadan kaldırmak {v} wehen {v}
eseri başka çağlara ait ilavelerden kurtarma {i} [dilb]der Purismus {m}
eseri melodik bölümlere ayırmak {v} [müz]phrasieren {v}
eseri yeniden oynama {i} [sin]die Reprise {f}
eserin duraksamalı çalınması gereken bölümü {i} [müz]das Ritenuto {n}
eserin yavaşlayarak çalınması gereken bölümü {i} [müz]das Ritardando {n}
eserler {ç} die Erzeugnisse {pl}
eserler {ç} die Schriften {pl}
eserleriyle yaşamak {allg} durch seine Werke fortleben {allg}
Indirekte Treffer
acıklı olay işleyen eser {i} [tiy]das Rührstück {n}
baş eser {i} [tiy]das Hauptwerk {n}
başarılı eser {i} der Spitzenreiter {m}
başarılı eser {i} der Schlager {m}
basılan eser {i} die Publikation {f}
basıldıktan sonra resmi makamlara birkaç örnek verilmesi zorunlu olan basılı eser {i} das Pflichtstück {n}
basıldıktan sonra resmi makamlara birkaç örnek verilmesi zorunlu olan basılı eser {i} das Pflichtexemplar {n}
basılı eser {i} das Druckwerk {n}
basılmış eser {i} das Druckwerk {n}
basılmış eser {i} die Druckschrift {f}
bestelenme numarası verilmiş eser {i} [müz]das Opus {n}
bilimsel eser {i} die Dissertation {f}
bir bilim dalının veya bir kişinin hayatını inceleyen eser {i} die Monografie {f}
büyük eser {i} das Meisterwerk {n}
çalıntı eser {i} das Plagiat {n}
çalıntı eser {allg} literarischer Diebstahl {allg}
çok beğenilen eser {i} das Zugstück {n}
değerli edebi eser {i} das Literaturdenkmal {n}
değersiz eser {i} der Kitsch {m}
derleme eser {i} der Thesaurus {m}
dört ses veya dört çalgı için yazılmış eser {i} [müz]das Quartett {n}
edebi eser {i} die Belletristik {f}
el yazması eser {i} das Manuskript {n}
en önemli eser {i} das Standardwerk {n}
eser çalıcısı {i} der Plagiator {m}
eser çalıntısı yapan kişi {i} der Plagiator {m}
eser çevirisi {i} [ed]die Nachdichtung {f}
eser hakkı {i} das Copyright {n}
eser hırsızı {i} der Plagiator {m}
eser meydana koyma dürtüsü {i} der Schaffensdrang {m}
eser miktarda kimyasal elementler {ç} [kim]die Spurenelemente {pl}
eser ortaya koyma {i} die Schaffung {f}
eser sahibi {i} der Verfasser {m}
eser sahibi {i} der Urheber {m}
eser sahibi {i} der Autor {m}
eser sahipliği {i} die Urheberschaft {f}
eser tekrarı {i} [müz]die Reprise {f}
eser yaratıcısı {i} der Urheber {m}
eser yaratma dürtüsü {i} der Schaffensdrang {m}
eser yaratmak {itr} werken {itr}
eser yazarının belirtilmesi {i} die Urheberbenennung {f}
eski eser satıcılığı {i} der Antiquitätenhandel {m}
eski eser satıcısı {i} der Antiquitätenhändler {m}
form ve tarz açısından benzeşik eser {i} das Genre {n}
gereksiz şeylerden oluşma eser {i} die Klitterung {f}
görülmeye değer tarihi eser {i} die Sehenswürdigkeit {f}
iki enstrüman için eser {i} [müz]das Duo {n}
kaba komik eser {i} [tiy]die Posse {f}
kabartma eser yapmak {v} bosselieren {v}
kalıcı tarihi veya sanatsal eser {i} das Denkmal {n}
kaynak eser {i} das Nachschlagewerk {n}
kusursuz eser {i} die Qualitätsarbeit {f}
manzum eser {i} das Lied {n}
manzum eser {i} die Dichtung {f}
Manzum Eser {allg} [ed]Minnedichtung {allg}
matbu eser {i} [bas]das Druckerzeugnis {n}
müzik eşliğinde oynanan manzum eser {i} das Melodrama {n}
olayları zaman sırasına göre anlatan eser {i} die Chronik {f}
ölümünden sonra yayımlanmış eser {s} postum {adj}
oyma eser {i} die Schnitzerei {f}
resimli eser {i} das Bildwerk {n}
sanat değeri olan eser {i} der Kunstgegenstand {m}
sanatsal eser {i} der Kunstgegenstand {m}