TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sorumlu {i} der Betreuer {m}
sorumlu {s} haftbar {adj}
sorumlu {i} der Haftender {m}
sorumlu {s} haftpflichtig {adj}
sorumlu {i} Haftpflichtiger {nom}
sorumlu {s} schuldig {adj}
sorumlu {mf} [huk]Schuldiger {mf}
sorumlu {s} zuständig {adj}
sorumlu {s} verantwortlich {adj}
sorumlu {i} Verantwortlicher {nom}
sorumlu {i} die Beauftragte {f}
sorumlu garson {i} der Oberkellner {m}
sorumlu kılmak {v} behaften {v}
sorumlu kılmak {allg} haftbar machen {allg}
sorumlu müdür {allg} verantwortlicher Leiter {allg}
sorumlu mühendis {i} der Chefingenieur {m}
sorumlu olduğu alan {i} die Zuständigkeit {f}
sorumlu olduğunu bilerek {s} verantwortungsvoll {adj}
sorumlu olma {i} die Haftung {f}
sorumlu olmak {fi} Haften {v}
sorumlu olmak {fi} haften für {v}
sorumlu olmak {itr} tragen {itr}
sorumlu olmak {fi} verantworten {v}
sorumlu olmak {v} verschulden {v}
sorumlu ortak {i} [tic]der Beitragender {m}
sorumlu özsermaye {allg} haftendes Eigenkapital {allg}
sorumlu saymak {fi} auferlegen {v}
sorumlu tutmak {v} [huk]belangen {v}
sorumlu tutmak {allg} aufs Dach steigen {allg}
sorumlu tutmak {allg} zur Verantwortung ziehen {allg}
sorumlu tutmak {fi} verantwortlich machen {v}
sorumluluğa sebep olan illiyet {i} [huk]die Haftungsbegründende Kausalität {f}
sorumluluğu başkasına yüklemek {fi} abwälzen {v}
sorumluluğu bulunmayan üçüncü kişinin zararı {i} [huk]der Drittschaden {m}
sorumluluğu olmak {fi} obliegen {v}
sorumluluğu reddetme {allg} Ablehnung der Verantwortung {allg}
sorumluluğu reddetmek {allg} Haftung ablehnen {allg}
sorumluluğu üstünden atmak {fi} abschieben {v}
sorumluluğu üstüne almak {allg} für etwas grade stehen {allg}
sorumluluğu üzerinden atmak {fi} abgeben {v}
sorumluluğu üzerine almak {fi} abnehmen {v}
sorumluluğu yüklenilmiş {a} vertreten {a}
sorumluluğu yüklenmek {allg} Haftung übernehmen {allg}
sorumluluğu yüklenmek {a} vertreten {a}
sorumluluğun reddi {allg} Ausschluss der Haftung {allg}
sorumluluğun sınırlanması {allg} Begrenzung der Haftung {allg}
sorumluluğun sınırlanması {i} die Haftungsbegrenzung {f}
sorumluluğun sınırlanması {i} die Haftungsbeschränkung {f}
sorumluluğunu başkasına atmak {fi} abladen {v}
sorumluluğunu taşımak {itr} tragen {itr}
sorumluluğunu üstlenmek {fi} einstehen für {v}
sorumluluğunu üstlenmek {itr} tragen {itr}
sorumluluğunu üstlenmek {v} übernehmen {v}
sorumluluğunu üstlenmek {v} verantworten {v}
sorumluluğunun bilincinde {s} verantwortungsbewusst {adj}
sorumluluğunun bilincinde {s} verantwortungsvoll {adj}
sorumluluğunun bilincinde {s} [huk]zurechnungsfähig {adj}
sorumluluk {ç} die Dienstobliegenheiten {pl}
sorumluluk {i} die Gewähr {f}
sorumluluk {i} die Haftbarkeit {f}
sorumluluk {i} die Haftpflicht {f}
sorumluluk {i} die Haftung {f}
sorumluluk {i} die Obliegenheit {f}
sorumluluk {i} die Obligation {f}
sorumluluk {i} [tic]das Obligo {n}
sorumluluk {i} die Pflicht {f}
sorumluluk {i} die Verantwortlichkeit {f}
sorumluluk {i} die Verantwortung {f}
sorumluluk {i} die Verpflichtung {f}
sorumluluk {i} die Verrichtung {f}
sorumluluk {i} die Zuständigkeit {f}
sorumluluk {i} die Veranwortung {f}
sorumluluk alanı {i} der Kompetenzbereich {m}
sorumluluk alanı {i} der Sprengel {m}
sorumluluk alanı {i} die Zuständigkeit {f}
sorumluluk almak {v} verantworten {v}
sorumluluk bana ait olmak üzere {allg} auf meine Gefahr {allg}
sorumluluk bilinci {i} das Verantwortungsbewusstsein {n}
sorumluluk davası {i} die Haftungsklage {f}
sorumluluk duygusu {i} das Pflichtgefühl {n}
Indirekte Treffer
bir kusurdan sorumlu olmak {allg} für einen Mangel haften {allg}
birisini sorumlu tutmak {allg} jdn haftbar machen {allg}
birlikte sorumlu {s} mitverantwortlich {adj}
birlikte sorumlu {allg} gemeinsam haftbar {allg}
birlikte sorumlu olmak {fi} mithaften {v}
bizzat sorumlu {allg} persönlich haftbar {allg}
cezai sorumlu {allg} strafrechtlich haftbar {allg}
dayanışmalı olarak sorumlu olmak {allg} gesamtschuldnerisch haften {allg}
devletin her şeyden sorumlu olduğu düşüncesi {i} das Obrigkeitsdenken {n}
edebi sorumlu {i} [tiy]der Dramaturg {m}
ikinci derecede sorumlu {allg} subsidiär haftbar {allg}
ikinci derecede sorumlu ortak {allg} nachrangig haftender Gesellschafter {allg}
işlenen bir suçtan tüm kan bağı olan akrabaları sorumlu tutma {i} die Sippenhaftung {f}
kayıtlı sorumlu olmak {allg} bedingt haften {allg}
komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak {i} [tic]der Komplementär {m}
mali sorumlu {a} haftpflichtig {a}
mali sorumlu {allg} finanziell haftbar {allg}
müşterek sorumlu {s} mitverantwortlich {adj}
müşterek sorumlu {allg} gemeinsam haftbar {allg}
müteselsilen sorumlu olmak {allg} gesamtschuldnerisch haften {allg}
resmi daireinin sorumlu olduğu bölge {i} der Amtsbezirk {m}
şahsen sorumlu {allg} persönlich haftbar {allg}
sınırlı sorumlu {s} limited {adj}
sınırlı sorumlu ortak {allg} beschränkt haftender Gesellschafter {allg}
sınırlı sorumlu ortak {allg} [tic]beschränkt haftender Teilhaber {allg}
sınırsız sorumlu ortak {allg} unbeschränkt haftender Gesellschafter {allg}
sorumlu garson {i} der Oberkellner {m}
sorumlu kılmak {allg} haftbar machen {allg}
sorumlu kılmak {v} behaften {v}
sorumlu müdür {allg} verantwortlicher Leiter {allg}
sorumlu mühendis {i} der Chefingenieur {m}
sorumlu olduğu alan {i} die Zuständigkeit {f}
sorumlu olduğunu bilerek {s} verantwortungsvoll {adj}
sorumlu olma {i} die Haftung {f}
sorumlu olmak {fi} Haften {v}
sorumlu olmak {v} verschulden {v}
sorumlu olmak {fi} verantworten {v}
sorumlu olmak {itr} tragen {itr}
sorumlu olmak {fi} haften für {v}
sorumlu ortak {i} [tic]der Beitragender {m}
sorumlu özsermaye {allg} haftendes Eigenkapital {allg}
sorumlu saymak {fi} auferlegen {v}
sorumlu tutmak {allg} zur Verantwortung ziehen {allg}
sorumlu tutmak {allg} aufs Dach steigen {allg}
sorumlu tutmak {v} [huk]belangen {v}
sorumlu tutmak {fi} verantwortlich machen {v}
tam sorumlu {allg} voll verantwortlich {allg}
tam sorumlu {allg} voll haftbar {allg}
uyumdan sorumlu {fm} [pol]Integrationsbeauftragte {fm}
zarardan sorumlu {s} schadenersatzpflichtig {adj}
zincirleme birlikte borçlu olarak sorumlu olmak {allg} als Gesamtschuldner haften {allg}
zincirleme birlikte sorumlu {allg} gesamtschuldnerisch haftbar {allg}
zincirleme birlikte sorumlu olmak {allg} gesamtschuldnerisch haften {allg}
zincirleme birlikte sorumlu sayılmak {allg} als gesamtschuldnerisch haftend gelten {allg}