TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
zarar {i} der Abbruch {m}
zarar {i} der Abtrag {m}
zarar {i} der Ausfall {m}
zarar {i} die Benachteiligung {f}
zarar {i} die Beschädigung {f}
zarar {i} das Commodum {n}
zarar {mn} [tic]Damno {mn}
zarar {i} [tic]das Damnum {n}
zarar {i} der Echec {m}
zarar {i} die Einbusse {f}
zarar {i} das Gift {n}
zarar {i} das Leid {n}
zarar {i} [tic]der Minusbetrag {m}
zarar {i} die Mitleidenschaft {f}
zarar {i} der Nachteil {m}
zarar {i} der Schaden {m}
zarar {i} die Schlappe {f}
zarar {i} der Verlust {m}
zarar {i} die Schadenhöhe {f}
zarar bedeli {i} der Schadenersatz {m}
zarar bildirimi {i} die Verlustmeldung {f}
zarar bildirmesi {i} die Schadensanzeige {f}
zarar eden {a} defizitär {a}
zarar etmek {fi} Schaden erleiden {v}
zarar etmek {fi} Schaden erleiden {v}
zarar etmek {fi} [tic]Verlust machen {v}
zarar gelmez {s} unschädlich {adj}
zarar getirecek bir işe başlamak {allg} aufs falsche Pferd setzen {allg}
zarar giderimi {i} die Wiedergutmachung {f}
zarar gören {a} beschädigt {a}
zarar gören {i} der Geschädigter {m}
zarar görmeden {s} schadlos {adj}
zarar görmeden {adv} wohlbehalten {adv}
zarar görmek {allg} benachteiligt werden {allg}
zarar görmek {v} erleiden {v}
zarar görmek {itr} Angst {itr}
zarar görmek {fi} Schaden erleiden {v}
zarar görmek {allg} zu Schaden kommen {allg}
zarar görmüş {adv} geschädigt {adv}
zarar ödeme {i} die Entschädigung {f}
zarar özgürlüğü indirimi {i} der Schadensfreiheitsrabatt {m}
zarar sınırlı sipariş {allg} limitierter Kaufauftrag {allg}
zarar ve ziyana sokma {i} die Benachteiligung {f}
zarar ve ziyani ödeme {i} der Schadenersatz {m}
zarar ve ziyanı tazmin etmek {v} entschädigen {v}
zarar veren {i} der Schädiger {m}
zarar veren {i} die Schädigerin {f}
zarar verici {s} nachteilig {adj}
zarar verici {s} schädlich {adj}
zarar verici {s} verderblich {adj}
zarar verici olmak {allg} nachteilig sein {allg}
zarar vericilik {i} die Schädlichkeit {f}
zarar verme {i} die Beeinträchtigung {f}
zarar verme {i} die Beschädigung {f}
zarar verme {i} die Derogation {f}
zarar verme {v} misshandeln {v}
zarar verme {i} die Schädigung {f}
zarar vermek {fi} abstoßen {v}
zarar vermek {allg} Abtrag leisten {allg}
zarar vermek {v} behaften {v}
zarar vermek {fi} beschädigen {v}
zarar vermek {adv} zuleide tun {adv}
zarar vermek {v} ramponieren {v}
zarar vermek {itr} schaden {itr}
zarar vermek {allg} Schaden anrichten {allg}
zarar vermek {v} schädigen {v}
zarar vermek {v} untergraben {v}
zarar vermek {v} verderben {v}
zarar vermek {itr} wüten {itr}
zarar vermek {fi} zufügen {v}
zarar vermemek {fi} nachgeben {v}
zarar vermemek {v} verschonen {v}
zarar vermemek {allg} jemanden ungeschoren lassen {allg}
zarar ziyan alacağı {i} die Ausfallforderung {f}
zarar-ziyan hesabı {i} [tic]die Dispache {f}
zarar-ziyan hesabı bilirkişisi {i} [tic]der Dispacheur {m}
zarar-ziyan hesabı uzmanı {i} [tic]der Dispacheur {m}
zarar-ziyan hesabı yapmak {v} [tic]dispachieren {v}
zarar-ziyan tehlikesi {i} das Risiko {n}
zarara girmek {fi} einbüßen {v}
Indirekte Treffer
avın neden olduğu zarar {i} der Wildschaden {m}
aylık kar ve zarar hesabı {allg} monatliche Erfolgsrechnung {allg}
bana zarar veremez {allg} er kann mir nichts anhaben {allg}
başkasının malına bilerek ve isteyerek zarar verme {i} [huk]die Sachbeschädigung {f}
bedensel zarar {i} die Körperverletzung {f}
bedensel zarar {allg} körperlicher Schaden {allg}
bedensel zarar {allg} körperliche Schädigung {allg}
belirli zarar {i} das Leistungsinteresse {n}
bir şeyden zarar görmek {fi} eingehen {v}
bir şeyi taşırken veya kaldırırken kendine zarar vermek {allg} überheben {allg}
birine zarar vermek {allg} das Wasser abgraben {allg}
birisine zarar vermek {allg} schaden {allg}
birisine zarar vermek {allg} Nachteile bringen {allg}
birisine zarar vermek {allg} jdn schädigen {allg}
birisine zarar vermek {allg} Abbruch tun {allg}
birisine zarar vermek {allg} jdn benachteiligen {allg}
birisine zarar vermek {allg} Schaden zufügen {allg}
brüt zarar {i} [tic]der Bruttoverlust {m}
büyük çapta zarar {i} der Großschaden {m}
büyük zarar veren yangın {i} das Schadenfeuer {n}
çöpün çevreye zarar vermeyecek biçimde yok edilmesi {i} die Müllentsorgung {f}
cüzi zarar {i} der Kleinschaden {m}
cüzi zarar {i} der Bagatellschaden {m}
defterde görünen zarar {i} [tic]der Buchverlust {m}
doğrudan doğruya zarar {i} der Unmittelbarer Schaden {m}
dolaylı yoldan zarar {i} der Mittelbarer Schaden {m}
dolaylı zarar {ç} [huk]die Folgeschäden {pl}
dolaylı zarar {i} der Folgeschaden {m}
dolu yağışından zarar görmek {itr} [metr]verhageln {itr}
doludan doğan zarar {i} der Hagelschaden {m}
fiziksel zarar {allg} körperlicher Schaden {allg}
fiziksel zarar {allg} körperliche Schädigung {allg}
fırtınanın oluşturduğu zarar {i} der Wetterschaden {m}
fırtınanın verdiği zarar {i} der Sturmschaden {m}
gayrimaddi zarar {i} der Nichtvermögensschaden {m}
gayrimaddi zarar {i} der Immaterieller Schaden {m}
gemi sahibine bilerek zarar verme {i} [den]die Baratterie {f}
genel zarar {i} der Allgemeiner Schaden {m}
gerçek zarar {i} tatsächlicher Schaden {nom}
gerçek zarar {i} der Tatsächliche Schaden {m}
grup kar ve zarar muhasebesi {allg} Konzerngewinn- und Verlustrechnung {allg}
hasar ve zarar durumunun oluşması {allg} Eintritt des Schadensfalles {allg}
hayvanların taze bitkilere verdiği zarar {i} der Verbiss {m}
her iki açıdan da zarar getirebilecek durum {s} zweischneidig {adj}
hukuki zarar {i} [huk]der Rechtsnachteil {m}
işin uğradığı zarar {i} [huk]die Geschäftsschädigung {f}
itibari zarar {i} der Nominaler Schaden {m}
kar ve zarar {allg} Gewinn und Verlust {allg}
kar ve zarar analizi {i} die Ergebnisanalyse {f}
kar ve zarar analizi {i} die Erfolgsanalyse {f}
kar ve zarar hesabı {i} die Erfolgsbilanz {f}
kar ve zarar hesabı {i} die Ergebnisrechnung {f}
kar ve zarar hesabı {allg} Gewinn- und Verlustrechnung {allg}
kar ve zarar hesabı {i} die Erfolgsvergleichsrechnung {f}
kar ve zarar hesabı {allg} Gewinn- und Verlustkonto {allg}
kar ve zarar hesabı {i} die G&V-Rechnung {f}
kar ve zarar hesabı {i} die Erfolgsrechnung {f}
kar ve zarar hesabı {i} das G&V-Konto {n}
kar ve zarar hesabı {i} das Erfolgskonto {n}
kar ve zarar hesabı {i} [tic]die Ertragsrechnung {f}
kar ve zarar hesabı {i} die Gewinn-und-Verlust-Rechnung {f}
kar ve zarar ortaklığı {i} [tic]das Metageschäft {n}
kar ve zarar tablosu {i} der Erfolgsnachweis {m}
kendi kendine zarar vermek {allg} ins eigene Fleisch schneiden {allg}
kırılma yüzünden meydana gelen zarar ve ziyan {i} der Bruchschaden {m}
kısa vadeli kar ve zarar hesabı {allg} kurzfristige Erfolgsrechnung {allg}
konsern kar ve zarar muhasebesi {allg} Konzerngewinn- und Verlustrechnung {allg}
konsolide kar ve zarar hesabı {allg} konsolidierte Gewinn - und Verlustrechnung {allg}
kusurlardan oluşan zarar {i} der Mängelfolgeschaden {m}
maddi zarar {i} der Materieller Schaden {m}
maddi zarar {i} das Vermögensschaden {n}
maddi zarar {i} der Sachschaden {m}
mala zarar verme {i} die Sachbeschädigung {f}
manevi zarar {allg} ideeller Schaden {allg}
manevi zarar {i} der Nichtvermögensschaden {m}
manevi zarar {i} [huk]der Immaterieller Schaden {m}
manevi zarar {i} der Immaterialschaden {m}
masrafı düşük zarar {i} der Bagatellschaden {m}
menfi zarar {i} das Vertrauensschaden {n}
müspet zarar {i} der Nichterfüllungsschaden {m}