DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
eigene Leistungen {allg} kendi hesabına yapılan ödemeler {allg}
eigene Mittel {allg} öz kaynaklar {allg}
eigene Mittel {allg} özkaynaklar {allg}
eigene Note {allg} hususiyet {allg}
eigene Note {allg} özellik {allg}
eigener Wechsel {allg} [Handel]bono {allg}
eigener Wechsel {allg} [Handel]emre muharrir senet {allg}
der eigener Wirkungskreis {m} kendi nüfuz sahası {i}
der eigener Wirkungskreis {m} özel nüfuz sahası {i}
das Eigenerzeugnis {n} özel ürün {i}
die Eigenerzeugung {f} [Handel]dahili üretim {i}
eigenes Kapital {allg} özel sermaye {allg}
Indirekte Treffer
auf eigene Faust {allg} kendiliğinden {allg}
auf eigene Faust {allg} kendi kendine {allg}
auf eigene Faust {allg} kendi başına {allg}
auf eigene Gefahr {allg} riskin şahsa ait olması {allg}
auf eigene Gefahr {allg} kendi rizikosu {allg}
auf eigene Gefahr {allg} tehlikeyi göze alarak {allg}
auf eigene Kappe nehmen {allg} bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek {allg}
auf eigene Kosten {allg} tüm masrafı kendisi tarafından karşılanmak üzere {allg}
auf eigene Rechnung arbeiten {allg} kendi hesabına çalışmak {allg}
Betreten der Spielfläche auf eigene Gefahr {allg} oyun alanındaki kazalar için mesuliyet kabul edilmez {allg}
das eigene Ich {allg} varlığım {allg}
das eigene Ich {allg} kişinin varlığı {allg}
das eigene Ich {allg} benliğim {allg}
das eigene Ich {allg} benliği {allg}
eigene Leistungen {allg} kendi hesabına yapılan ödemeler {allg}
eigene Mittel {allg} özkaynaklar {allg}
eigene Mittel {allg} öz kaynaklar {allg}
eigene Note {allg} özellik {allg}
eigene Note {allg} hususiyet {allg}
fass dich an deine eigene Nase {allg} kendi işine bak! {allg}
fass dich an deine eigene Nase! {allg} kendi işine bak! {allg}
für eigene Interessen instrumentalisieren {allg} [Redw.]kendi çıkarları için kullanmak {allg}
Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg} kendi ve üçüncü şahıs hesabına {allg}
Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg} kendi ve üçüncü şahıs hesabına faaliyet {allg}
Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg} kendi ve üçüncü şahıs hesabına ticaret {allg}
ins eigene Fleisch schneiden {allg} öfkeyle kalkıp zararla oturmak {allg}
ins eigene Fleisch schneiden {allg} kendi kendine zarar vermek {allg}
jedes Kollo eigene Taxe {allg} her koli için ayrı kıymet takdiri {allg}
Kauf auf eigene Rechnung {allg} kendi hesabına satın alma {allg}
Makler für eigene Rechnung {allg} kendi hesabına çalışan komisyoncu {allg}
meine eigene Tochter {allg} benim öz kızım {allg}