DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Legal {m} elçi {i}
legal {adj} kanuni {s}
legal {adj} kanunlara uygun {s}
legal {a} legal {a}
legal {adj} meşru {s}
legal {adj} yasal {s}
legal {adj} yasalara uygun {s}
die Legaldefinition {f} kanuni ıstılah {i}
die Legaldefinition {f} yasal terim {i}
die Legalenteignung {f} yasal kamulaştırma {i}
die Legalisation {f} legalizasyon {i}
die Legalisation {f} onaylama {i}
die Legalisation {f} onaylatma {i}
die Legalisation {f} tasdik {i}
die Legalisation {f} yasallaştırma {i}
legalisieren {v} legalize etmek {fi}
legalisieren {itr} meşru kılmak {itr}
legalisieren {v} onaylamak {fi}
legalisieren {itr} onaylatmak {itr}
legalisieren {v} resmen onaylamak {fi}
legalisieren {v} tasdik etmek {fi}
legalisieren {itr} yasallaştırmak {itr}
legalisiert {adj} onanmış {s}
legalisiert {adj} tasdikli {s}
legalisierte Abschrift {allg} tasdikli örnek {allg}
legalisierte Abschrift {allg} tasdikli suret {allg}
die Legalisierung {f} onaylama {i}
die Legalisierung {f} resmen onaylatma {i}
die Legalisierung {f} tasdik {i}
die Legalisierung {f} yasallaştırma {i}
die Legalität {f} kanuna uygunluk {i}
die Legalität {f} kanunilik {i}
die Legalität {f} kanuniyet {i}
die Legalität {f} meşruluk {i}
die Legalität {f} yasalara uygunluk {i}
die Legalität {f} yasallık {i}
das Legalitätsprinzip {n} [Jur.]kamu davasının mecburiliği prensibi {i}
der Legalkurs {m} [Jur.]paranın satın alma gücü {i}
die Legalobligationen {pl} [Jur.]yasalardan doğan borçlar {ç}
die Legalservitut {f} kanuni irtifak hakkı {i}
die Legalservitut {f} yasal irtifak hakkı {i}
die Legalzession {f} kanuni temlik {i}
die Legalzession {f} yasal temlik {i}