TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
eseri başka çağlara ait ilavelerden kurtarma {i} [dilb]der Purismus {m}
eseri melodik bölümlere ayırmak {v} [müz]phrasieren {v}
eseri yeniden oynama {i} [sin]die Reprise {f}
eserin duraksamalı çalınması gereken bölümü {i} [müz]das Ritenuto {n}
eserin yavaşlayarak çalınması gereken bölümü {i} [müz]das Ritardando {n}
Indirekte Treffer
basılacak bir eseri önceden ısmarlama {i} die Subskription {f}
basılacak eseri incelemek {v} lektorieren {v}
bir eseri alaylı olarak ele almak {v} [ed]travestieren {v}
bir eseri orkestraya uyarlama {i} [müz]die Orchestrierung {f}
bir eseri orkestraya uyarlamak {v} [müz]orchestrieren {v}
bir eseri yayımlamak {v} edieren {v}
bitmemiş sanat eseri {i} das Bruchstück {n}
bronz sanat eseri {i} [mad]die Bronze {f}
çok sesli dini koro eseri {i} [müz]die Motette {f}
eseri başka çağlara ait ilavelerden kurtarma {i} [dilb]der Purismus {m}
eseri melodik bölümlere ayırmak {v} [müz]phrasieren {v}
eseri yeniden oynama {i} [sin]die Reprise {f}
eski çağlardan kalma sanat eseri {i} das Kunstdenkmal {n}
eskiden kalma sanat eseri {i} das Denkmal {n}
fevkalade bir sanat eseri {i} das Glanzstück {n}
gençlik eseri {i} das Frühwerk {n}
gezgin müzisyen eseri {i} die Spielmannsdichtung {f}
hayat eseri {i} das Lebenswerk {n}
Homeros'un eseri {i} [ed]die Odyssea {f}
ihtisas eseri {i} das Fachwerk {n}
ilkel yollardan duyguları harekete geçirmek isteyen sözde sanat eseri {i} der Kitsch {m}
kaba komedi eseri {i} [tiy]der Possen {m}
Kafka'nın bir eseri {allg} ein Stück von Kafka {allg}
kahramanı bir şövalye olan tiyatro eseri {i} [tiy]das Ritterdrama {n}
kahramanı Mesih olan yazın eseri {i} die Messiade {f}
kalfa adayının kalfa olabilmek için işlediği kalfalık eseri {i} das Gesellenstück {n}
komik tiyatro eseri {i} [tiy]der Schwank {m}
kopya sanat eseri {i} die Replik {f}
kültür eseri {i} das Kulturgut {n}
müzik eseri {i} das Musikwerk {n}
özgün sanat eseri {i} das Kunstwerk {n}
özgün sanat eseri {i} der Kunstprodukt {m}
rastlantı eseri {allg} durch Zufall {allg}
sanat eseri {i} der Kunstgegenstand {m}
sanat eseri {i} das Opus {n}
sanat eseri {i} das Kunstwerk {n}
sanat eseri {i} das Kunststück {n}
sanat eseri {i} der Kunstprodukt {m}
sanat eseri hakkında fikir yürütmek {itr} rezensieren {itr}
sanat eseri koleksiyoncusu {i} der Kunstsammler {m}
sanat eseri kopyasını çıkarmak {v} reproduzieren {v}
sanat eseri sergi salonu {i} die Gallenblase {f}
sanat eseri sergisi {i} die Kunstausstellung {f}
şans eseri {i} der Glücksfall {m}
şans eseri {allg} auf gut Glück {allg}
serigrafi eseri {i} [teks]die Serigrafie {f}
tesadüf eseri {adv} zufälligerweise {adv}
teveccüh eseri {i} die Gnadenbezeigung {f}
tiyatro eseri {i} das Drama {n}
tiyatro eseri yazarı {i} [tiy]der Bühnenschriftsteller {m}
usta eseri {allg} von Meisterhand geschaffen {allg}
yanılgı eseri olarak {adv} irrtümlicherweise {adv}
yöresel ağızlı halk tiyatrosu eseri {i} das Volksstück {n}
zeka eseri {i} die Konzeption {f}