DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
aufnehmen {v} ağırlamak {fi}
aufnehmen {v} banda kaydetmek {fi}
aufnehmen {v} başlamak {fi}
aufnehmen {v} birisini karşılamak {fi}
aufnehmen {v} düzenlemek {fi}
aufnehmen {v} eklemek {fi}
aufnehmen {v} filme almak {fi}
aufnehmen {v} [Foto]fotoğrafını çekmek {fi}
aufnehmen {v} gelişmek {fi}
aufnehmen {v} girişmek {fi}
aufnehmen {v} ilave etmek {fi}
aufnehmen {v} işe koyulmak {fi}
aufnehmen {v} ithal etmek {fi}
aufnehmen {v} iyi karşılamak {fi}
aufnehmen {v} kabul etmek {fi}
aufnehmen {v} kabullenmek {fi}
aufnehmen {v} kaleme almak {fi}
aufnehmen {v} kayıt etmek {fi}
aufnehmen {v} kollarını açmak {fi}
aufnehmen {v} kurmak {fi}
aufnehmen {v} listeye geçirmek {fi}
aufnehmen {v} ölçmek {fi}
aufnehmen {v} [Naut.]rotayı okumak {fi}
aufnehmen {v} tanzim etmek {fi}
aufnehmen {v} tartışmaya girmek {fi}
aufnehmen {v} tesis etmek {fi}
aufnehmen {v} varsaymak {fi}
aufnehmen {v} yazıya dökmek {fi}
aufnehmen {v} yeniden başlamak {fi}
aufnehmen {v} yerden almak {fi}
aufnehmen {v} yerden kaldırmak {fi}
aufnehmen {v} [Naut.]yol almak {fi}
aufnehmen {v} yukarıya çekmek {fi}
Indirekte Treffer
als Teilhaber aufnehmen {allg} [Handel]ortaklığa kabul etmek {allg}
Anleihe aufnehmen {allg} [Handel]borçlanmak {allg}
Anleihe aufnehmen {allg} [Handel]akdetmek {allg}
Arbeit aufnehmen {allg} çalışmaya başlamak {allg}
Arbeit aufnehmen {allg} işe başlamak {allg}
auf Band aufnehmen {allg} banda kaydetmek {allg}
auf Band aufnehmen {allg} banda almak {allg}
auf Band aufnehmen {v} banda almak {fi}
beifällig aufnehmen {allg} takdir etmek {allg}
beifällig aufnehmen {allg} alkışlamak {allg}
Bestände aufnehmen {allg} stokları saymak {allg}
Bestände aufnehmen {allg} [Handel]sayım yapmak {allg}
Bestände aufnehmen {allg} envante çıkarmak {allg}
Bestellung aufnehmen {allg} sipariş almak {allg}
Betrieb aufnehmen {allg} işyeri açmak {allg}
Betrieb aufnehmen {allg} işletme açmak {allg}
Beziehungen aufnehmen {allg} ilişki kurmak {allg}
Bild aufnehmen {allg} [Foto]fotoğraf çekmek {allg}
Bild aufnehmen {allg} filme almak {allg}
Darlehen aufnehmen {allg} ödünç almak {allg}
Darlehen aufnehmen {allg} kredi almak {allg}
Darlehen aufnehmen {allg} ikraz almak {allg}
Diktat aufnehmen {allg} dikte edileni kaydetmek {allg}
ein Protokoll aufnehmen {v} zabıt tutmak {fi}
ein Protokoll aufnehmen {v} protokol yazmak {fi}
eine Hypothek aufnehmen {allg} ipotek etmek {allg}
Fahrt aufnehmen {allg} [Verk.]almak {allg}
Foto aufnehmen {v} fotoğraf çekmek {fi}
Fühlung aufnehmen {allg} temasa geçmek {allg}
Fühlung aufnehmen {allg} kontak kurmak {allg}
Geld aufnehmen {allg} borç para almak {allg}
Geschäftstätigkeit aufnehmen {allg} işe girişmek {allg}
Geschäftstätigkeit aufnehmen {allg} işe başlamak {allg}
Hypothek aufnehmen {allg} ipotek etmek {allg}
Hypothek aufnehmen {allg} ipotek almak {allg}
Inventar aufnehmen {allg} stok sayımı yapmak {allg}
Inventar aufnehmen {allg} envanter çıkarmak {allg}
jemanden mit offenen Armen aufnehmen {allg} birini sevinçle karşılamak {allg}
Kapital aufnehmen {allg} sermaye almak {allg}
Kontakt aufnehmen {allg} ilişki kurmak {allg}
Kontakt aufnehmen {allg} temasa geçmek {allg}
Kontakt aufnehmen {allg} ilişkiye geçmek {allg}
Kredit aufnehmen {allg} kredi almak {allg}
Verbindung aufnehmen {v} irtibat kurmak {fi}