TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
borcu açık olmak {fi} anstehen {v}
borcu bulunmak {v} schulden {v}
borcu kabul etmek {allg} eine Schuld anerkennen {allg}
borcu kalmayan {s} quitt {adj}
borcu kapatma {i} die Begleichung {f}
borcu kapatmak {v} begleichen {v}
borcu kapatmak {itr} [tic]revalieren {itr}
borcu ödemek {fi} Anleihe tilgen {v}
borcu ödemek {fi} glatt machen {v}
borcu ödemeye çağrı {i} die Anleihekündigung {f}
borcu ödeyerek kapatmak {allg} eine Schuld abdecken {allg}
borcu olmak {fi} jemandem etwas schuldig sein {v}
borcu olmayan {allg} schuldenfrei {allg}
borcu sıfırlamak {itr} [tic]revalieren {itr}
borcu yerine getirmenin tehlikeye düşmesi {i} die Leistungsgefahr {f}
borcum ne kadar? {allg} was habe ich zu zahlen {allg}
borcum ne kadar? {allg} was macht das {allg}
borcun gecikmesi {i} der Leistungsverzug {m}
borcun geri ödenmesi {i} die Anleiherückzahlung {f}
borcun kapatılması {i} [tic]die Erledigung {f}
borcun kapatılması {i} [tic]die Revalierung {f}
borcun nakledilmesi {i} die Erfüllungsübernahme {f}
borcun ödeme koşullarını değiştirme {i} [tic]die Konvertierung {f}
borcun ödenme zamanı {i} die Leistungszeit {f}
borcun ödenmesi {i} die Anleiheablösung {f}
borcun ödenmesi {i} die Anleihetilgung {f}
borcun ödenmesi {i} [tic]die Revalierung {f}
borcun ödenmesini istemek {fi} Anleihe kündigen {v}
borcun ödenmesini isteyen uyarı mektubu {i} der Mahnbrief {m}
borcun olumlu ihlali {i} die Positive Forderungsverletzung {f}
borcun tanınması {i} die Schuldanerkenntnis {f}
borcun tasfiyesi {i} [tic]die Erledigung {f}
borcun teminat altına alınması {i} die Forderungssicherung {f}
borcun vadesini uzatmak {v} konsolidieren {v}
borcun yüklenilmesi {i} die Privative Schuldübernahme {f}
borcun yüklenilmesi {i} die Schuldübernahme {f}
borcunu azaltmak {v} entlasten {v}
borcunu kapatmak {fi} Schulden ausgleichen {v}
borcunu ödeme {i} die Abführung {f}
borcunu ödeme {i} die Abtragung {f}
borcunu ödemek {v} befriedigen {v}
borcunu ödemek {v} bezahlen {v}
borcunu ödemek {allg} eine Schuld abstatten {allg}
borcunu ödemiş olan {s} quitt {adj}
borcunu silmek {v} [tic]entlasten {v}
borcunu silmek {v} erlassen {v}
borcunu silmek {fi} Schulden erlassen {v}
borcunu zamanında ödemeyen borçlu {i} [tic]das Restant {n}
Indirekte Treffer
ayıp ve kusurlara karşı tekeffül borcu {allg} Gewährleistungspflicht wegen Sach- und Rechtsmängel {allg}
bir borcu ödeme {allg} Begleichung einer Schuld {allg}
bir borcu ödemek {allg} eine Schuld abführen {allg}
bir borcu ödemek {allg} eine Schuld abdecken {allg}
birine bir iyilik borcu olmak {allg} jemandem verbunden sein {allg}
borcu açık olmak {fi} anstehen {v}
borcu bulunmak {v} schulden {v}
borcu kabul etmek {allg} eine Schuld anerkennen {allg}
borcu kalmayan {s} quitt {adj}
borcu kapatma {i} die Begleichung {f}
borcu kapatmak {itr} [tic]revalieren {itr}
borcu kapatmak {v} begleichen {v}
borcu ödemek {fi} glatt machen {v}
borcu ödemek {fi} Anleihe tilgen {v}
borcu ödemeye çağrı {i} die Anleihekündigung {f}
borcu ödeyerek kapatmak {allg} eine Schuld abdecken {allg}
borcu olmak {fi} jemandem etwas schuldig sein {v}
borcu olmayan {allg} schuldenfrei {allg}
borcu sıfırlamak {itr} [tic]revalieren {itr}
borcu yerine getirmenin tehlikeye düşmesi {i} die Leistungsgefahr {f}
boynunun borcu olmak {allg} angelegen sein lassen {allg}
boyun borcu {i} die Obligation {f}
boyun borcu {i} die Ehrenpflicht {f}
boyun borcu {i} die Dankespflicht {f}
cari hesap borcu {i} die Kontokorrentschuld {f}
cins borcu {i} die Gattungsschuld {f}
çok borcu olan {a} hochbelastet {a}
elbirliği borcu {i} die Gesamthandsschuld {f}
epeyce borcu olmak {allg} angekreidet sein {allg}
eşlerin birbirine olan iffet borcu {allg} eheliche Treue {allg}
faiz borcu {i} die Zinsschuld {f}
faiz borcu {i} die Zinsenlast {f}
firma borcu {i} die Gesellschaftsschuld {f}
gayrimenkul borcu {i} die Grundschuld {f}
gayrimenkul rehin borcu {i} die Grundpfandschuld {f}
gönül borcu {i} die Treuepflicht {f}
iflas eden kişinin genel borcu {i} das Gemeinschuld {n}
ipotek borcu {allg} hypothekarische Belastung {allg}
kast borcu {i} die Vorsatzschuld {f}
kefalet borcu {i} die Bürgschaftsschuld {f}
kira borcu {allg} rückständige Miete {allg}
kredi borcu {i} die Darlehensschuld {f}
kumar borcu {i} die Spielschuld {f}
kurumlar vergisi borcu {i} die Körperschaftssteuerschuld {f}
lombart borcu {i} die Lombardschuld {f}
minnet borcu {i} die Dankespflicht {f}
minnet borcu {i} die Dankbarkeit {f}
minnet borcu {i} die Dankespflicht {f}
miras borcu {i} die Nachlassverbindlichkeit {f}
namus borcu {i} die Ehrenschuld {f}
namus borcu {i} die Ehrenpflicht {f}
namus borcu {i} die Gewissenspflicht {f}
nevi borcu {i} die Gattungsschuld {f}
para borcu {i} die Geldverpflichtung {f}
para borcu {i} die Geldschuld {f}
para borcu ikrarını havi resen tanzim edilen noter senedi {i} die Vollstreckbare Urkunde {f}
para borcu olmak {allg} Geld schulden {allg}
parça borcu {i} die Stückschuld {f}
parça borcu {i} die Speziesschuld {f}
senet borcu {i} [tic]die Wechselschuld {f}
şeref borcu {i} die Ehrenschuld {f}
şirket borcu {i} die Gesellschaftsschuld {f}
stokların borcu {i} die Vorratsschuld {f}
tekeffül borcu {i} die Leistungspflicht {f}
tekeffül borcu {i} die Gewährleistungspflicht {f}
vatan borcu {i} [ask]der Militärdienst {m}
vatan borcu {i} [ask]der Wehrdienst {m}
vefa borcu {i} die Treuepflicht {f}
vergi borcu {i} die Steuerschuld {f}
vergi borcu {allg} steuerliche Belastung {allg}
vergi borcu eşitlemesi {allg} steuerlicher Belastungsvergleich {allg}
yararlanma borcu {i} die Genusschuld {f}