DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Belastung {f} ağırlık {i}
die Belastung {f} bir taşıtın toplam azami ağırlığı {i}
die Belastung {f} [Handel]borç {i}
die Belastung {f} [Med.]kalıtımsal hastalık {i}
die Belastung {f} kayıtlama {i}
die Belastung {f} sıkıntı verme {i}
die Belastung {f} stres {i}
die Belastung {f} [Jur.]suçlayıcı kanıt {i}
die Belastung {f} tahmil {i}
die Belastung {f} takyit {i}
die Belastung {f} yük {i}
die Belastung {f} yükleme {i}
die Belastung {f} yüklenme {i}
die Belastung {f} [Jur.]yükümlülük {i}
Belastung haben {v} sorumluluk sahibi olmak {fi}
das Belastungs-EKG {n} yüklemeli EKG {i}
die Belastungsanzeige {f} borç dekontu {i}
die Belastungsanzeige {f} [Handel]borçlu dekontu {i}
die Belastungsaufgabe {f} borç kaydı {i}
die Belastungsaufgabe {f} zimr kaydı {i}
die Belastungsbuchung {f} borç kaydı {i}
die Belastungsbuchung {f} zimr kaydı {i}
die Belastungsdauer {f} yükleme müddeti {i}
die Belastungsdauer {f} yükleme süresi {i}
das Belastungsdiagramm {n} yükleme diyagramı {i}
belastungsfähig {a} borçlandırılabilir {a}
belastungsfähig {a} yüklenebilir {a}
die Belastungsfähigkeit {f} kapasite {i}
die Belastungsfähigkeit {f} yükleme kapasitesi {i}
der Belastungsgrad {m} yükleme derecesi {i}
die Belastungsgrenze {f} borçlandırma derecesi {i}
das Belastungsmaterial {n} [Jur.]suç delilleri {i}
die Belastungsmöglichkeit {f} yükleme olanağı {i}
die Belastungsprobe {f} dayanıklılık testi {i}
die Belastungszeuge {f} [Jur.]amme şahidi {i}
der Belastungszeuge {m} kamu şahidi {i}
der Belastungszeuge {m} kamu tanığı {i}
der Belastungszustand {m} yükleme durumu {i}
Indirekte Treffer
der Belastung haben {v} sorumluluk sahibi olmak {fi}
dingliche Belastung {f} ayni tahmil {i}
die finanzielle Belastung {allg} mali yükümlülük {allg}
finanzielle Belastung {allg} finansal kayıtlama {allg}
hypothekarische Belastung {allg} ipotek borcu {allg}
hypothekarische Belastung {allg} ipotekten doğan yükümlülük {allg}
hypothekarische Belastung {allg} ipotekle kayıtlama {allg}
schwebende Belastung {allg} sürümcemeli yükümlülük {allg}
schwebende Belastung {allg} muallak yükümlülük {allg}
schwebende Belastung {allg} askıda olan borç {allg}
steuerliche Belastung {allg} vergi yükümlülüğü {allg}
steuerliche Belastung {allg} vergi yükü {allg}
steuerliche Belastung {allg} vergi külfeti {allg}
steuerliche Belastung {allg} vergi borcu {allg}
zulässige Belastung {allg} kanunen azami ağırlık {allg}
zulässige Belastung {allg} kanunen azami yükler {allg}