TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kurum {i} das Amt {n}
kurum {i} die Anrichtung {f}
kurum {i} die Anstalt {f}
kurum {i} der Dünkel {m}
kurum {i} die Einbildung {f}
kurum {i} die Einrichtung {f}
kurum {i} die Firma {f}
kurum {i} die Gesellschaft {f}
kurum {i} der Hochmut {m}
kurum {i} das Institut {n}
kurum {i} die Institution {f}
kurum {i} die Körperschaft {f}
kurum {i} die Korporation {f}
kurum {i} die Organisation {f}
kurum {i} der Ruß {m}
kurum {i} das Unternehmen {n}
kurum {i} die Unternehmung {f}
kurum bağlamak {itr} verrußen {itr}
kurum bağlaması {itr} versotten {itr}
kurum çıkmak {itr} rußen {itr}
kurum filtresi {i} der Organisationsfilter {m}
kurum üfleyici {i} der Rußbläser {m}
kuruma bulaştırmak {v} rußen {v}
kurumak {fi} absterben {v}
kurumak {itr} abtrocknen {itr}
kurumak {itr} auftrocknen {itr}
kurumak {fi} ausdörren {v}
kurumak {itr} austrocknen {itr}
kurumak {itr} dorren {itr}
kurumak {fi} eindorren {v}
kurumak {fi} eingehen {v}
kurumak {fi} eintrocknen {v}
kurumak {itr} Trocknen {itr}
kurumak {itr} verdorren {itr}
kurumak {itr} versiegen {itr}
kurumak {itr} vertrocknen {itr}
kurumak {itr} welken {itr}
kurumanmak {fi} ahnen {v}
kurumanmak {fi} anzweifeln {v}
kurumanmak {fi} zweifeln {v}
kurumlanan {s} wichtigtuerisch {adj}
kurumlanma {i} die Wichtigtuerei {f}
kurumlanmak {fi} brüsten {v}
kurumlanmak {fi} Ruß ansetzen {v}
kurumlanmak {fi} aufblasen {v}
kurumlanmak {fi} brüsten {v}
kurumlanmak {fi} einbilden {v}
kurumlanmak {fi} spreizen {v}
kurumlar vergi {a} körperschaftssteuerpflichtig {a}
kurumlar vergisi {i} [huk]die Gesellschaftssteuer {f}
kurumlar vergisi {i} die Körperschaftssteuer {f}
kurumlar vergisi {i} die Körperschaftsteuer {f}
kurumlar vergisi borcu {i} die Körperschaftssteuerschuld {f}
kurumlar vergisi haddi {i} der Körperschaftsteuersatz {m}
kurumlar vergisi muafiyeti {i} die Körperschaftssteuerbefreiung {f}
kurumlar vergisi muaflığı {i} die Körperschaftssteuerbefreiung {f}
kurumlar vergisi ön ödemesi {i} die Körperschaftssteuervorauszahlung {f}
kurumlaşma {i} die Institutionalisierung {f}
kurumlaştırma {i} die Institutionalisation {f}
kurumlaştırmak {v} institutionalisieren {v}
kurumlayarak kirletmek {v} berussen {v}
kurumlu {s} anmaßend {adj}
kurumlu {a} dünkelhaft {a}
kurumlu {a} hochmütig {a}
kurumlu {a} prahlerisch {a}
kurumlu {s} rußig {adj}
kurumsal {s} institutionell {adj}
kurumsal {allg} körperschaftlich {allg}
kurumsal {s} betrieblich {adj}
kurumsal altyapı {allg} institutionelle Infrastruktur {allg}
kurumsal güvence {i} die Institutionelle Garantie {f}
kurumsal yatırımcı {allg} institutioneller Anleger {allg}
kurumsallaşmak {fi} institutionalisieren {v}
kurum {s} abgestorben {adj}
kurum {s} getrocknet {adj}
kurum {a} vertrocknet {a}
kurum {s} welk {adj}
kurum olma {i} die Welkheit {f}
Indirekte Treffer
bilimsel kurum {i} das Institut {n}
bölgesel kurum {i} die Gebietskörperschaft {f}
denetim işlevi olan kurum {i} das Kontrollorgan {n}
devletçe teşvik edilen kurum {allg} staatlich geförderte Körperschaft {allg}
federal kurum {i} die Bundesagentur {f}
federal kurum {i} die Bundesanstalt {f}
ilgili kurum {allg} die zuständige Behörde {allg}
kamu yararına çalışan kurum {allg} gemeinnützige Körperschaft {allg}
kamuya yararlı kurum {allg} gemeinnützige Institution {allg}
kar amaçlı kurum {i} die Erwerbsgesellschaft {f}
kontrol yetkisi olan kurum {i} das Kontrollorgan {n}
kültürel kurum ve kuruluşlar {ç} die Kultureinrichtungen {pl}
kurum bağlamak {itr} verrußen {itr}
kurum bağlaması {itr} versotten {itr}
kurum çıkmak {itr} rußen {itr}
kurum filtresi {i} der Organisationsfilter {m}
kurum üfleyici {i} der Rußbläser {m}
maaş veren kurum {i} die Besoldungsstelle {f}
mahalli kurum {allg} kommunale Körperschaft {allg}
mali kurum {i} das Finanzinstitut {n}
özel kurum {allg} privatrechtliche Körperschaft {allg}
özel kurum {allg} Körperschaft des Privatrechts {allg}
özerk kurum {i} die Selbstverwaltungskörperschaft {f}
posta ile ilgili tüm kurum {i} das Postwesen {n}
rehin karşılığı ikraz veren kurum {i} das Leihhaus {n}
rehin karşılığı ikraz veren kurum {i} die Leihanstalt {f}
rehin karşılığı ikraz veren kurum {i} das Leihamt {n}
resmi kurum {allg} öffentliche Körperschaft {allg}
vergi yükümlü kurum {allg} steuerpflichtige Körperschaft {allg}