TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sanayi {i} das Gewerbe {n}
sanayi {s} gewerbsmäßig {adj}
sanayi {i} die Industrie {f}
sanayi {i} die Industriewirtschaft {f}
sanayi alanı {i} die Gewerbefläche {f}
sanayi alanı {i} das Industriegelände {n}
sanayi alanı {i} die Industriezone {f}
sanayi arazisi {i} das Industriegelände {n}
sanayi arsası {i} das Gewerbegrundstück {n}
sanayi arsası {i} das Industriegrundstück {n}
sanayi arz eğrisi {allg} Angebotskurve der Industrie {allg}
sanayi atığı {i} der Gewerbeabfall {m}
sanayi atığı {i} der Industriemüll {m}
sanayi atık suları {ç} die Industrieabwässer {pl}
sanayi atıkları {allg} gewerblicher Abfall {allg}
sanayi atıkları {ç} die Industrieabfälle {pl}
sanayi atıksuyu {i} das Industrieabwasser {n}
sanayi bankası {i} die Industriebank {f}
sanayi bölgesi {i} die Gewerbefläche {f}
sanayi bölgesi {i} das Gewerbegebiet {n}
sanayi bölgesi {i} das Industriegebiet {n}
sanayi bölgesi {i} [coğ]die Industrieregion {f}
sanayi borçlanma senedi {i} die Industrieanleihe {f}
sanayi çarşısı {i} das Industriegebiet {n}
sanayi casusluğu {i} die Industriespionage {f}
sanayi dalı {i} der Industriezweig {m}
sanayi danışmanlığı {i} die Betriebsberatung {f}
sanayi değerleri piyasası {allg} Markt für Industriewerte {allg}
sanayi deneyimi {i} die Industrieerfahrung {f}
sanayi devi {i} der Industriekapitän {m}
sanayi devi {i} [tic]das Kartell {n}
sanayi devrimi {allg} die industrielle Revolution {allg}
sanayi dışsatımı {i} die Industrieausfuhr {f}
sanayi eğitimi {allg} industrielle Ausbildung {allg}
sanayi elektriği {i} der Starkstrom {m}
sanayi fuarı {i} die Industrieausstellung {f}
sanayi grubu {i} die Gewerbegruppe {f}
sanayi hisse senetleri {ç} die Industrieaktien {pl}
sanayi ihracatı {i} die Industrieausfuhr {f}
sanayi işçi ücretleri {ç} die Industriearbeiterlöhne {pl}
sanayi işçileri sendikası {i} die Industriegewerkschaft {f}
sanayi işçisi {allg} gewerblicher Arbeiter {allg}
sanayi işçisi {allg} gewerblicher Arbeitnehmer {allg}
sanayi işçisi {i} der Industriearbeiter {m}
sanayi işletmesi {i} der Industriebetrieb {m}
sanayi istikrazı {i} die Industrieanleihe {f}
sanayi iştirakı {i} die Industriebeteiligung {f}
sanayi işverenleri birliği {i} der Industrieverband {m}
sanayi kıymetleri piyasası {allg} Markt für Industriewerte {allg}
sanayi kolu {i} der Industriezweig {m}
sanayi konumu sanayinin kuruluş yeri {i} der Industriestandort {m}
sanayi kredi bankası {i} die Industriekreditbank {f}
sanayi kredisi {i} der Industriekredit {m}
sanayi kurma {i} die Industrieaufstellung {f}
sanayi kuruluşu {i} die Fabrikanlage {f}
sanayi malları {ç} die Industrieartikel {pl}
sanayi malları {ç} die Industriewaren {pl}
sanayi mamulleri {ç} die Industriegüter {pl}
sanayi merkezi {allg} Industrie- und Gewerbegebiet {allg}
sanayi merkezi {i} der Industriepark {m}
sanayi müessesesi {allg} gewerblicher Betrieb {allg}
sanayi müşaviri {i} der Betriebsberater {m}
sanayi odası {i} die Industriekammer {f}
sanayi politikası {i} die Industriepolitik {f}
sanayi psikolojisi {i} [tic]die Betriebspsychologie {f}
sanayi rehberliği {i} die Betriebsberatung {f}
sanayi sağlık korunması {i} die Gewerbehygiene {f}
sanayi şehri {i} die Fabrikstadt {f}
sanayi şehri {i} die Industriestadt {f}
sanayi sektörü {i} die Industriewirtschaft {f}
sanayi sektörü {i} der Industriezweig {m}
sanayi sendikası {i} die Industriegewerkschaft {f}
sanayi sitesi {i} die Gewerbeansiedlung {f}
sanayi sitesi {allg} Industrie- und Gewerbegebiet {allg}
sanayi sitesi {i} die Industrieansiedlung {f}
sanayi sitesi {i} der Industriepark {m}
sanayi sitesi {i} die Industriesiedlung {f}
sanayi standardı {i} die Industrienorm {f}
sanayi suyu {i} das Betriebswasser {n}
sanayi tesis etme {i} die Industrieaufstellung {f}
Indirekte Treffer
ağaç sanayi {i} die Holzindustrie {f}
ağır sanayi {i} die Schwerindustrie {f}
ağır sanayi {i} die Großindustrie {f}
ağır sanayi işçisi {i} der Schwerindustriearbeiter {m}
Alman Sanayi Konfederasyonu {allg} Bundesverband der deutschen Industrie {allg}
ana sanayi {allg} primäre Industrie {allg}
ana sanayi {i} die Grundindustrie {f}
ana sanayi dalı {i} die Schlüsselindustrie {f}
belirli malları üreten sanayi dalı {i} der Produktionszweig {m}
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie {n}
birkaç sanayi kurumunun tek idare altında birleşmesi {i} das Kombinat {n}
büyük ölçekli sanayi {i} die Großindustrie {f}
büyük sanayi devleti {i} [pol]die Industriemacht {f}
büyük sanayi patronu {i} der Fabrikant {m}
büyük sanayi sahibi {i} der Großindustrieller {m}
büyüyen sanayi dalı {i} die Wachstumsindustrie {f}
deri sanayi {i} die Lederindustrie {f}
devletin elindeki sanayi {allg} Industrie in Staatsbesitz {allg}
dışsatım-yoğun sanayi {allg} exportintensive Industrie {allg}
elektrik sanayi {i} die Stromindustrie {f}
emek-yoğun sanayi {allg} lohnkostenintensive Industrie {allg}
eski sanayi {i} die Altindustrie {f}
eskimiş sanayi {allg} veraltete Industrie {allg}
giyim sanayi {i} die Bekleidungsindustrie {f}
gıda maddeleri sanayi {i} die Lebensmittelindustrie {f}
ihmal edilmiş ve terkedilmiş sanayi malları ve toprağı {allg} industrielle Altlast {allg}
ihracat sanayi {allg} exportintensive Industrie {allg}
işletme ekonomisi konusunda mesleki eğitim almış ve sanayi dalında bu mesleği yürüten kimse {i} der Industriekaufmann {m}
korunması gereken sanayi {allg} schutzbedürftige Industrie {allg}
küçük ölçekli sanayi {i} die Kleinindustrie {f}
küçük sanayi {i} die Kleinindustrie {f}
küçük sanayi işletmesi {i} der Gewerbebetrieb {m}
maden sanayi bilgisi {i} die Metallurgie {f}
modern sanayi {allg} moderne Industrie {allg}
orta ölçekli sanayi {allg} mittelständische Industrie {allg}
orta ölçekli sanayi {i} die Mittelindustrie {f}
sanayi alanı {i} die Industriezone {f}
sanayi alanı {i} das Industriegelände {n}
sanayi alanı {i} die Gewerbefläche {f}
sanayi arazisi {i} das Industriegelände {n}
sanayi arsası {i} das Industriegrundstück {n}
sanayi arsası {i} das Gewerbegrundstück {n}
sanayi arz eğrisi {allg} Angebotskurve der Industrie {allg}
sanayi atığı {i} der Industriemüll {m}
sanayi atığı {i} der Gewerbeabfall {m}
sanayi atık suları {ç} die Industrieabwässer {pl}
sanayi atıkları {ç} die Industrieabfälle {pl}
sanayi atıkları {allg} gewerblicher Abfall {allg}
sanayi atıksuyu {i} das Industrieabwasser {n}
sanayi bankası {i} die Industriebank {f}
sanayi bölgesi {i} das Gewerbegebiet {n}
sanayi bölgesi {i} die Gewerbefläche {f}
sanayi bölgesi {i} [coğ]die Industrieregion {f}
sanayi bölgesi {i} das Industriegebiet {n}
sanayi borçlanma senedi {i} die Industrieanleihe {f}
sanayi çarşısı {i} das Industriegebiet {n}
sanayi casusluğu {i} die Industriespionage {f}
sanayi dalı {i} der Industriezweig {m}
sanayi danışmanlığı {i} die Betriebsberatung {f}
sanayi değerleri piyasası {allg} Markt für Industriewerte {allg}
sanayi deneyimi {i} die Industrieerfahrung {f}
sanayi devi {i} der Industriekapitän {m}
sanayi devi {i} [tic]das Kartell {n}
sanayi devrimi {allg} die industrielle Revolution {allg}
sanayi dışsatımı {i} die Industrieausfuhr {f}
sanayi eğitimi {allg} industrielle Ausbildung {allg}
sanayi elektriği {i} der Starkstrom {m}
sanayi fuarı {i} die Industrieausstellung {f}
sanayi grubu {i} die Gewerbegruppe {f}
sanayi hisse senetleri {ç} die Industrieaktien {pl}
sanayi ihracatı {i} die Industrieausfuhr {f}
sanayi işçi ücretleri {ç} die Industriearbeiterlöhne {pl}
sanayi işçileri sendikası {i} die Industriegewerkschaft {f}
sanayi işçisi {i} der Industriearbeiter {m}
sanayi işçisi {allg} gewerblicher Arbeitnehmer {allg}
sanayi işçisi {allg} gewerblicher Arbeiter {allg}