DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Industrie {f} endüstri {i}
die Industrie {f} sanayi {i}
Industrie in Staatsbesitz {allg} devletin elindeki sanayi {allg}
Industrie zur Gewinnung von Naturprodukten {allg} doğal kaynaklar sanayii {allg}
Industrie- und Gewerbegebiet {allg} sanayi merkezi {allg}
Industrie- und Gewerbegebiet {allg} sanayi sitesi {allg}
die Industrie- und Handelsgesellschaft mbH {f} [Handel]Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi {i}
die Industrie- und Handelskammer {f} IHK {i}
die Industrie- und Handelskammer {f} [Handel]Sanayi ve Ticaret Odası {i}
die Industrieabfälle {pl} endüstri atıkları {ç}
die Industrieabfälle {pl} sanayi atıkları {ç}
der Industrieabgabepreis {m} endüstriyel satış fiyatı {i}
der Industrieabnehmer {m} endüstriyel alıcı {i}
der Industrieabsatz {m} endüstriyel satışlar {i}
das Industrieabwasser {n} sanayi atıksuyu {i}
die Industrieabwässer {pl} sanayi atık suları {ç}
die Industrieaktien {pl} sanayi hisse senetleri {ç}
die Industrieanlage {f} sanayi tesisi {i}
die Industrieanlagenvermietung {f} sanayi tesisi kiralanması {i}
die Industrieanleihe {f} sanayi borçlanma senedi {i}
die Industrieanleihe {f} sanayi istikrazı {i}
die Industrieansiedlung {f} sanayi sitesi {i}
der Industriearbeiter {m} sanayi işçisi {i}
die Industriearbeiterlöhne {pl} sanayi işçi ücretleri {ç}
die Industrieartikel {pl} sanayi malları {ç}
die Industrieaufstellung {f} sanayi kurma {i}
die Industrieaufstellung {f} sanayi tesis etme {i}
die Industrieausfuhr {f} sanayi dışsatımı {i}
die Industrieausfuhr {f} sanayi ihracatı {i}
die Industrieausstellung {f} sanayi fuarı {i}
der Industrieausstoß {m} endüstriyel çıktı {i}
die Industriebank {f} sanayi bankası {i}
der Industriebau {m} [Ind.]endüstriyel yapı {i}
der Industriebeschäftigter {m} sanayide çalışan {i}
die Industriebeteiligung {f} endüstri hisseleri {i}
die Industriebeteiligung {f} endüstri katılımı {i}
die Industriebeteiligung {f} sanayi iştirakı {i}
der Industriebetrieb {m} imalat tesisi {i}
der Industriebetrieb {m} sanayi işletmesi {i}
der Industriebetrieb {m} üretim tesisi {i}
die Industriebranche {f} terkedilmiş sanayi {i}
die Industrieentwicklung {f} endüstriyel gelişme {i}
die Industrieerfahrung {f} endüstriyel deneyim {i}
die Industrieerfahrung {f} sanayi deneyimi {i}
die Industrieerzeugerpreise {pl} endüstriyel üretici fiyatları {ç}
das Industrieerzeugnis {n} sanayi ürünü {i}
die Industrieerzeugnisse {pl} sanayi ürünleri {ç}
die Industriefirma {f} endüstri firması {i}
die Industrieförderung {f} sanayi teşviki {i}
der Industrieführer {m} önde gelen sanayici {i}
die Industriegase {pl} endüstri gazları {ç}
das Industriegebiet {n} endüstri bölgesi {i}
das Industriegebiet {n} sanayi bölgesi {i}
das Industriegebiet {n} sanayi çarşısı {i}
das Industriegelände {n} sanayi alanı {i}
das Industriegelände {n} sanayi arazisi {i}
die Industriegesellschaft {f} endüstriyel toplum {i}
die Industriegesellschaft {f} sanayi toplumu {i}
die Industriegewerkschaft {f} sanayi işçileri sendikası {i}
die Industriegewerkschaft {f} sanayi sendikası {i}
das Industriegrundstück {n} sanayi arsası {i}
die Industriegüter {pl} sanayi mamulleri {ç}
die Industriegüter {pl} sanayi ürünleri {ç}
die Industriekammer {f} sanayi odası {i}
der Industriekapitän {m} büyük sanayici {i}
der Industriekapitän {m} sanayi devi {i}
der Industriekaufmann {m} işletme ekonomisi konusunda mesleki eğitim almış ve sanayi dalında bu mesleği yürüten kimse {i}
der Industriekredit {m} sanayi kredisi {i}
die Industriekreditbank {f} sanayi kredi bankası {i}
das Industrieland {n} endüstri ülkesi {i}
das Industrieland {n} sanayi ülkesi {i}
das Industrieland {n} sanayileşmiş ülke {i}
industriell {adj} endüstri {s}
industriell {a} endüstriyel {a}
industriell {adj} endüstriyle ilgili {s}
industriell {a} sanayici {a}
industriell {adj} sınai {s}
industriell genutzter Grundbesitz {allg} sınai amaçla kullanılan gayrimenkul {allg}
die Industrielle {f} sanayici {i}
industrielle Altlast {allg} endüstriyel eski yüküm {allg}
Indirekte Treffer
Angebotskurve der Industrie {allg} sanayi arz eğrisi {allg}
bearbeitende Industrie {allg} işleme sanayii {allg}
bearbeitende Industrie {allg} yapım sanayii {allg}
Beschäftigung in der Industrie {allg} sanayide istihdam {allg}
Bundesverband der deutschen Industrie {allg} Alman Sanayi Konfederasyonu {allg}
chemische Industrie {allg} kimya sanayii {allg}
Deutsche Industrie Normen {allg} Alman Endüstri Normları {allg}
einheimische Industrie {allg} yerli sanayi {allg}
exportintensive Industrie {allg} ihracat sanayi {allg}
exportintensive Industrie {allg} dışsatım-yoğun sanayi {allg}
Fachgymnasium für Industrie {n} endüstri meslek lisesi {i}
das gewerbliche Industrie {allg} üretken sanayi {allg}
heimische Industrie {allg} yerli sanayi {allg}
holzverarbeitende Industrie {allg} ağaç sanayii {allg}
Industrie in Staatsbesitz {allg} devletin elindeki sanayi {allg}
Industrie zur Gewinnung von Naturprodukten {allg} doğal kaynaklar sanayii {allg}
Industrie- und Gewerbegebiet {allg} sanayi sitesi {allg}
Industrie- und Gewerbegebiet {allg} sanayi merkezi {allg}
Industrie- und Handelsgesellschaft mbH {f} [Handel]Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi {i}
die Industrie- und Handelskammer {f} [Handel]Sanayi ve Ticaret Odası {i}
die Industrie- und Handelskammer {f} IHK {i}
die keramische Industrie {allg} seramik sanayii {allg}
lederverarbeitende Industrie {allg} deri sanayii {allg}
lohnkostenintensive Industrie {allg} emek-yoğun sanayi {allg}
Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie {n} [Pol.]Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı {i}
das mittelständische Industrie {allg} orta ölçekli sanayi {allg}
moderne Industrie {allg} modern sanayi {allg}
nachgelagerte Industrie {allg} tüketimde kullanılan malı üreten sanayi {allg}
optische Industrie {allg} optik sanayii {allg}
ortsansässige Industrie {allg} yerel sanayi {allg}
papierverarbeitende Industrie {allg} kağıt sanayii {allg}
petrochemische Industrie {allg} petro-kimya sanayii {allg}
pharmazeutische Industrie {allg} ilaç sanayii {allg}
primäre Industrie {allg} sanayide birici sektör {allg}
primäre Industrie {allg} ana sanayi {allg}
saisonbedingte Industrie {allg} mevsimlik sanayii {allg}
schutzbedürftige Industrie {allg} korunması gereken sanayi {allg}
schutzbedürftige Industrie {allg} bebek endüstri {allg}
staatliche Industrie {allg} devlet sanayii {allg}
stahlverarbeitende Industrie {allg} çelik sanayii {allg}
veraltete Industrie {allg} eskimiş sanayi {allg}
verarbeitende Industrie {f} [Ind.]imalat sektörü {i}
die verarbeitende Industrie {allg} yapım sanayii {allg}
verarbeitende Industrie {allg} işleme sanayii {allg}
weiterverarbeitende Industrie {allg} sanayide ikinci sektör {allg}
weiterverarbeitende Industrie {allg} tüketimde kullanılan malları üreten sanayi {allg}