TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
önem {i} der Aplomb {m}
önem {i} die Aussage {f}
önem {i} die Bedeutung {f}
önem {i} der Belang {m}
önem {i} die Beträchtlichkeit {f}
önem {i} die Erheblichkeit {f}
önem {i} die Geltung {f}
önem {i} das Gewicht {n}
önem {i} die Gewichtigkeit {f}
önem {i} die Größe {f}
önem {i} der Nachdruck {m}
önem {i} der Nachduck {m}
önem {i} die Relevanz {f}
önem {i} die Schwere {f}
önem {i} der Stellenwert {m}
önem {i} [tek]die Tragweite {f}
önem {i} der Wert {m}
önem {i} die Wichtigkeit {f}
önem açısından geride olmak {fi} zurücktreten {v}
önem derecesi aynı olan {s} [ask]gleichrangig {adj}
önem kazanmak {allg} an Bedeutung gewinnen {allg}
önem kazanmak {fi} profilieren {v}
önem kazanmak {s*be} an Gewicht gewinnen {s*be}
önem olarak başı çekmek {allg} an erster Stelle stehen {allg}
önem sıralaması {i} der Stellenwert {m}
önem verme {i} die Berücksichtigung {f}
önem verme {i} die Betonung {f}
önem verme {i} die Unterstreichung {f}
önem vermek {v} achten {v}
önem vermek {fi} Bedeutung beimessen {v}
önem vermek {fi} beilegen {v}
önem vermek {fi} beimessen {v}
önem vermek {v} berücksichtigen {v}
önem vermek {fi} genau nehmen {v}
önem vermek {allg} groß schreiben {allg}
önem vermek {allg} Gewicht beilegen {allg}
önem vermek {allg} kümmern um {allg}
önem vermek {v} unterstreichen {v}
önem vermek {fi} Wert legen auf {v}
önem vermemek {fi} hintanstellen {v}
önem vermemek {allg} keinen Blick haben {allg}
önem vermemek {fi} liegen lassen {v}
önem vermemek {fi} nicht kehren {v}
önem vermemek {allg} verschließen {allg}
önem vermemek {v} übergehen {v}
önem vermemek {v} verabsäumen {v}
önemi olmak {fi} anliegen {v}
önemi olmak {fi} ausmachen {v}
önemi olmama {i} die Belanglosigkeit {f}
önemi olmayan {s} irrelevant {adj}
önemi yok! {allg} Das macht nicht aus {allg}
önemi yok! {allg} es ist nichts dahinter {allg}
önemini belirterek söylemek {v} unterstreichen {v}
önemini belirtme {i} die Unterstreichung {f}
önemini bilmek {fi} einer Sache bewusst sein {v}
önemini kaybetmek {allg} an Bedeutung verlieren {allg}
önemini yitirmek {a} [den]in {a}
önemle {adv} angelegentlich {adv}
önemle {adv} einfühlend {adv}
önemle kaydetmek {v} unterstreichen {v}
önemle rica etmek {allg} dringend bitten {allg}
önemle rol oynamak {allg} ankommen gegen {allg}
önemle talep etmek {v} urgieren {v}
önemle tavsiye etmek {fi} anempfehlen {v}
önemle tavsiyede bulunmak {fi} anraten {v}
önemle vurgulayarak {adv} betonend {adv}
önemli {s} angelegen {adj}
önemli {s} angelegentlich {adj}
önemli {s} beachtenswert {adj}
önemli {s} beachtenswertlich {adj}
önemli {s} beachtlich {adj}
önemli {s} bedeutend {adj}
önemli {s} bedeutsam {adj}
önemli {s} bedeutungsvoll {adj}
önemli {s} belangreich {adj}
önemli {s} bemerkenswert {adj}
önemli {s} betont {adj}
önemli {s} beträchtlich {adj}
önemli {i} der Boden {m}
önemli {s} brennend {adj}
Indirekte Treffer
adalete verilen önem {i} das Gerechtigkeitsgefühl {n}
bekarete aşırı önem veren kişi {i} der Tugenbold {m}
bekarete aşırı önem veren kişi {i} der Tugenheld {m}
birisine önem vermek {fi} auszeichnen {v}
buna çok önem veriyorum {allg} daran ist mir viel gelegen {allg}
çok önem verilen şey {i} der Götze {m}
fazla önem verme {i} die Überschätzung {f}
geometrik biçimlere önem verme sanatı {i} der Konstruktivismus {m}
gereğinden fazla önem vermek {v} überwerten {v}
gereğinden fazla önem vermek {v} überbewerten {v}
giyime kuşama önem vermeyen birisi {s} hemdsärmelig {adj}
haddinden fazla önem vermek {v} überbewerten {v}
hayati önem taşıyan {s} vital {adj}
hayati önem taşıyan {s} lebenswichtig {adj}
hayati önem taşıyan mesele {i} die Lebensfrage {f}
kendi değerlerine önem verme {i} der Egotismus {m}
önem açısından geride olmak {fi} zurücktreten {v}
önem derecesi aynı olan {s} [ask]gleichrangig {adj}
önem kazanmak {fi} profilieren {v}
önem kazanmak {allg} an Bedeutung gewinnen {allg}
önem kazanmak {s*be} an Gewicht gewinnen {s*be}
önem olarak başı çekmek {allg} an erster Stelle stehen {allg}
önem sıralaması {i} der Stellenwert {m}
önem verme {i} die Betonung {f}
önem verme {i} die Berücksichtigung {f}
önem verme {i} die Unterstreichung {f}
önem vermek {fi} beimessen {v}
önem vermek {allg} Gewicht beilegen {allg}
önem vermek {fi} beilegen {v}
önem vermek {allg} groß schreiben {allg}
önem vermek {fi} Bedeutung beimessen {v}
önem vermek {fi} Wert legen auf {v}
önem vermek {fi} genau nehmen {v}
önem vermek {v} achten {v}
önem vermek {v} unterstreichen {v}
önem vermek {v} berücksichtigen {v}
önem vermek {allg} kümmern um {allg}
önem vermemek {v} verabsäumen {v}
önem vermemek {allg} keinen Blick haben {allg}
önem vermemek {v} übergehen {v}
önem vermemek {fi} hintanstellen {v}
önem vermemek {allg} verschließen {allg}
önem vermemek {fi} nicht kehren {v}
önem vermemek {fi} liegen lassen {v}
sağlığa önem vererek {s} gesundheitsbewusst {adj}
yaşamsal önem taşıyı mallar {allg} lebenswichtige Güter {allg}
yaşamsal önem taşıyı mallar {allg} lebensnotwendige Güter {allg}