DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
achten {v} adam yerine koymak {v}
achten {v} değer vermek {v}
achten {v} dikkat etmek {fi}
achten {v} ehemmiyet göstermek {v}
achten {v} hürmet etmek {v}
achten {v} kıymet vermek {v}
achten {v} önem vermek {v}
achten {v} riayet etmek {v}
achten {v} saygı göstermek {v}
achten {v} saymak {v}
achten {v} takdir etmek {v}
achten {v} tanımak {v}
achten {v} uymak {v}
ächten {v} aforozlamak {v}
ächten {v} kınamak {fi}
ächten {v} sınır dışı etmek {fi}
ächten {v} sınırdışı etmek {v}
ächten {v} sürgün etmek {fi}
achten (auf) {allg} dikkat etmek {allg}
achten (auf) {allg} itina etmek {allg}
achten (für) {allg} hor görmek {allg}
achten (für) {allg} saymak {allg}
achten (für) {allg} telakki etmek {allg}
achtens {adj} sekizinci olarak {s}
achtenswert {adj} saygıdeğer {s}
achtenswert {adj} takdire şayan {s}
Indirekte Treffer
ächten {v} aforozlamak {v}
ächten {v} sürgün etmek {fi}
ächten {v} sınırdışı etmek {v}
ächten {v} sınır dışı etmek {fi}
ächten {v} kınamak {fi}
achten (auf) {allg} itina etmek {allg}
achten (auf) {allg} dikkat etmek {allg}
achten (für) {allg} telakki etmek {allg}
achten (für) {allg} saymak {allg}
achten (für) {allg} hor görmek {allg}
auf etw achten {allg} bir şeye dikkat etmek {allg}
auf jdn achten {allg} birisini gözlemek {allg}
für nichts achten {allg} hiçe saymak {allg}
gering achten {v} aşağılamak {fi}
gering achten {v} küçümsemek {fi}
gering achten {v} hor görmek {fi}
gering achten {v} hiçe saymak {fi}
gering achten {v} değer vermemek {fi}
hoch achten {v} birisini saymak {fi}
hoch achten {v} çok hürmet etmek {fi}
jdn ächten {allg} birisini dışlamak {allg}
jdn ächten {allg} aforoz etmek {allg}
Vorfahrt achten {allg} yol verin {allg}
Vorfahrt achten! {allg} yol verin {allg}