TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
mesele {i} die Affäre {f}
mesele {i} die Angelegenheit {f}
mesele {i} die Hausaufgabe {f}
mesele {i} das Ding {n}
mesele {i} der Fall {m}
mesele {i} die Frage {f}
mesele {i} der Gegenstand {m}
mesele {i} die Geschichte {f}
mesele {i} der Handel {m}
mesele {i} die Kamelle {f}
mesele {i} das Kiste {n}
mesele {i} die Materie {f}
mesele {i} die Parabel {f}
mesele {i} das Problem {n}
mesele {i} der Punkt {m}
mesele {i} die Sache {f}
mesele {i} die Sorge {f}
mesele yapmak {fi} viel Aufhebens machen {v}
meselenin özü {allg} der Kern der Sache {allg}
meselenin özü {i} der Sachverhalt {m}
meselenin özü {i} der Angelpunkt {m}
meselenin özüne uygun {s} sachgemäß {adj}
meselenin özüne uygun {s} sachgerecht {adj}
meseleye değinmeksizin {s} ausweichend {adj}
meseleyi çakmak {allg} jemandem geht ein Licht auf {allg}
meseleyi çözmek {v} erledigen {v}
meseleyi derinlemesine tartışmak {fi} durchdiskutieren {v}
meseleyi tüm çıplaklığıyla ortaya koymak {fi} bloßlegen {v}
Indirekte Treffer
ana mesele {i} die Grundfrage {f}
asıl mesele {i} die Kernfrage {f}
asıl mesele {i} der Hauptanspruch {m}
bir şeyin değeri veya fiyatı ilgili mesele {i} die Kostenfrage {f}
bu mesele halledilecek {allg} das wird sich finden {allg}
çekişmeli mesele {allg} strittige Angelegenheit {allg}
esas mesele {allg} eigentliche Frage {allg}
esas mesele {i} die Hauptsache {f}
esas mesele {i} der Hauptpunkt {m}
esas mesele {i} [huk]die Hauptklage {f}
esas mesele {i} die Grundfrage {f}
federal mesele {i} die Bundesangelegenheit {f}
gerçek mesele {i} der Sachverhalt {m}
güncel mesele {i} das Zeitproblem {n}
hallolmuş mesele {allg} abgetane Sache {allg}
hayati önem taşıyan mesele {i} die Lebensfrage {f}
hukuk yoluyla sonuçlandırılması gereken mesele {i} [huk]die Rechtsfrage {f}
hukuki mesele {i} [huk]die Rechtssache {f}
hukuki mesele {i} [huk]die Rechtsfrage {f}
ihtilaflı mesele {allg} strittige Angelegenheit {allg}
ihtilaflı mesele {i} die Streitsache {f}
mesele yapmak {fi} viel Aufhebens machen {v}
nazik mesele {s} delikat {adj}
önemli mesele {allg} wichtiger Punkt {allg}
özel mesele {i} die Privatsache {f}
özel mesele {allg} persönliche Angelegenheit {allg}
parasal mesele {i} die Geldangelegenheit {f}
resmi mesele {allg} dienstliche Angelegenheit {allg}
temkinli davranarak mesele hakkında araştırma yapmak {itr} tasten {itr}
ticari mesele {i} [tic]die Handelssache {f}