DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ankommen {v} ağır gelmek {fi}
ankommen {v} aklına esmek {fi}
ankommen {v} bir şeyin arzusuna kapılmak {fi}
ankommen {v} bir yere gelmek {fi}
ankommen {v} iyi veya kötü karşılanmak {fi}
ankommen {v} öğrendirmek {fi}
ankommen {v} şüphelendirmek {fi}
ankommen {v} tereddüt etmek {fi}
ankommen {v} ulaşmak {fi}
ankommen {v} uyku basmak {fi}
ankommen {v} vaktinde gelmek {fi}
ankommen {v} varmak {fi}
ankommen {v} yaklaşmak {fi}
ankommen {v} yetişmek {fi}
ankommen {v} zor gelmek {fi}
ankommen auf {allg} bir şeye bağlı olmak {allg}
ankommen gegen {allg} beğenilmek {allg}
ankommen gegen {allg} bir yere kapağı atmak {allg}
ankommen gegen {allg} bulmak {allg}
ankommen gegen {allg} önemle rol oynamak {allg}
ankommen gegen {allg} önemli olmak {allg}
ankommen gegen {allg} rekabet etmek {allg}
ankommen gegen {allg} tutmak {allg}
Indirekte Treffer
ankommen auf {allg} bir şeye bağlı olmak {allg}
ankommen gegen {allg} önemli olmak {allg}
ankommen gegen {allg} önemle rol oynamak {allg}
ankommen gegen {allg} bulmak {allg}
ankommen gegen {allg} tutmak {allg}
ankommen gegen {allg} bir yere kapağı atmak {allg}
ankommen gegen {allg} rekabet etmek {allg}
ankommen gegen {allg} beğenilmek {allg}
es darauf ankommen lassen {v} işi oluruna bırakmak {fi}
gegen etw ankommen {allg} bir şeyi halletmek {allg}
gegen etw ankommen {allg} bir şeyle başa çıkmak {allg}
gegen jemanden oder etw ankommen {v} başa çıkmak {fi}
gut ankommen {allg} hoşa gitmek {allg}
gut ankommen {allg} beğenilmek {allg}
rechtzeitig ankommen {allg} tam vaktinde gelmek {allg}
rechtzeitig ankommen {allg} zamanında gelmek {allg}
rechtzeitig ankommen {allg} yetişmek {allg}
wohlbehalten zu Hause ankommen {allg} sağ salim eve varmak {allg}