TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sebep {i} der Anlass {m}
sebep {i} [sp]der Anstoß {m}
sebep {i} die Begründung {f}
sebep {i} der Beweggrund {m}
sebep {i} [huk]die Causa {f}
sebep {i} der Deckmantel {m}
sebep {i} der Faktor {m}
sebep {i} der Fickfack {m}
sebep {i} der Grund {m}
sebep {i} die Handhabe {f}
sebep {i} der Schlüssel {m}
sebep {i} die Ursache {f}
sebep {i} die Veranlassung {f}
sebep {i} der Vorwand {m}
sebep {i} der Zündstoff {m}
sebep aramak {allg} Ausflüchte machen {allg}
sebep aramak {fi} ausweichen {v}
sebep bildiriminde bundan dolayı {adv} daher {adv}
sebep bildirme {i} die Begründung {f}
sebep bildirmek {v} begründen {v}
sebep bulmak {allg} bemüßigt fühlen {allg}
sebep gösteren {i} der Begründer {m}
sebep gösteren {i} die Begründerin {f}
sebep gösterme {i} die Begründung {f}
sebep gösterme {i} die Motivierung {f}
sebep göstermek {v} begründen {v}
sebep göstermek {allg} Grund angeben {allg}
sebep göstermek {fi} vorschieben {v}
sebep olan {i} der Anstifter {m}
sebep olan {i} der Verursacher {m}
sebep olma {i} die Anrichtung {f}
sebep olma {i} die Anstiftung {f}
sebep olma {i} die Auslösung {f}
sebep olma {i} die Erregung {f}
sebep olma {i} die Verschuldung {f}
sebep olma {i} die Verursachung {f}
sebep olmak {fi} Anlass zu etw geben {v}
sebep olmak {fi} anstiften {v}
sebep olmak {allg} [yol]Bahn wirken {allg}
sebep olmak {v} bewirken {v}
sebep olmak {fi} den Anstoß geben {v}
sebep olmak {v} erregen {v}
sebep olmak {v} erwecken {v}
sebep olmak {fi} heraufbeschwören {v}
sebep olmak {fi} herbeiführen {v}
sebep olmak {fi} [yol]hervorrufen {v}
sebep olmak {v} machen {v}
sebep olmak {fi} mit sich bringen {v}
sebep olmak {v} treiben {v}
sebep olmak {v} veranlassen {v}
sebep olmak {itr} verfallen {itr}
sebep olmak {v} verschulden {v}
sebep olmak {itr} verursachen {itr}
sebep olmak {v} bedingen {v}
sebep olunan zararların tazmin edilmesi ilkesi {i} die Verursachungsprinzip {f}
sebep tümcesi {i} [dilb]der Kausalsatz {m}
sebep veren {s} [biy]efferent {adj}
sebep-sonuç ilişkisi {allg} ursächlicher Zusammenhang {allg}
sebeplenmek {itr} Beruhen {itr}
sebeplerini göstermek {v} substantiieren {v}
sebepli {s} begründet {adj}
sebepsel {s} kausal {adj}
sebepsel {s} ursächlich {adj}
sebepsiz {s} [dilb]arbiträr {adj}
sebepsiz {s} grundlos {adj}
sebepsiz {allg} ohne Grund {allg}
sebepsiz {s} unbegründet {adj}
sebepsiz {s} unentschuldigt {adj}
sebepsiz {s} ungerechtfertigt {adj}
sebepsiz {s} unmotiviert {adj}
sebepsiz kağıda bir şeyler karalama {i} [ruhb]die Kryptografie {f}
sebepsiz yere sürekli hüzün hastalığı {i} die Melancholie {f}
sebepsiz zenginleşme {i} die Ungerechtfertigte Bereicherung {f}
sebepsizce {adv} unberechtigterweise {adv}
sebepsizlik {i} die Grundlosigkeit {f}
Indirekte Treffer
açılmasına sebep olmak {v} entzweien {v}
ardında yatan sebep {i} der Hintergrund {m}
arka sebep {i} die Deposition {f}
asıl sebep {i} das Motiv {n}
asıl sebep {i} das Moment {n}
başlıca sebep {i} das Moment {n}
bir şeye sebep olmak {allg} zu etw führen {allg}
bir şeye sebep olmak {allg} zur Folge haben {allg}
bir şeye sebep olmak {allg} im Gefolge haben {allg}
borsada fiyat yükselmesine sebep olan etmen {i} [tic]der Hausseeinfluss {m}
buna sebep yok {allg} dazu besteht kein Grund {allg}
caymasına sebep olmak {fi} abspenstig machen {v}
çok gürültülere sebep olmak {allg} viel Staub aufwirbeln {allg}
dargınlığa sebep olmak {allg} Anstoß erregen {allg}
dava açmaya sebep olabilir {s} klagbar {adj}
engelleyici sebep {i} der Hinderungsgrund {m}
esas sebep {i} der Untergrund {m}
geçerli sebep {i} der Berechtigungsgrund {m}
geçerli sebep göstermek {v} motivieren {v}
hafifletici sebep {i} [huk]der Milderungsgrund {m}
hiçbir sebep yokken {allg} ohne allen Anlass {allg}
hukuki sebep {i} [huk]der Rechtsgrund {m}
hukuki sebep {allg} [huk]juristischer Grund {allg}
hukuki sebep {i} [huk]der Titel {m}
ilk sebep {i} der Urgrund {m}
inandırıcı sebep {allg} glaubwürdiger Grund {allg}
kazaya sebep olan {s} unfallträchtig {adj}
kilisede bölünmeye sebep olan kimse {i} der Schismatiker {m}
kız kardeşin sebep olduğu {s} schwesterlich {adj}
kötülüğe sebep olmak {fi} anstiften {v}
küskünlüğe sebep olmak {allg} Anstoß erregen {allg}
küskünlüğe sebep olmak {fi} anecken {v}
maddi sebep {allg} materielle Ursache {allg}
mücbir sebep {i} [huk]die Höhere Gewalt {f}
mucip sebep {i} der Berechtigungsgrund {m}
oğlunun kızıp gitmesine sebep oldu {allg} sie hat ihren Sohn vergrault {allg}
ona sebep {a} deswegen {a}
özel sebep nedeniyle {adv} umstandshalber {adv}
sebep aramak {fi} ausweichen {v}
sebep aramak {allg} Ausflüchte machen {allg}
sebep bildiriminde bundan dolayı {adv} daher {adv}
sebep bildirme {i} die Begründung {f}
sebep bildirmek {v} begründen {v}
sebep bulmak {allg} bemüßigt fühlen {allg}
sebep gösteren {i} der Begründer {m}
sebep gösteren {i} die Begründerin {f}
sebep gösterme {i} die Motivierung {f}
sebep gösterme {i} die Begründung {f}
sebep göstermek {allg} Grund angeben {allg}
sebep göstermek {v} begründen {v}
sebep göstermek {fi} vorschieben {v}
sebep olan {i} der Verursacher {m}
sebep olan {i} der Anstifter {m}
sebep olma {i} die Anstiftung {f}
sebep olma {i} die Verursachung {f}
sebep olma {i} die Anrichtung {f}
sebep olma {i} die Verschuldung {f}
sebep olma {i} die Erregung {f}
sebep olma {i} die Auslösung {f}
sebep olmak {fi} den Anstoß geben {v}
sebep olmak {v} veranlassen {v}
sebep olmak {fi} herbeiführen {v}
sebep olmak {v} bewirken {v}
sebep olmak {v} treiben {v}
sebep olmak {v} bedingen {v}