TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
isim {i} der Name {m}
isim benzerliği {i} die Namensgleichheit {f}
işim çok acele {allg} es brennt mir auf den Nägeln {allg}
isim değişikliği {i} die Umbenennung {f}
isim değiştirme {i} die Umbenennung {f}
isim gibi {s} substantivisch {adj}
isim hafızası {i} das Namengedächtnis {n}
isim hali {i} [dilb]der Beugungsfall {m}
isim isim çağrılarak yapılan {adv} namentlich {adv}
isim listesi {i} die Namensliste {f}
isim mühürü {allg} gedruckter Namenszug {allg}
isim öğretisi {i} die Onomasiologie {f}
isim olarak kullanılmış {s} substantivisch {adj}
isim olarak kullanmak {v} [dilb]substantivieren {v}
isim plaketi {i} das Namensschild {n}
isim takmak {allg} einen Namen geben {allg}
isim tamlaması {i} [dilb]die Genitivkonstruktion {f}
isim verme {i} die Benennung {f}
isim vermek {v} benennen {v}
isim vermek {fi} heißen {v}
isim vermek {fi} nennen {v}
işim yok {allg} ich bin frei {allg}
isim yoklaması {i} der Namensaufruf {m}
isimde yalın durum {i} [dilb]der Nennfall {m}
isimden önce söylenen nezaket sözcüğü {i} die Dona {f}
isimden türemiş {i} [dilb]das Denominativ {n}
isimden yapılma {i} [dilb]das Denominativum {n}
isimden yapılmış {i} [dilb]das Denominativ {n}
isimlendirmek {v} benennen {v}
isimlendirmek {v} bezeichnen {v}
isimlendirmek {v} denominieren {v}
isimlendirmek {v} heißen {v}
isimlendirmek {fi} [eko]firmieren {v}
isimlendirmek {v} titulieren {v}
isimleri akılda tutma {i} das Namengedächtnis {n}
isimleri okuyarak yoklama yapma {i} der Namensaufruf {m}
isimlerin ağırlık taşıdığı biçem {i} der Nominalstil {m}
isimlerin baş harflerinin yazılmasıyla oluşan kısaltma {i} die Initiale {f}
isimlerin çoğul artikeli {allg} [dilb]die {allg}
isimlerin ilk harfleriyle elde edilen marka {i} das Monogramm {n}
isimleştirmek {v} [dilb]substantivieren {v}
isimli {adv} genannt {adv}
isimsi {s} substantivisch {adj}
isimsiz {s} anonym {adj}
isimsiz {s} namenlos {adj}
isimsiz hesap {allg} anonymes Konto {allg}
isimsizlik {i} die Anonymitat {f}
Indirekte Treffer
başka isim verme {i} die Umbenennung {f}
başka isim vermek {fi} umbenennen {v}
beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim {i} die Sakralisation {f}
bir organda sertleşme karakterize fıbröz doku oluşumuna verilen isim {i} die Zirrhose {f}
çifte isim {i} der Doppelname {m}
cins isim {i} [dilb]der Gattungsname {m}
dişi isim ön eki {allg} die {allg}
e-halindeki nesne veya isim {i} [dilb]das Dativobjekt {n}
edat alan isim veya tamlama {i} [dilb]die Satzergänzung {f}
eril isim ön eki {allg} der {allg}
fiilden türemiş isim {i} [dilb]das Deverbativ {n}
fiilden yapılan isim {i} [dilb]das Verbalsubstantiv {n}
idrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim {i} die Urethra {f}
isim benzerliği {i} die Namensgleichheit {f}
işim çok acele {allg} es brennt mir auf den Nägeln {allg}
isim değişikliği {i} die Umbenennung {f}
isim değiştirme {i} die Umbenennung {f}
isim gibi {s} substantivisch {adj}
isim hafızası {i} das Namengedächtnis {n}
isim hali {i} [dilb]der Beugungsfall {m}
isim isim çağrılarak yapılan {adv} namentlich {adv}
isim listesi {i} die Namensliste {f}
isim mühürü {allg} gedruckter Namenszug {allg}
isim öğretisi {i} die Onomasiologie {f}
isim olarak kullanılmış {s} substantivisch {adj}
isim olarak kullanmak {v} [dilb]substantivieren {v}
isim plaketi {i} das Namensschild {n}
isim takmak {allg} einen Namen geben {allg}
isim tamlaması {i} [dilb]die Genitivkonstruktion {f}
isim verme {i} die Benennung {f}
isim vermek {fi} nennen {v}
isim vermek {fi} heißen {v}
isim vermek {v} benennen {v}
işim yok {allg} ich bin frei {allg}
isim yoklaması {i} der Namensaufruf {m}
iyi isim yapmış {s} ohne Vorstrafe {adj}
kötü isim {i} die Anruchigkeit {f}
nötr isim ön eki {allg} das {allg}
ön isim {i} der Vorname {m}
özel isim {i} [dilb]der Eigenname {m}
özne ile yüklemin veya isim ile sıfatın sayı veya durum açısından uyumu {i} [mat]die Kongruenz {f}
resmi yemekli davetlerde davetlilerin oturacakları yerleri gösteren isim kartı {i} die Tischkarte {f}
sansasyonel biçimde isim yapmak {allg} Schlagzeilen machen {allg}
somut isim {i} [dilb]das Konkretum {n}
somut isim {i} die Konkretbezeichnung {f}
soyut isim {i} [dilb]das Abstraktum {n}
soyut isim {allg} [dilb]Abstraktum {allg}
soyut isim {i} [dilb]das Gedankendingwort {n}
tanımlığı "das" olan isim {i} [dilb]das Neutrum {n}
törenle gemiye isim koyma {i} [den]die Taufe {f}
yalnızca tekil olarak kullanılan isim {i} [dilb]das Singularetantum {n}
zincirleme isim tamlaması {i} [dilb]die Kettenfügung {f}