DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Name {m} ad {i}
der Name {m} manşet {i}
der Name {m} nam {i}
der Name {m} şöhret {i}
der Name {m} ün {i}
der Name {m} isim {i}
Namen verlesen {allg} teker teker isimleri okumak {allg}
das Namenbuch {n} adların anlamlarını açıklayıcı kitap {i}
das Namengedächtnis {n} isim hafızası {i}
das Namengedächtnis {n} isimleri akılda tutma {i}
die Namenkunde {f} Onomastik {i}
die Namenkunde {f} özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi {i}
namenlos {adj} adsız {s}
namenlos {adj} [Mus]anonim {s}
namenlos {adj} çok büyük {s}
namenlos {adj} isimsiz {s}
namenlos {adj} namsız {s}
namens {a} adında {a}
namens {a} adlı {a}
namens {a} diye {a}
die Namensaktie {f} isme yazılı senet {i}
die Namensaktie {f} nama yazılı hisse senedi {i}
die Namensänderung {f} adın değişmesi {i}
die Namensänderung {f} ismin değişmesi {i}
der Namensaufruf {m} isim yoklaması {i}
der Namensaufruf {m} isimleri okuyarak yoklama yapma {i}
die Namenserteilung {f} adın verilmesi {i}
die Namenserteilung {f} ismin verilmesi {i}
die Namensgleichheit {f} adaşlık {i}
die Namensgleichheit {f} isim benzerliği {i}
die Namensliste {f} isim listesi {i}
das Namenspapier {n} [Handel]isme yazılı değerli evrak {i}
das Namenspapier {n} nama yazılı senet {i}
das Namensrecht {n} ad üzerindeki hak {i}
das Namensregister {n} adlar dizini {i}
der Namensscheck {m} [Handel]nama yazılı çek {i}
das Namensschild {n} isim plaketi {i}
das Namensschild {n} [ökon.]yaka kartı {i}
der Namenstag {m} bir kişinin adını taşıdığı azizin günü {i}
der Namensvetter {m} adaş {i}
der Namenszug {m} monogram {i}
namentlich {adv} ad okunarak yapılan {adv}
namentlich {adv} bilhassa {adv}
namentlich {a} hele {a}
namentlich {adv} isim isim çağrılarak yapılan {adv}
namentlich {adv} özellikle {adv}