TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
takmak {allg} am Körper tragen {allg}
takmak {fi} anbringen {v}
takmak {fi} anhaken {v}
takmak {fi} anhängen {v}
takmak {fi} anheften {v}
takmak {fi} anschnallen {v}
takmak {fi} aufhängen {v}
takmak {fi} aufmachen {v}
takmak {fi} aufschnallen {v}
takmak {fi} aufsetzen {v}
takmak {fi} aufstellen {v}
takmak {fi} aufstülpen {v}
takmak {fi} aufziehen {v}
takmak {v} bespannen {v}
takmak {fi} einbauen {v}
takmak {fi} einsetzen {v}
takmak {v} fädeln {v}
takmak {itr} fassen {itr}
takmak {fi} festklemmen {v}
takmak {v} hängen {v}
takmak {v} implementieren {v}
takmak {v} montieren {v}
takmak {v} setzen {v}
takmak {fi} tragen {v}
takmak {v} überspielen {v}
takmak {fi} umbinden {v}
takmak {fi} umgürten {v}
takmak {fi} umlegen {v}
Indirekte Treffer
ad takmak {v} benennen {v}
ad takmak {v} benamsen {v}
alet takmak {fi} aufstellen {v}
arma takmak {v} [den]betakeln {v}
asma kilit takmak {allg} ein Schloss vorlegen {allg}
at başlığını takmak {v} zäumen {v}
ata koşum takmak {v} schirren {v}
bele bir şey takmak {fi} umschnallen {v}
bir şeyi çevirerek takmak {fi} eindrehen {v}
birbirine takmak {v} schachteln {v}
birbirine takmak {v} kuppeln {v}
birbirine takmak {fi} zusammenschieben {v}
birbirine takmak {fi} zusammenfügen {v}
birbirine takmak {fi} zusammenflechten {v}
birine boynuz takmak {fi} jemandem Hörner aufsetzen {v}
birine çelme takmak {allg} jemandem einen Knüppel zwischen die Beine werfen {allg}
birisine kancayı takmak {v} belästigen {v}
birisine nişan takmak {fi} auszeichnen {v}
birisinin başına taç takmak {v} kränzen {v}
boynuz takmak {allg} dem Partner Hörner aufsetzen {allg}
boynuz takmak {fi} jemandem Hörner aufsetzen {v}
cam takmak {v} verglasen {v}
cam takmak {fi} einglasen {v}
canını dişine takmak {fi} abrackern {v}
çengele takmak {fi} anhaken {v}
çengele takmak {fi} aufhängen {v}
çizmeye konç takmak {v} schäften {v}
dizginlerini takmak {v} zäumen {v}
emniyet kemerini takmak {fi} [oto]anschnallen {v}
etiket takmak {fi} [tic]auszeichnen {v}
etiket takmak {v} plakatieren {v}
eyer takmak {v} satteln {v}
gem takmak {v} zäumen {v}
geri vitese takmak {allg} den Rückwärtsgang einlegen {allg}
gözlük takmak {itr} tragen {itr}
gözlük takmak {allg} Brille tragen {allg}
halka takmak {v} beringen {v}
halkayı bir deliğe geçirerek takmak {fi} einhaken {v}
içine takmak {fi} [mim]einbauen {v}
içine takmak {fi} einführen {v}
isim takmak {allg} einen Namen geben {allg}
kelepçe takmak {allg} Handschellen anlegen {allg}
kemer takmak {allg} einen Gürtel tragen {allg}
klima takmak {allg} mit Klimaanlage bestatten {allg}
koşum takmak {fi} aufschirren {v}
kulp takmak {v} bestielen {v}
kundak takmak {v} schäften {v}
kuyruk takmak {v} schweifen {v}
lakap takmak {allg} einen Namen beilegen {allg}
levha takmak {v} beschildern {v}
makineye film takmak {allg} [fot]einen Film einlegen {allg}
motor takmak {v} motorisieren {v}
omuzlara vatka takmak {v} wattieren {v}
önüne takmak {fi} vorbinden {v}
parmaklık takmak {v} vergittern {v}
pençe takmak {fi} besohlen {v}
pencere takmak için duvarda açılan delik {i} die Fensterlaibung {f}
rütbe takmak {fi} [ask]auszeichnen {v}
sap takmak {v} schäften {v}
sap takmak {v} bestielen {v}
sap takmak {fi} anschäften {v}
şişe takmak {v} spießen {v}
sırtına takmak {fi} aufschnallen {v}
süngü takmak {allg} [ask]Bajonett aufpflanzen {allg}
süngü takmak {fi} [ask]aufpflanzen {v}
süs takmak {v} besetzen {v}
tabela takmak {v} beschildern {v}