TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ilgisi bulunan {s} zuständig {adj}
ilgisi olmak {v} [huk]belangen {v}
ilgisi olmak {v} betreffen {v}
ilgisi olmamak {fi} fern stehen {v}
ilgisi olmayan {s} unbeteiligt {adj}
ilgisini çekmek {fi} nahe bringen {v}
ilgisini çekmek {v} ziehen {v}
ilgisini uyandırmak {v} motivieren {v}
ilgisini uyandırmak {fi} nahe bringen {v}
ilgisiz {a} apathisch {a}
ilgisiz {s} gleichgültig {adj}
ilgisiz {s} indifferent {adj}
ilgisiz {s} indolent {adj}
ilgisiz {s} interesselos {adj}
ilgisiz {s} interessenlos {adj}
ilgisiz {a} lässig {a}
ilgisiz {s} liederlich {adj}
ilgisiz {s} sorglos {adj}
ilgisiz {s} stiefmütterlich {adj}
ilgisiz {s} teilnahmslos {adj}
ilgisiz {s} unbekümmert {adj}
ilgisiz {s} ungerührt {adj}
ilgisiz {s} uninteressiert {adj}
ilgisiz {s} unsachlich {adj}
ilgisiz {s} unzusammenhängend {adj}
ilgisiz ana {i} die Rabenmutter {f}
ilgisiz ana-baba {allg} Rabeneltern {allg}
ilgisiz baba {i} der Rabenvater {m}
ilgisizlik {i} die Achtlosigkeit {f}
ilgisizlik {i} die Apathie {f}
ilgisizlik {i} die Ausdruckslosigkeit {f}
ilgisizlik {i} das Desinteresse {n}
ilgisizlik {i} die Gleichgültigkeit {f}
ilgisizlik {i} der Indifferentismus {m}
ilgisizlik {i} die Indifferenz {f}
ilgisizlik {i} die Interesselosigkeit {f}
ilgisizlik {i} die Lässigkeit {f}
ilgisizlik {i} die Liederlichkeit {f}
ilgisizlik {i} die Teilnahmlosigkeit {f}
ilgisizlik {i} die Teilnahmslosigkeit {f}
ilgisizlik {i} die Unbekümmertheit {f}
Indirekte Treffer
alıcı ilgisi {i} das Käuferinteresse {n}
bir şeye ilgisi olmak {allg} an etw Interesse haben {allg}
bu ayrı bir meseledir onunla ilgisi yok {allg} das ist eine Sache für sich {allg}
bunun konumuzla ilgisi yok! {allg} das gehört nicht zur Sache {allg}
cinselliğe ilgisi olmayan kadın {s} frigide {adj}
din ile ilgisi olmayan {s} [din]weltlich {adj}
ilgisi bulunan {s} zuständig {adj}
ilgisi olmak {v} betreffen {v}
ilgisi olmak {v} [huk]belangen {v}
ilgisi olmamak {fi} fern stehen {v}
ilgisi olmayan {s} unbeteiligt {adj}
kız çocukların babaya erkek çocukların anaya olan ilgisi {i} [hek]der Ödipuskomplex {m}
kutsallıkla ilgisi bulunmayan {s} profan {adj}
kutsallıkla ilgisi bulunmayaş {i} die Profanität {f}
müşteri ilgisi {i} das Käuferinteresse {n}
sanatla ilgisi olmayan {s} kunstlos {adj}
sporla ilgisi olmayan {s} unsportlich {adj}
tarikat ile ilgisi olmayan katolik din görevlisi {i} der Weltgeistliche {m}
uzaktan yakından ilgisi yok {allg} bei weitem nicht {allg}