DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
zuschanden {adv} lime lime {adv}
zuschanden {adv} parça parça {adv}
zuschanden hauen {allg} paramparça etmek {allg}
zuschanden machen {allg} bitirmek {allg}
zuschanden machen {allg} mahvetmek {allg}
zuschanden machen {allg} tüketmek {allg}
zuschanden machen {allg} yok etmek {allg}
zuschanzen {v} sağlamak {fi}
zuschanzen {v} tedarik etmek {fi}
zuschanzen {v} temin etmek {fi}
zuschanzen {v} yerine getirmek {fi}
zuscharren {v} toprakla kapatmak {fi}
zuscharren {v} üzerini toprakla örtmek {fi}
zuschauen {v} bakmak {fi}
zuschauen {v} seyretmek {fi}
der Zuschauer {m} [Jur.]görgü şahidi {i}
der Zuschauer {m} izleyici {i}
der Zuschauer {m} seyirci {i}
der Zuschauer {m} tanık {i}
Zuschauer/in {nom} seyirci {i}
die Zuschauerin {f} izleyici {i}
die Zuschauerin {f} seyirci {i}
der Zuschauerraum {m} seyirci salonu {i}
die Zuschauerreaktion {f} seyircinin tepkisi {i}
zuschaufeln {v} kürekle çukuru doldurmak {fi}
zuschaufeln {v} üzerini kürekleyerek kapatmak {fi}
zuschicken {v} göndermek {fi}
zuschicken {v} sevk etmek {fi}
zuschicken {v} yollamak {fi}
zuschieben {allg} bir şeyi birisinin üstüne bırakmak {allg}
zuschieben {allg} birisine bir şeyi yüklemek {allg}
zuschieben {v} çekerek kapamak {fi}
zuschieben {v} sürerek kapamak {fi}
zuschießen {v} ... doğru atılmak {fi}
zuschießen {v} ... doğru yürümek {fi}
zuschießen {v} eklemek {fi}
zuschießen {v} katkıda bulunmak {fi}
zuschießen {v} para yardımı yapmak {fi}
zuschießen auf {v} üstüne atılmak {fi}
der Zuschlag {m} ek ücret {i}
der Zuschlag {m} eklenen şey {i}
der Zuschlag {m} fiyat artışı {i}
der Zuschlag {m} [Handel]ihale {i}
der Zuschlag {m} inşaatlarda harç içine eklenen şey {i}
der Zuschlag {m} katkı maddesi {i}
der Zuschlag {m} ücret ilavesi {i}
der Zuschlag {m} zam {i}
zuschlagen {v} açık artırmada en yüksek fiyatı verene satmak {fi}
zuschlagen {v} çivilemek {fi}
zuschlagen {v} örtmek {fi}
zuschlagen {v} şiddetle kapamak {fi}
zuschlagen {v} top atmak {fi}
zuschlagen {v} vurmak {fi}
zuschlagfrei {adj} ek ödemesi olmayan {s}
zuschlagfrei {adj} ek ücreti olmayan {s}
zuschlagfrei {adj} fiyat farkı olmayan {s}
zuschlagfrei {adj} zamsız {s}
die Zuschlagkarte {f} [Eisenb.]ek ödeme bileti {i}
die Zuschlagkarte {f} [Eisenb.]farklı fiyat tarifesindeki trene binerken yapılan ek ödemeye ait bilet {i}
zuschlagpflichtig {adj} [Eisenb.]ek ödeme yapılması zorunlu {s}
die Zuschlagskarte {f} [Eisenb.]ek ödemeli tren bileti {i}
zuschlagspflichtig {adv} ek ödeme yapılması gereken {adv}
zuschlagspflichtig {adv} ek ödemeli {adv}
zuschließen {v} anahtarla kilitlemek {fi}
zuschließen {v} kilitlemek {fi}
zuschließen {v} üzerine kilitlemek {fi}
zuschmeißen {v} çarparak kapamak {fi}
zuschmeißen {v} güm diye kapamak {fi}
zuschmieren {v} üzerine sürmek {fi}
zuschmieren {v} üzerini sıvamak {fi}
zuschnallen {v} tokalayarak kapamak {fi}
zuschnallen {v} tokasını kapatarak takmak {fi}
zuschnappen {v} aniden büyük bir gürültüyle kapanmak {fi}
zuschnappen {v} [Zoo]olanca gücüyle diş geçirmek {fi}
zuschneiden {v} [Tex]belli bir şeye göre ölçülerek hazırlanmış olmak {fi}
zuschneiden {v} biçmek {fi}
zuschneiden {v} [Tex]kesip biçmek {fi}
zuschneiden {v} kesmek {fi}
der Zuschneider {m} kesimci {i}
der Zuschneider {m} makastar {i}