DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
hauen {v} ağaç kesmek {v}
hauen {v} çapalamak {v}
hauen {v} dayak atmak {fi}
hauen {v} delik açmak {v}
hauen {v} dövmek {v}
hauen {v} kesmek {fi}
hauen {v} odun yarmak {v}
hauen {v} oymak {v}
hauen {v} pataklamak {v}
hauen {v} vurmak {v}
hauen {v} yarmak {fi}
hauen {allg} dövüşmek {allg}
hauen {allg} dövüşmek {allg}
Indirekte Treffer
auf Blech hauen {allg} böbürlenmek {allg}
auf den Tisch hauen {allg} ısrarla isteklerininin kabul olmasını istemek {allg}
auf den Tisch hauen {allg} gözdağı vermek {allg}
auf die Pauke hauen {allg} tef çalıp oynamak {allg}
auf die Pauke hauen {allg} eğlenmek {allg}
Holz hauen {allg} odun kesmek {allg}
in die gleiche Kerbe hauen {allg} devamlı olarak yanındakinin söylediklerini tekrarlamak {allg}
in Stein hauen {allg} bir şeyin taştan heykelini yapmak {allg}
in Stücke hauen {allg} parça parça etmek {allg}
irgendwohin hauen {allg} vurmak {allg}
irgendwohin hauen {allg} kaldırıp vurmak {allg}
irgendwohin hauen {allg} kendini bir yere atmak {allg}
irgendwohin hauen {allg} fırlatmak {allg}
irgendwohin hauen {allg} düşmek {allg}
irgendwohin hauen {allg} bir şeyi bir yere atmak {allg}
irgendwohin hauen {allg} çarpmak {allg}
jdn hauen {allg} pataklamak {allg}
jdn hauen {allg} birisini dövmek {allg}
jemanden in die Pfanne hauen {allg} rezil etmek {allg}
jemanden in die Pfanne hauen {allg} birini başkalarının yanında kötülemek {allg}
jemanden in die Pfanne hauen {allg} utandırmak {allg}
jemanden übers Ohr hauen {allg} göz boyamak {allg}
jemanden übers Ohr hauen {allg} birini kazıklamak {allg}
jemanden übers Ohr hauen {allg} birini kandırmak {allg}
jemanden übers Ohr hauen {allg} birini dolandırmak {allg}
Löcher hauen {allg} delik açmak {allg}
mit dem Fuß auf die Wand hauen {allg} ayağını duvara çarpmak {allg}
mit der Faust auf den Tisch hauen {allg} ısrarla isteklerinin kabul olmasını istemek {allg}
mit der Faust auf den Tisch hauen {allg} gözdağı vermek {allg}
über die Stränge hauen {allg} gemi azıya almak {allg}
übers Ohr hauen {allg} kandırmak {allg}
übers Ohr hauen {allg} birisini dolandırmak {allg}
um sich hauen {allg} çırpınmak {allg}
zuschanden hauen {allg} paramparça etmek {allg}