TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yardımcı {i} der Adlatus {m}
yardımcı {i} der Assistent {m}
yardımcı {i} der Aushelfer {m}
yardımcı {s} behilflich {adj}
yardımcı {s} beiläufig {adj}
yardımcı {i} der Beistand {m}
yardımcı {i} das Faktotum {n}
yardımcı {i} der Gehilfe {m}
yardımcı {i} der Handlanger {m}
yardımcı {s} helfend {adj}
yardımcı {i} der Helfer {m}
yardımcı {i} die Helferin {f}
yardımcı {i} die Hilfe {f}
yardımcı {s} hilfreich {adj}
yardımcı {i} der Hilfsarbeiter {m}
yardımcı {i} der Lehrling {m}
yardımcı {i} [den]der Maat {m}
yardımcı {i} der Mitarbeiter {m}
yardımcı {i} der Mithelfer {m}
yardımcı {i} der Stellvertreter {m}
yardımcı {i} die Stellvertreterin {f}
yardımcı {i} der Stift {m}
yardımcı {allg} subsidiär {allg}
yardımcı {önk} Vize- {prä}
yardımcı {a} unterstützend {a}
yardımcı akım {i} [elek]der Hilfsstrom {m}
yardımcı alet {i} der Hilfsapparat {m}
yardımcı alet {i} das Hilfsmittel {n}
yardımcı araç {i} das Hilfsmittel {n}
yardımcı araç gereç {i} der Laborgehilfe {m}
yardımcı aygıt {i} der Hilfsapparat {m}
yardımcı basınç {i} der Sekundärdruck {m}
yardımcı bayan polis memuru {i} die Politesse {f}
yardımcı bellek {i} [biliş]der Hilfsspeicher {m}
yardımcı bellek {i} der Zusatzspeicher {m}
yardımcı çalışan {i} die Hilfskraft {f}
yardımcı cereyan {i} [elek]der Hilfsstrom {m}
yardımcı daire {i} die Hilfskostenstelle {f}
yardımcı departman {i} die Hilfsabteilung {f}
yardımcı ders {i} der Abhilfeunterricht {m}
yardımcı ders {i} das Nebenfach {n}
yardımcı donanım {i} die Hilfseinrichtung {f}
yardımcı eleman {i} die Hilfskraft {f}
yardımcı eleman {i} das Hilfspersonal {n}
yardımcı element {i} [mim]die Säule {f}
yardımcı eylem {i} [dilb]das Hilfszeitwort {n}
yardımcı faaliyet {i} die Hilfstätigkeit {f}
yardımcı fiil {i} [dilb]das Auxiliarverb {n}
yardımcı fiil {i} [dilb]das Hilfsverb {n}
yardımcı fiil {i} [dilb]das Hilfszeitwort {n}
yardımcı fiil {i} das Modalverb {n}
yardımcı gereksinim {i} das Behelfsgerät {n}
yardımcı hakem {i} [sp]der Linienrichter {m}
yardımcı hakim {i} der Hilfsrichter {m}
yardımcı hekim {i} der Assistenzarzt {m}
yardımcı hesap {i} das Hilfskonto {n}
yardımcı hücreler {ç} [bitk]die Helferinnenzellen {pl}
yardımcı işçi {i} der Aushelfer {m}
yardımcı işçi {i} der Hilfsarbeiter {m}
yardımcı işçi ücreti {i} der Hilfslohn {m}
yardımcı işletmeler {ç} die Hilfsbetriebe {pl}
yardımcı kadro {i} das Hilfspersonal {n}
yardımcı kasadar {i} der Kassengehilfe {m}
yardımcı katolik papaz {i} der Kurat {m}
yardımcı katolik papazın mesuliyet alanı {i} die Kuratie {f}
yardımcı kaynaklar {i} die Hilfsquellen {f}
yardımcı kimyager {i} der Hilfschemiker {m}
yardımcı kişi {i} der Erfüllungsgehilfe {m}
yardımcı kişi {i} die Erfüllungsgehilfin {f}
yardımcı kişi {i} der Gehilfe {m}
yardımcı kişi {i} die Gehilfin {f}
yardımcı kişiler {i} [ask]der Tross {m}
yardımcı madde {i} das Hilfsmittel {n}
yardımcı madde {i} der Hilfsstoff {m}
yardımcı madde {i} das Mittel {n}
yardımcı madde {i} das Verarbeitungshilfsmittel {n}
yardımcı maddeler {ç} die Hilfsstoffe {pl}
yardımcı makine {i} die Hilfsmaschine {f}
yardımcı malzeme {i} das Behelfsgerät {n}
yardımcı malzeme {i} das Lehrmittel {n}
Indirekte Treffer
arazi bağışı alan yardımcı kimse {i} der Lehnsmann {m}
ayağa kalkmasına yardımcı olmak {fi} aufheben {v}
ayak işlerine bakan yardımcı çocuk {i} der Laufbursche {m}
bakıma yardımcı malzemeler {i} das Pflegehilfsmittel {n}
baskı yardımcı maddesi {i} [bas]das Druckereihilfsmittel {n}
bayan yardımcı {i} die Gehilfin {f}
bir işte birisine yardımcı olma {i} die Mithilfe {f}
bir konuda yardımcı olmak {allg} bei etw mitwirken {allg}
birine parasal olarak yardımcı olmak {fi} jemandem unter die Arme greifen {v}
birine yardımcı olmak {allg} jemandem auf die Beine helfen {allg}
birisine bir konuda yardımcı olmak {fi} mithelfen {v}
birisine işi başarmasında yardımcı olmak {fi} durchhelfen {v}
birisine yardımcı olmak {allg} jdn stützen {allg}
birisinin sınavında yardımcı olmak {fi} durchbekommen {v}
bisiklette yardımcı yarışçı {i} [sp]der Domestik {m}
çeşitli yardımcı malzeme adı {i} der Knecht {m}
dertlerinden kurtulmasına yardımcı olmak {fi} heraushelfen {v}
doğumda yardımcı olan erkek kişi {i} der Geburtshelfer {m}
et içine domuz yağı sokmada yardımcı şiş {i} die Spicknadel {f}
ev işlerinde yardımcı {i} die Haushaltshilfe {f}
evde yardımcı {i} der Dienstbote {m}
firar edene yardımcı olan kişi {i} der Fluchthelfer {m}
gelişmesine yardımcı olmak {fi} weiterhelfen {v}
getir götür işleri yapan yardımcı {i} der Bote {m}
kalifiye olmayan yardımcı işçi {i} der Hilfsarbeiter {m}
kötü sonuçlar doğuran bir şeyin oluşmasında yardımcı olmak {v} [hayb]züchten {v}
mutfakta yardımcı {i} die Küchenhilfe {f}
Nasıl yardımcı olabilirim {allg} Womit kann ich dienen {allg}
protestan kilisesinde yardımcı rahip {i} [din]der Diakonus {m}
sıkıntı atlatmasına yardımcı olmak {fi} durchbekommen {v}
sınıfı geçmesine yardımcı olmak {fi} durchhelfen {v}
solunuma yardımcı kaslar {i} die Atemhilfsmuskulatur {f}
suçluya yardımcı olan {i} der Helfershelfer {m}
tekstil yardımcı maddesi {i} das Textilhilfsmittel {n}
tekstil yardımcı yağ {i} das Spicköl {n}
uçağa benzin doldurulmasında yardımcı araç {i} der Dispenser {m}
yardımcı akım {i} [elek]der Hilfsstrom {m}
yardımcı alet {i} das Hilfsmittel {n}
yardımcı alet {i} der Hilfsapparat {m}
yardımcı araç {i} das Hilfsmittel {n}
yardımcı araç gereç {i} der Laborgehilfe {m}
yardımcı aygıt {i} der Hilfsapparat {m}
yardımcı basınç {i} der Sekundärdruck {m}
yardımcı bayan polis memuru {i} die Politesse {f}
yardımcı bellek {i} der Zusatzspeicher {m}
yardımcı bellek {i} [biliş]der Hilfsspeicher {m}
yardımcı çalışan {i} die Hilfskraft {f}
yardımcı cereyan {i} [elek]der Hilfsstrom {m}
yardımcı daire {i} die Hilfskostenstelle {f}
yardımcı departman {i} die Hilfsabteilung {f}
yardımcı ders {i} das Nebenfach {n}
yardımcı ders {i} der Abhilfeunterricht {m}
yardımcı donanım {i} die Hilfseinrichtung {f}
yardımcı eleman {i} das Hilfspersonal {n}
yardımcı eleman {i} die Hilfskraft {f}