TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
katolik {i} der Katholik {m}
katolik {a} katholisch {a}
katolik {i} der Papist {m}
katolik araştırma kurumu {i} das Kolleg {n}
katolik din adamlarının üst düzey din adamlarına itaati {i} [din]die Obedienz {f}
katolik eyalet başpiskoposu {i} der Primas {m}
katolik İncil çevirisi {i} [din]die Vulgata {f}
katolik kilisesi hizmetlisi {i} der Schweizer {m}
katolik kilisesi Kudas ayini {i} die Messe {f}
katolik kilisesi papaz çömezi {i} der Messdiener {m}
katolik kilisesi psikopos temsilcisi {i} der Generalvikar {m}
katolik kilisesinde aşağı kademede papaz {i} [din]der Diakon {m}
katolik kilisesinde aziz ilan edilmiş {s} selig {adj}
katolik kilisesinde mihrap {i} das Sanktuarium {n}
katolik kilisesinde tarikata mensup cemaate hitap şekli {allg} [din]Euer Ehrwürden {allg}
katolik kilisesine ilişkin {allg} kanonisch {allg}
katolik kilisesini kamu yönetiminde etkili kılma çabası {i} der Klerikalismus {m}
katolik kudas ayini {i} die Zelebration {f}
katolik kudas ayini okuyan papaz {i} der Zelebrant {m}
katolik kudas ayini töreni yapmak {v} zelebrieren {v}
katolik manastır üyesi {fn} Religioser {fn}
Katolik mezhebi {allg} katholische Konfession {allg}
katolik mezhebi öğretisi {i} der Katholizismus {m}
katolik mezhebinden olan kişi {i} der Katholik {m}
katolik mezhebine dahil etmek {v} katholisieren {v}
katolik mezhebine geçmek {allg} zum Katholizismus übertreten {allg}
katolik olmak {allg} zum Katholizismus übertreten {allg}
katolik papaz {i} [din]der Cure {m}
katolik papazın giydiği beyaz cüppe {i} [din]das Chorhemd {n}
katolik papazın omuzuna attığı örtü {i} das Velum {n}
katolik papazlar {i} der Klerus {m}
katolik papazların başlarındaki yuvarlak tıraşlı yer {i} die Tonsur {f}
katolik papazlarının dua kitabı {i} [din]das Brevier {n}
katolik rahibinin kudas ayininde giydiği dini kıyafet {i} [din]das Messgewand {n}
katolik rahip yetiştirme okulu {i} das Priesterseminar {n}
katolik reforme kilise mensubu {mf} Reformierte {mf}
katolik ruhaniler meclisi {i} [din]das Konzil {n}
katolik tarikat mensubu {i} der Zisterzienser {m}
katolik yortusu {i} [din]der Fronleichnam {m}
katoliklerde aday papazın piskepos tarafından kutsanarak göreve başlaması {i} die Priesterweihe {f}
katoliklerde belirli saatler için belirlenmiş dualardan her biri {i} das Stundengebet {n}
katoliklerde günahları af yetkisi {i} die Schlüsselgewalt {f}
Katoliklerde ikindi duası {i} die Vesper {f}
katoliklerde kilise koro bölümü {i} das Presbyterium {n}
katoliklerde kutsal kapları temizleme {i} die Purifikation {f}
katoliklerde kutsanmış su {i} das Weihwasser {n}
katoliklerde sekiz gün süren dini kutlama {i} [din]die Oktave {f}
katoliklerde son kutsama {i} die Wegzehrung {f}
katoliklerde takdis etmek {v} [din]firmen {v}
katoliklerde tarikata girişte hazırlık dönemi {i} das Postulat {n}
katolikleştirmek {v} katholisieren {v}
katolikliğe döndürmek {v} katholisieren {v}
katoliklik {i} der Katholizismus {m}
Indirekte Treffer
bir katolik duası {i} [din]das Ave-Maria {n}
Fransa'da Protestanları katolik yapmak için evlere hafif süvari askeri yerleştirme {i} [din]die Dragonade {f}
Hıristiyan birliğini hedefleyen katolik hareketi {i} der Ökumenismus {m}
katolik araştırma kurumu {i} das Kolleg {n}
katolik din adamlarının üst düzey din adamlarına itaati {i} [din]die Obedienz {f}
katolik eyalet başpiskoposu {i} der Primas {m}
katolik İncil çevirisi {i} [din]die Vulgata {f}
katolik kilisesi hizmetlisi {i} der Schweizer {m}
katolik kilisesi Kudas ayini {i} die Messe {f}
katolik kilisesi papaz çömezi {i} der Messdiener {m}
katolik kilisesi psikopos temsilcisi {i} der Generalvikar {m}
katolik kilisesinde aşağı kademede papaz {i} [din]der Diakon {m}
katolik kilisesinde aziz ilan edilmiş {s} selig {adj}
katolik kilisesinde mihrap {i} das Sanktuarium {n}
katolik kilisesinde tarikata mensup cemaate hitap şekli {allg} [din]Euer Ehrwürden {allg}
katolik kilisesine ilişkin {allg} kanonisch {allg}
katolik kilisesini kamu yönetiminde etkili kılma çabası {i} der Klerikalismus {m}
katolik kudas ayini {i} die Zelebration {f}
katolik kudas ayini okuyan papaz {i} der Zelebrant {m}
katolik kudas ayini töreni yapmak {v} zelebrieren {v}
katolik manastır üyesi {fn} Religioser {fn}
Katolik mezhebi {allg} katholische Konfession {allg}
katolik mezhebi öğretisi {i} der Katholizismus {m}
katolik mezhebinden olan kişi {i} der Katholik {m}
katolik mezhebine dahil etmek {v} katholisieren {v}
katolik mezhebine geçmek {allg} zum Katholizismus übertreten {allg}
katolik olmak {allg} zum Katholizismus übertreten {allg}
katolik papaz {i} [din]der Cure {m}
katolik papazın giydiği beyaz cüppe {i} [din]das Chorhemd {n}
katolik papazın omuzuna attığı örtü {i} das Velum {n}
katolik papazlar {i} der Klerus {m}
katolik papazların başlarındaki yuvarlak tıraşlı yer {i} die Tonsur {f}
katolik papazlarının dua kitabı {i} [din]das Brevier {n}
katolik rahibinin kudas ayininde giydiği dini kıyafet {i} [din]das Messgewand {n}
katolik rahip yetiştirme okulu {i} das Priesterseminar {n}
katolik reforme kilise mensubu {mf} Reformierte {mf}
katolik ruhaniler meclisi {i} [din]das Konzil {n}
katolik tarikat mensubu {i} der Zisterzienser {m}
katolik yortusu {i} [din]der Fronleichnam {m}
Protestan ve Katolik öğrencilerin beraberce okudukları okul {i} die Simultanschule {f}
Rum-Katolik {s} griechisch-katholisch {adj}
tarikat ile ilgisi olmayan katolik din görevlisi {i} der Weltgeistliche {m}
yardımcı katolik papaz {i} der Kurat {m}
yardımcı katolik papazın mesuliyet alanı {i} die Kuratie {f}