TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sayı {i} das Aktenzeichen {n}
sayı {i} die Anzahl {f}
sayı {i} die Ausgabe {f}
sayı {i} die Hochachtung {f}
sayı {i} das Numerale {n}
sayı {i} der Numerus {m}
sayı {i} die Nummer {f}
sayı {i} der Point {m}
sayı {i} der Punkt {m}
sayı {i} die Quantität {f}
sayı {i} das Quantum {n}
sayı {i} die Reihe {f}
sayı {i} die Starke {f}
sayı {i} die Zahl {f}
sayı {i} [dilb]das Zahlwort {n}
sayı {i} die Ziffer {f}
sayı bakımından {s} numerisch {adj}
sayı bakımından {adv} quantitativ {adv}
sayı bilgisi {i} die Arithmetik {f}
sayı dizisi {i} die Zahlenfolge {f}
sayı farkı ile kazanılan galibiyet {i} [sp]der Punktsieg {m}
sayı gösterimi {i} die Nummerndarstellung {f}
sayı hakemi {i} [sp]der Punktrichter {m}
sayı ölçüm birimi {i} das Zählmaß {n}
sayı sayma {i} das Aufzählen der Zahlen {n}
sayı sistemi {i} das Zahlensystem {n}
sayı sıfatı {i} [dilb]das Numerale {n}
sayı sıfatı {i} [dilb]das Zahlwort {n}
sayıbilim {i} die Statistik {f}
sayıca {s} zahlenmäßig {adj}
sayıca az {s} unterlegen {adj}
sayıca az {i} die Unterlegenheit {f}
sayıca çoğunluk {i} die Überzahl {f}
sayıca çok {s} zahlreich {adj}
sayıca çokluk {i} die Vielzahl {f}
sayıca fazla olmak {allg} an Zahl übertreffen {allg}
sayıca üstün olmak {allg} an Zahl übertreffen {allg}
sayıca üstün olmak {s} in der Überzahl sein {adj}
sayıca üstünlük {i} die Überzahl {f}
sayı {i} der Zähler {m}
sayıklama {i} das Delirium {n}
sayıklama {i} die Phantasie {f}
sayıklama {i} [hek]der Wahn {m}
sayıklamak {v} delirieren {v}
sayıklamak {itr} [hek]fantasieren {itr}
sayıklamak {fi} irrereden {v}
sayıklamak {itr} phantasieren {itr}
sayılabilir {s} zählbar {adj}
sayılama {i} die Erfassung {f}
sayılama {i} das Zahlensystem {n}
sayılamak {fi} erfassen {v}
sayılamayacak kadar çok {i} die Myriade {f}
sayılamayacak kadar çok miktarda {s} unzählig {adj}
sayılan kişi {i} die Respektperson {f}
sayılan ve sözü geçen kimse {i} die Respektsperson {f}
sayılar {allg} [tek]ungerade Zahlen {allg}
sayıların yerlerini değiştirme {i} [mat]die Permutation {f}
sayı {allg} numerisch {allg}
sayı günler {allg} bestimmte Tage {allg}
sayı günleri kalmak {allg} gezählte Tage haben {allg}
sayılmak {fi} als etw gelten {v}
sayılmak {fi} darunter fallen {v}
sayılmak {fi} für etw gelten {v}
sayılmak {allg} zur Geltung kommen {allg}
sayılmamış {s} ungezählt {adj}
sayılmayacak kadar {s} ungezählt {adj}
sayılmış {s} abgezählt {adj}
sayım {i} die Erhebung {f}
sayım {i} [tic]die Inventur {f}
sayım {i} die Zählung {f}
sayım bilimi {i} die Statistik {f}
sayım yapmak {allg} [tic]Bestände aufnehmen {allg}
sayım yapmak {allg} Inventur machen {allg}
sayımlama {i} die Statistik {f}
sayımsal {s} statistisch {adj}
sayımsal {allg} taxativ {allg}
sayın {s} achtbar {adj}
sayın {a} geehrt {a}
sayın {allg} sehr geehrte {allg}
sayın {allg} sehr geehrter {allg}
Indirekte Treffer
asal sayı {i} [mat]die Grundzahl {f}
asal sayı {i} die Basis {f}
asal sayı {i} [mat]die Primzahl {f}
asal sayı {i} [mat]die Kardinalzahl {f}
az sayı {i} die Kleinserie {f}
azami sayı {i} die Höchstzahl {f}
bedeli sayı olarak {allg} Betrag in Zahlen {allg}
beş haneli bir sayı {allg} eine Zahl mit fünf Stellen {allg}
bilardoda topu iki banda çarptırarak sayı almak {v} [sp]dublieren {v}
bir basamaklı sayı {i} [mat]der Einer {m}
birden çok haneli sayı {s} mehrstellig {adj}
büyük sayı {i} die Überzahl {f}
çift sayı {i} [mat]die Gerade Zahl {f}
ek sayı {i} die Zusatzzahl {f}
eksi sayı {allg} negative Zahl {allg}
eksi sayı {s} Negativ {adj}
flaş gücü bildiren sayı {i} [fot]die Leitzahl {f}
gerekli en düşük sayı {i} die Mindestzahl {f}
grup sayı sözcüğü {i} das Kollektivzahlwort {n}
iki sayısına dayalı sayı sistemi {i} das Dualsystem {n}
ikili kodlu onlu sayı {allg} binär verschlüsselte Dezimalziffer {allg}
ikili sayı {i} die Binärzahl {f}
ikili sayı {i} die Dualzahl {f}
ışıklı sayı {i} die Leuchtzahl {f}
kare kökü alınacak sayı {i} [mat]der Radikand {m}
karmaşık sayı {allg} [mat]komplexe Zahl {allg}
karşı sayı {i} der Gegentreffer {m}
kesirli sayı {i} [mat]die Bruchziffer {f}
kesirli sayı {i} [mat]die Bruchzahl {f}
küp sayı {i} die Kubikzahl {f}
negatif sayı {s} [mat]Negativ {adj}
negatif sayı {allg} negative Zahl {allg}
onaltılı sayı sistemi {i} [mat]das Sedezimalsystem {n}
onaltılı sayı sistemi {s} hexadezimal {adj}
ondalık sayı {i} die Dezimalzahl {f}
ortalama sayı {allg} arithmetisches Mittel {allg}
özel sayı {i} [ed]das Sonderheft {n}
özel sayı {i} die Sondernummer {f}
özel sayı {i} [bas]die Sonderausgabe {f}
özne ile yüklemin veya isim ile sıfatın sayı veya durum açısından uyumu {i} [mat]die Kongruenz {f}
rakamlarda virgülün sağındaki ondalık sayı {i} die Dezimale {f}
sayı bakımından {adv} quantitativ {adv}
sayı bakımından {s} numerisch {adj}
sayı bilgisi {i} die Arithmetik {f}
sayı dizisi {i} die Zahlenfolge {f}
sayı farkı ile kazanılan galibiyet {i} [sp]der Punktsieg {m}
sayı gösterimi {i} die Nummerndarstellung {f}
sayı hakemi {i} [sp]der Punktrichter {m}
sayı ölçüm birimi {i} das Zählmaß {n}
sayı sayma {i} das Aufzählen der Zahlen {n}
sayı sistemi {i} das Zahlensystem {n}
sayı sıfatı {i} [dilb]das Zahlwort {n}
sayı sıfatı {i} [dilb]das Numerale {n}
sınırlı sayı {i} der Numerus clausus {m}
somut sayı {allg} [mat]benannte Zahl {allg}
tahmini sayı {i} die Richtzahl {f}
tek sayı {s} [mat]ungerade {adj}
toplam sayı {i} die Gesamtzahl {f}
üç haneli sayı {s} dreistellig {adj}
uğursuz sayı {i} die Unglückszahl {f}
yedek sayı {i} die Zusatzzahl {f}
yeter sayı {allg} beschlussfähige Anzahl {allg}
yuvarlak bir sayı {allg} eine runde Zahl {allg}