TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yuvarlak {s} abgerundet {adj}
yuvarlak {s} ballförmig {adj}
yuvarlak {adv} gerundet {adv}
yuvarlak {i} der Knauf {m}
yuvarlak {s} kugelförmig {adj}
yuvarlak {i} [tek]das Kugelgelenk {n}
yuvarlak {s} kugelig {adj}
yuvarlak {s} kugelrund {adj}
yuvarlak {s} Rund {adj}
yuvarlak {s} scheibig {adj}
yuvarlak ağızlı kıskaç {i} die Kugelzange {f}
yuvarlak baş {i} der Kugelkopf {m}
yuvarlak biçimde tasvir edilen Güneş {i} das Sonnenrad {n}
yuvarlak biçimli el yazısı {i} die Rundschrift {f}
yuvarlak bir hale getirmek {v} Ballen {v}
yuvarlak bir maddenin topuz şeklindeki sap kısmı {i} der Kolben {m}
yuvarlak bir rakam {allg} eine runde Summe {allg}
yuvarlak bir sayı {allg} eine runde Zahl {allg}
yuvarlak bir şekil vermek {fi} abrunden {v}
yuvarlak çekiç {i} der Kugelhammer {m}
yuvarlak cisim {i} [bitk]der Apfel {m}
yuvarlak cisim {i} der Ball {m}
yuvarlak çıkıntı {mf} Wulst {mf}
yuvarlak cıvata {allg} runder Bolzen {allg}
yuvarlak çubuk {i} der Rundstab {m}
yuvarlak çubuk {i} die Rundstange {f}
yuvarlak dağ tepesi {i} [coğ]der Kulm {m}
yuvarlak dağ tepesi {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak delik {i} das Rundloch {n}
yuvarlak demir {i} das Rundeisen {n}
yuvarlak et köftesi {i} der Kloß {m}
yuvarlak hamur köftesi {i} der Kloß {m}
yuvarlak hasır şapka {i} [bitk]die Butterblume {f}
yuvarlak hasır şapka {i} die Kreissäge {f}
yuvarlak kamara penceresi {i} [den]das Bullauge {n}
yuvarlak kap {i} die Kugelpfanne {f}
yuvarlak kemer {i} das Kapselgebläse {n}
yuvarlak kemer kubbe {i} [mim]das Kappengewölbe {n}
yuvarlak levha {i} die Scheibe {f}
yuvarlak levhalı {s} scheibig {adj}
yuvarlak masa görüşmesi {i} die Round-Table-Konferenz {f}
yuvarlak masa toplantısı {i} das Round-Table-Gespräch {n}
yuvarlak mekan {i} die Rotunde {f}
yuvarlak örgü makinesi {i} die Rundstrickmaschine {f}
yuvarlak parantez {allg} runde Klammer {allg}
yuvarlak pirinç çubuk {i} die Rundmessing {f}
yuvarlak resim {i} der Tondo {m}
yuvarlak şişe {i} [kim]der Ballon {m}
yuvarlak suratlı {i} der Wonneproppen {m}
yuvarlak sütun başlığı {i} [mim]der Knauf {m}
yuvarlak taşlamak {v} rundschleifen {v}
yuvarlak {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak uçlu baş {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak uçlu mastar {i} das Kugelendmaß {n}
yuvarlak ünlü {allg} [dilb]gerundeter Vokal {allg}
yuvarlak ve çift bulunan bir bakteri {i} [biy]der Diplokokkus {m}
yuvarlak ve ortası delik deniz taşı {i} der Drudenstein {m}
yuvarlak vida {i} die Kugelschraube {f}
yuvarlak vida {i} das Rundgewinde {n}
yuvarlak yapı {i} die Rotunde {f}
yuvarlak yapı {i} der Rundbau {m}
yuvarlak yüzlü {s} aufgeschwemmt {adj}
yuvarlakımsı {s} rundlich {adj}
yuvarlaklaşmak {fi} runden {v}
yuvarlaklaştırılmış tutar {allg} Geldbetrag ohne Bruchteile {allg}
yuvarlaklaştırma {i} die Arrondierung {f}
yuvarlaklaştırmak {fi} abrunden {v}
yuvarlaklaştırmak {v} arrondieren {v}
yuvarlaklaştırmak {fi} aufrunden {v}
yuvarlaklaştırmak {fi} ausschweifen {v}
yuvarlaklaştırmak {v} runden {v}
yuvarlaklığını kaybetmiş {s} [tek]unrund {adj}
yuvarlaklık {i} die Abrundung {f}
yuvarlaklık {i} die Rundung {f}
Indirekte Treffer
bir ağaçtan yuvarlak şekilde kesilmiş parça {i} die Dotze {f}
geniş ve yuvarlak yüzlü {i} das Vollmondgesicht {n}
katolik papazların başlarındaki yuvarlak tıraşlı yer {i} die Tonsur {f}
küçük sarı yuvarlak erik {i} die Mirabelle {f}
küçük ve yuvarlak püskül {i} der Pompon {m}
meşin yuvarlak {allg} [sp]rundes Leder {allg}
sarı ve yuvarlak erik {i} [bitk]die Mirabelle {f}
top gibi yuvarlak biçime getirmek {fi} zusammenballen {v}
üzeri çikolata kaplı yuvarlak pasta {i} der Mohrenkopf {m}
yarı yuvarlak {s} Halbrund {adj}
yarım yuvarlak eğe {i} die Halbrundfeile {f}
yarım yuvarlak profil {i} das Halbrundprofil {n}
yuvarlak ağızlı kıskaç {i} die Kugelzange {f}
yuvarlak baş {i} der Kugelkopf {m}
yuvarlak biçimde tasvir edilen Güneş {i} das Sonnenrad {n}
yuvarlak biçimli el yazısı {i} die Rundschrift {f}
yuvarlak bir hale getirmek {v} Ballen {v}
yuvarlak bir maddenin topuz şeklindeki sap kısmı {i} der Kolben {m}
yuvarlak bir rakam {allg} eine runde Summe {allg}
yuvarlak bir sayı {allg} eine runde Zahl {allg}
yuvarlak bir şekil vermek {fi} abrunden {v}
yuvarlak çekiç {i} der Kugelhammer {m}
yuvarlak cisim {i} der Ball {m}
yuvarlak cisim {i} [bitk]der Apfel {m}
yuvarlak çıkıntı {mf} Wulst {mf}
yuvarlak cıvata {allg} runder Bolzen {allg}
yuvarlak çubuk {i} die Rundstange {f}
yuvarlak çubuk {i} der Rundstab {m}
yuvarlak dağ tepesi {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak dağ tepesi {i} [coğ]der Kulm {m}
yuvarlak delik {i} das Rundloch {n}
yuvarlak demir {i} das Rundeisen {n}
yuvarlak et köftesi {i} der Kloß {m}
yuvarlak hamur köftesi {i} der Kloß {m}
yuvarlak hasır şapka {i} die Kreissäge {f}
yuvarlak hasır şapka {i} [bitk]die Butterblume {f}
yuvarlak kamara penceresi {i} [den]das Bullauge {n}
yuvarlak kap {i} die Kugelpfanne {f}
yuvarlak kemer {i} das Kapselgebläse {n}
yuvarlak kemer kubbe {i} [mim]das Kappengewölbe {n}
yuvarlak levha {i} die Scheibe {f}
yuvarlak levhalı {s} scheibig {adj}
yuvarlak masa görüşmesi {i} die Round-Table-Konferenz {f}
yuvarlak masa toplantısı {i} das Round-Table-Gespräch {n}
yuvarlak mekan {i} die Rotunde {f}
yuvarlak örgü makinesi {i} die Rundstrickmaschine {f}
yuvarlak parantez {allg} runde Klammer {allg}
yuvarlak pirinç çubuk {i} die Rundmessing {f}
yuvarlak resim {i} der Tondo {m}
yuvarlak şişe {i} [kim]der Ballon {m}
yuvarlak suratlı {i} der Wonneproppen {m}
yuvarlak sütun başlığı {i} [mim]der Knauf {m}
yuvarlak taşlamak {v} rundschleifen {v}
yuvarlak {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak uçlu baş {i} [coğ]die Kuppe {f}
yuvarlak uçlu mastar {i} das Kugelendmaß {n}
yuvarlak ünlü {allg} [dilb]gerundeter Vokal {allg}
yuvarlak ve çift bulunan bir bakteri {i} [biy]der Diplokokkus {m}
yuvarlak ve ortası delik deniz taşı {i} der Drudenstein {m}
yuvarlak vida {i} das Rundgewinde {n}
yuvarlak vida {i} die Kugelschraube {f}
yuvarlak yapı {i} der Rundbau {m}
yuvarlak yapı {i} die Rotunde {f}
yuvarlak yüzlü {s} aufgeschwemmt {adj}
yüzü yuvarlak biçimde olan kimse {i} das Mondgesicht {n}