TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kaçırmak {fi} aufscheuchen {v}
kaçırmak {allg} aus dem Felde schlagen {allg}
kaçırmak {fi} den Anschluss verpassen {v}
kaçırmak {fi} entführen {v}
kaçırmak {fi} hinterziehen {v}
kaçırmak {allg} in die Flucht schlagen {allg}
kaçırmak {fi} schmuggeln {v}
kaçırmak {v} verfehlen {v}
kaçırmak {fi} verpassen {v}
kaçırmak {fi} versäumen {v}
kaçırmak {v} [hayb]verscheuchen {v}
kaçırmak {fi} verschleppen {v}
kaçırmak {fi} wegraffen {v}
kaçırmak {v} schleusen {v}
Indirekte Treffer
adam kaçırmak {v} rauben {v}
adam kaçırmak {fi} kidnappen {v}
adam kaçırmak {fi} entführen {v}
ağzından kaçırmak {itr} [bitk]platzen {itr}
ağzından kaçırmak {fi} ausplaudern {v}
ağzından kaçırmak {fi} verplappern {v}
aklını kaçırmak {fi} von Sinnen sein {v}
aktarma trenini kaçırmak {allg} den Anschluss verfehlen {allg}
altına kaçırmak {allg} beschmutzen {allg}
altına kaçırmak {allg} in die Hosen machen {allg}
av hayvanını ürkütüp kaçırmak {v} [hayb]vergrämen {v}
bakışları kaçırmak {fi} wegblicken {v}
bir şeyi kaçırmak {allg} fahren lassen {allg}
bir şeyi kaçırmak {fi} den Anschluss verpassen {v}
bir şeyi kaçırmak {allg} entgehen lassen {allg}
bir şeyin kontrolünü elden kaçırmak {allg} die Gewalt über etw verlieren {allg}
bir sırrı istemeden ağzından kaçırmak {fi} verplappern {v}
birinin huzurunu kaçırmak {allg} jemanden schwach machen {allg}
birisini birisinden kaçırmak {allg} abwendig machen {allg}
boşboğazlık ederek sırrı ağzından kaçırmak {fi} verplappern {v}
çocuk kaçırmak {v} kidnappen {v}
elinden kaçırmak {fi} verscherzen {v}
elinden kaçırmak {allg} jemandem durch die Lappen gehen {allg}
fazla işin tadını kaçırmak {v} zerreden {v}
fazla kaçırmak {allg} zuviel des Guten tun {allg}
fidye almak için insan kaçırmak {fi} kidnappen {v}
fırsat kaçırmak {v} verpassen {v}
fırsat kaçırmak {allg} Chance verpassen {allg}
fırsatı kaçırmak {fi} die Gelegenheit verpassen {v}
fırsatı kaçırmak {allg} die Chance verpassen {allg}
gelir vergisi kaçırmak {allg} Einkommensteuer hinterziehen {allg}
genzine kaçırmak {fi} verschlucken {v}
golü kaçırmak {v} [sp]verschießen {v}
gözden kaçırmak {v} übersehen {v}
gözden kaçırmak {allg} versehen {allg}
gözlerini kaçırmak {fi} abwenden {v}
gözlerini kaçırmak {fi} wegsehen {v}
gümrükten mal kaçırmak {fi} einschmuggeln {v}
gümrükten mal kaçırmak {fi} durchschmuggeln {v}
hava kaçırmak {allg} Luft entweichen lassen {allg}
huzur kaçırmak {v} trüben {v}
huzurunu kaçırmak {v} überschatten {v}
huzurunu kaçırmak {v} beunruhigen {v}
huzurunu kaçırmak {v} belemmern {v}
huzurunu kaçırmak {v} belästigen {v}
huzurunu kaçırmak {fi} anfechten {v}
içkiyi biraz fazla kaçırmak {allg} zu tief ins Glas schauen {allg}
ipin ucunu kaçırmak {allg} den Faden verlieren {allg}
ipin ucunu kaçırmak {allg} den Boden unter den Füßen verlieren {allg}
kadın kaçırmak {allg} Frauen rauben {allg}
keçileri kaçırmak {allg} nicht alle Tassen im Schrank haben {allg}
keyfini kaçırmak {fi} trüben {v}
keyfini kaçırmak {v} bekümmern {v}
kıl payı kaçırmak {allg} vor der Nase wegfahren {allg}
kız kaçırmak {allg} ein Mädchen entführen {allg}
kız kaçırmak {allg} ein Mädchen rauben {allg}
nefes borusuna kaçırmak {fi} verschlucken {v}
ölçüyü kaçırmak {allg} [Redw.]den Bogen überspannen {allg}
ölçüyü kaçırmak {v} überdosieren {v}
ölçüyü kaçırmak {allg} [Redw.]das rechte Maß verlieren {allg}
otobüsü kaçırmak {allg} den Bus verpassen {allg}
treni kaçırmak {allg} den Zug verfehlen {allg}
ürkütüp kaçırmak {v} [hayb]verprellen {v}
ürkütüp kaçırmak {fi} fortscheuchen {v}
uykuya dalıp bir şeyi kaçırmak {s} verschlafen {adj}
vergi kaçırmak {allg} Steuern hinterziehen {allg}