TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
muayene {i} die ärztliche Untersuchung {f}
muayene {i} die Aufsicht {f}
muayene {i} die Beschau {f}
muayene {i} die Durchsuchung {f}
muayene {i} die Kontrolle {f}
muayene {i} die Prüfung {f}
muayene {i} die Überprüfung {f}
muayene {i} [hek]die Untersuchung {f}
muayene {i} [hek]die Visitation {f}
muayene amacıyla vurmak {fi} beklopfen {v}
muayene bulgusu {i} der Untersuchungsbefund {m}
muayene eden {i} der Beschauer {m}
muayene eden {i} der Prüfer {m}
muayene eden {i} die Prüferin {f}
muayene edilebilir {s} kontrollierbar {adj}
muayene edilebilir {s} überprüfbar {adj}
muayene emri {i} der Prüfauftrag {m}
muayene etmek {fi} abtasten {v}
muayene etmek {fi} [hek]anschauen {v}
muayene etmek {v} beaugapfeln {v}
muayene etmek {v} beäugeln {v}
muayene etmek {v} beschauen {v}
muayene etmek {v} [hek]besehen {v}
muayene etmek {v} kontrollieren {v}
muayene etmek {fi} nachsehen {v}
muayene etmek {fi} prüfen {v}
muayene etmek {itr} überprüfen {itr}
muayene etmek {v} [hek]untersuchen {v}
muayene etmek {v} [hek]Visitieren {v}
muayene makinesi {i} die Probiermaschine {f}
muayene makinesi {i} die Prüfmaschine {f}
muayene memuru {i} der Kontrollbeamte {m}
muayene memuru {i} der Kontrolleur {m}
muayene musluğu {i} der Probierhahn {m}
muayene odası {i} [hek]das Behandlungszimmer {n}
muayene odası {i} das Sprechzimmer {n}
muayene odası {i} das Untersuchungszimmer {n}
muayene saati {i} [hek]die Sprechzeit {f}
muayene saatleri {i} [hek]die Besuchszeit {f}
muayene sonuçları {ç} die Untersuchungsergebnisse {pl}
muayene sonuçları {allg} Untersuchungsergebnisse pl {allg}
muayene sonucu {i} das Untersuchungsergebnis {n}
muayene talebi {i} der Prüfauftrag {m}
muayeneci {i} der Durchsucher {m}
muayenehane {i} die Praxis {f}
muayenehane {i} das Sprechzimmer {n}
muayenehane girişi {i} der Praxiseingang {m}
muayenehane park yeri {i} der Praxisparkplatz {m}
muayenehane sekreteri {i} die Sprechstundenhilfe {f}
muayenehane ücreti {i} die Praxisgebühr {f}
muayenesinde {allg} bei der Untersuchung {allg}
Indirekte Treffer
akım muayene kalemi {i} der Stromprüfer {m}
Araç Muayene İstasyonu {i} [yol]die TÜV-Station {f}
Araç Muayene İstasyonu {i} [yol]die TÜV-Prüfstelle {f}
doktor muayene saati {i} die Sprechstunde {f}
doktor tarafından muayene edilmek {allg} ärztlich untersucht werden {allg}
el ile muayene {i} [hek]die Palpation {f}
el ile muayene etmek {v} [hek]palpieren {v}
el ile muayene ile anlaşılır {s} [hek]palpabel {adj}
elle dokunarak yapılan muayene {i} die Palpation {f}
elle vurarak muayene {i} die Perkussion {f}
elle vurarak muayene etmek {v} [hek]perkutieren {v}
erkek muayene mastarı {i} der Prüfdorn {m}
farengoskop ile muayene {i} [hek]die Pharyngoskopie {f}
fiziksel muayene {allg} physikalische Untersuchung {allg}
gastrolojik muayene {allg} [huk]gastrologische Untersuchung {allg}
genel adli muayene raporu {allg} [huk]Bericht über die amtsärztliche Untersuchung vor der (richterlichen) Vernehmung {allg}
genel muayene {i} [hek]die Generaluntersuchung {f}
göz için muayene aleti {i} [hek]das Ophthalmoskop {n}
gözle muayene {i} die Beaugenscheinigung {f}
hasta muayene odası {i} die Krankenstube {f}
hastayı muayene etmek {allg} den Patienten untersuchen {allg}
ihtiyati muayene {i} [hek]die Vorsorgeuntersuchung {f}
ikinci muayene {i} die Nachuntersuchung {f}
ilk muayene {i} die Erstuntersuchung {f}
kalorimetril muayene {allg} kalorimetrische Untersuchung {allg}
kimyasal muayene {allg} chemische Untersuchung {allg}
klinik muayene {allg} klinische Untersuchung {allg}
kulak muayene aleti {i} [hek]der Ohrenspiegel {m}
muayene amacıyla vurmak {fi} beklopfen {v}
muayene bulgusu {i} der Untersuchungsbefund {m}
muayene eden {i} die Prüferin {f}
muayene eden {i} der Prüfer {m}
muayene eden {i} der Beschauer {m}
muayene edilebilir {s} überprüfbar {adj}
muayene edilebilir {s} kontrollierbar {adj}
muayene emri {i} der Prüfauftrag {m}
muayene etmek {v} beäugeln {v}
muayene etmek {fi} nachsehen {v}
muayene etmek {v} beaugapfeln {v}
muayene etmek {v} [hek]Visitieren {v}
muayene etmek {v} kontrollieren {v}
muayene etmek {fi} [hek]anschauen {v}
muayene etmek {v} [hek]untersuchen {v}
muayene etmek {v} [hek]besehen {v}
muayene etmek {fi} abtasten {v}
muayene etmek {itr} überprüfen {itr}
muayene etmek {v} beschauen {v}
muayene etmek {fi} prüfen {v}
muayene makinesi {i} die Probiermaschine {f}
muayene makinesi {i} die Prüfmaschine {f}
muayene memuru {i} der Kontrolleur {m}
muayene memuru {i} der Kontrollbeamte {m}
muayene musluğu {i} der Probierhahn {m}
muayene odası {i} das Untersuchungszimmer {n}
muayene odası {i} das Sprechzimmer {n}
muayene odası {i} [hek]das Behandlungszimmer {n}
muayene saati {i} [hek]die Sprechzeit {f}
muayene saatleri {i} [hek]die Besuchszeit {f}
muayene sonuçları {allg} Untersuchungsergebnisse pl {allg}
muayene sonuçları {ç} die Untersuchungsergebnisse {pl}
muayene sonucu {i} das Untersuchungsergebnis {n}
muayene talebi {i} der Prüfauftrag {m}
nitel muayene {allg} qualitative Untersuchung {allg}
ön muayene {i} die Voruntersuchung {f}
optik muayene {allg} optische Untersuchung {allg}
parmakla vurarak muayene etmek {v} [hek]beklopfen {v}
parmakla vurarak muayene etmek {fi} [huk]anklopfen {v}
periyodik muayene {allg} [hek]periodische Untersuchung {allg}
rektum ile rahim arasındaki boşluğu muayene etmeye yarayan cihaz {i} [hek]das Douglaskop {n}
röntgen cihazıyla muayene etme {i} [hek]die Durchleuchtung {f}
rutin muayene {i} [hek]die Routineuntersuchung {f}