TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
birçok {tan.} etliche {Art.}
birçok {adv} manch {adv}
birçok {a} manche {a}
birçok {s} mehrere {adj}
birçok {a} mehrfach {a}
birçok {allg} noch und noch {allg}
birçok {a} viel {a}
birçok {a} viele {a}
birçok {s} zahllos {adj}
birçok aracının arada olduğu ticari halka {i} [tic]der Kettenhandel {m}
birçok bakımdan {allg} in vieler Beziehung {allg}
birçok caddenin kesiştiği nokta {i} der Verkehrsknotenpunkt {m}
birçok defa {allg} etliche Male {allg}
birçok defa {s} vielisch {adj}
birçok gidiş için geçerli bilet {i} die Mehrfahrtenkarte {f}
birçok insan {allg} etliche Leute {allg}
birçok kere {adv} mehrmals {adv}
birçok kere {s} vielfach {adj}
birçok kez {adv} wiederholt {adv}
birçok kimse {allg} recht viele Leute {allg}
birçok kişi tanımak {allg} Gott und die Welt kennen {allg}
birçok kişiden herhangi biri {allg} einer von vielen {allg}
birçok kişinin hazır bulunduğu ve katıldığı tartışma {i} die Gesprächsrunde {f}
birçok kişinin isteği üzerine {allg} auf vielfachen Wunsch {allg}
birçok metal parçasından oluşan bir çesit vurmalı çalgı {i} [müz]das Glockenspiel {n}
birçok otomobilin birbirine çarpması {i} die Karambolage {f}
birçok parçadan bir araya getirmek {fi} zusammenstückeln {v}
birçok parçadan oluşan bir bütün {i} der Komplex {m}
birçok parçadan oluşturmak {fi} zusammenstückeln {v}
birçok parçanın birleştirilmesi {i} die Polysynthese {f}
birçok parçanın birleştirilmesi {i} die Polysynthesis {f}
birçok şey arasından bir şey seçmek {fi} herausgreifen {v}
birçok şeye neden olan {s} folgenreich {adj}
birçok seyirci {allg} zahlreiche Zuschauer {allg}
birçok şeyler {adv} mancherlei {adv}
birçok teleskiden oluşan büyük kayak merkezi {i} der Skizirkus {m}
birçok uçakla aynı hedefe yapılan bombardıman {i} [ask]der Bombenteppich {m}
birçok ülkeden {allg} aus aller Herren Ländern {allg}
birçok ülkeyi ilgilendiren {s} [pol]multilateral {adj}
birçok yerde {adv} vielenorts {adv}
birçok yerde {adv} vielerorts {adv}
birçok yolun çıktığı ana cadde {i} die Einfallstraße {f}
Indirekte Treffer
bir bölgede birçok küçük devletin varlığı {i} die Kleinstaaterei {f}
bir şey yüzünden birçok kişiye telefon etmek {fi} herumtelefonieren {v}
birçok aracının arada olduğu ticari halka {i} [tic]der Kettenhandel {m}
birçok bakımdan {allg} in vieler Beziehung {allg}
birçok caddenin kesiştiği nokta {i} der Verkehrsknotenpunkt {m}
birçok defa {allg} etliche Male {allg}
birçok defa {s} vielisch {adj}
birçok gidiş için geçerli bilet {i} die Mehrfahrtenkarte {f}
birçok insan {allg} etliche Leute {allg}
birçok kere {s} vielfach {adj}
birçok kere {adv} mehrmals {adv}
birçok kez {adv} wiederholt {adv}
birçok kimse {allg} recht viele Leute {allg}
birçok kişi tanımak {allg} Gott und die Welt kennen {allg}
birçok kişiden herhangi biri {allg} einer von vielen {allg}
birçok kişinin hazır bulunduğu ve katıldığı tartışma {i} die Gesprächsrunde {f}
birçok kişinin isteği üzerine {allg} auf vielfachen Wunsch {allg}
birçok metal parçasından oluşan bir çesit vurmalı çalgı {i} [müz]das Glockenspiel {n}
birçok otomobilin birbirine çarpması {i} die Karambolage {f}
birçok parçadan bir araya getirmek {fi} zusammenstückeln {v}
birçok parçadan oluşan bir bütün {i} der Komplex {m}
birçok parçadan oluşturmak {fi} zusammenstückeln {v}
birçok parçanın birleştirilmesi {i} die Polysynthesis {f}
birçok parçanın birleştirilmesi {i} die Polysynthese {f}
birçok şey arasından bir şey seçmek {fi} herausgreifen {v}
birçok şeye neden olan {s} folgenreich {adj}
birçok seyirci {allg} zahlreiche Zuschauer {allg}
birçok şeyler {adv} mancherlei {adv}
birçok teleskiden oluşan büyük kayak merkezi {i} der Skizirkus {m}
birçok uçakla aynı hedefe yapılan bombardıman {i} [ask]der Bombenteppich {m}
birçok ülkeden {allg} aus aller Herren Ländern {allg}
birçok ülkeyi ilgilendiren {s} [pol]multilateral {adj}
birçok yerde {adv} vielenorts {adv}
birçok yerde {adv} vielerorts {adv}
birçok yolun çıktığı ana cadde {i} die Einfallstraße {f}