DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Tisch {m} masa {i}
der Tisch {m} sofra {i}
der Tisch {m} yatay düz yüzey {i}
der Tisch {m} yemek {i}
der Tisch {m} yüzey {i}
das Tischbein {n} masa ayağı {i}
die Tischbohrmaschine {f} [Tec]matkap tezgahı {i}
die Tischdame {f} resmi yemekli toplantılarda erkeğin sağında oturan hanım {i}
die Tischdecke {f} masa örtüsü {i}
tischfertig {adj} hazır {s}
der Tischgast {m} yemekli misafir {i}
das Tischgebet {n} sofra duası {i}
das Tischgebet {n} yemek duası {i}
der Tischherr {m} resmi yemekli davetlerde hanıma eşlik eden erkek {i}
die Tischkarte {f} resmi yemekli davetlerde davetlilerin oturacakları yerleri gösteren isim kartı {i}
der Tischkasten {m} masa çekmecesi {i}
der Tischkasten {m} masa gözü {i}
der Tischkicker {m} [Sp]langırt {i}
die Tischklappe {f} masa kanadı {i}
der Tischkopierer {m} masaüstü fotokopi makinesi {i}
die Tischlampe {f} masa lambası {i}
Tischlampe {allg} abajur {allg}
der Tischler {m} marangoz {i}
die Tischlerei {f} marangozhane {i}
die Tischlerei {f} marangozluk {i}
die Tischlerin {f} marangoz {i}
die Tischlerlehre {f} marangozculuk {i}
die Tischlerlehre {f} marangozculuk dalında meslek eğitimi {i}
die Tischlerlehre {f} marangozculuk mesleği {i}
tischlern {v} marangozluk etmek {fi}
tischlern {itr} marangozluk yapmak {itr}
die Tischordnung {f} oturma düzeni {i}
die Tischplatte {f} masa tahtası {i}
der Tischrechner {m} masaüstü hesap makinesi {i}
die Tischrede {f} masa başı sohbeti {i}
die Tischrede {f} yemekli toplantılarda yemek masasında yapılan konuşma {i}
das Tischtennis {n} [Sp]masa tenisi {i}
das Tischtennis {n} masatenisi {i}
das Tischtennis {n} pingpong {i}
das Tischtuch {n} masa örtüsü {i}
der Tischwein {m} sofra şarabı {i}
die Tischzeit {f} yemek saati {i}
die Tischzeit {f} yemek vakti {i}
die Tischzeit {f} yemek zamanı {i}
Indirekte Treffer
die am Tisch {allg} masanın kenarında {allg}
auf den Tisch hauen {allg} ısrarla isteklerininin kabul olmasını istemek {allg}
auf den Tisch hauen {allg} gözdağı vermek {allg}
auf den Tisch legen {s*be} [Redw.]masaya yatırmak {s*be}
auf den Tisch legen {allg} masaya koymak {allg}
bei Tisch {a} sofra başında {a}
bei Tisch {a} sofra basında {a}
bei Tisch {a} sofrada {a}
den Tisch abdecken {allg} sofrayı kaldırmak {allg}
den Tisch abdecken {allg} masanın örtüsü açmak {allg}
den Tisch abräumen {allg} sofrayı toplamak {allg}
den Tisch decken {v} sofrayı kurmak {fi}
den Tisch decken {v} sofra kurmak {fi}
eckiger Tisch {allg} dörtköşe masa {allg}
ein Tisch buchen {allg} bir masa ayırtmak {allg}
etwas unter den Tisch fallen lassen {allg} bir şeyi hasır altı etmek {allg}
fünfeckiger Tisch {allg} beş köşeli masa {allg}
gedeckter Tisch {m} sofra {i}
der mit der Faust auf den Tisch hauen {allg} ısrarla isteklerinin kabul olmasını istemek {allg}
mit der Faust auf den Tisch hauen {allg} gözdağı vermek {allg}
mit der Faust auf den Tisch schlagen {allg} yumruğunu masaya vurmak {allg}
nach Tisch {allg} yemekten sonra {allg}
reinen Tisch machen {allg} tasfiye yapmak {allg}
reinen Tisch machen {allg} düzeltmek {allg}
reservierter Tisch {allg} ayrılmış masa {allg}
über dem Tisch {allg} masanın üzerinde {allg}
über den Tisch {allg} masanın üzerine {allg}
um den Tisch setzen {allg} masanın etrafına oturmak {allg}
unter dem Tisch {allg} masanın altında {allg}
unter den Tisch {allg} masanin altına {allg}
unter den Tisch fallen {allg} nazarı dikkate alınmamak {allg}
unter den Tisch fallen {allg} hesaba katılmamak {allg}
vor Tisch {allg} yemekten önce {allg}
zu Tisch {a} sofra basında {a}
zu Tisch {a} sofraya! {a}
zu Tisch {a} sofrada {a}