TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ilişki {i} die Beziehung {f}
ilişki {i} die Beziehungskiste {f}
ilişki {i} der Bezug {m}
ilişki {i} die Brücke {f}
ilişki {i} die Fühlung {f}
ilişki {i} die Gemeinschaft {f}
ilişki {i} der Konnex {m}
ilişki {i} der Kontakt {m}
ilişki {i} [fel]die Korrelation {f}
ilişki {i} die Liaison {f}
ilişki {i} der Nexus {m}
ilişki {i} [hayb]die Paarung {f}
ilişki {i} die Relation {f}
ilişki {i} [mat]der Umfang {m}
ilişki {i} der Umgang {m}
ilişki {i} die Verbindung {f}
ilişki {i} das Verhältnis {n}
ilişki {i} der Verkehr {m}
ilişki {i} die Verknüpfung {f}
ilişki {i} der Zusammenhang {m}
ilişki kurabilir {a} kontaktfähig {a}
ilişki kurma {i} die Anknüpfung {f}
ilişki kurmak {allg} Beziehung anknüpfen {allg}
ilişki kurmak {allg} Beziehungen aufnehmen {allg}
ilişki kurmak {allg} Beziehungen eingehen {allg}
ilişki kurmak {allg} in Beziehung bringen {allg}
ilişki kurmak {allg} Kontakt aufnehmen {allg}
ilişki kurmak {allg} Kontakt herstellen {allg}
ilişki kurmak {v} kontaktieren {v}
ilişki kurulabilir {a} kontaktfähig {a}
ilişki oluşması {i} die Herausbildung {f}
ilişkide olmak {allg} in Kontakt stehen {allg}
ilişkilendirmek {v} [huk]rekurrieren {v}
ilişkiler {ç} die Beziehungen {pl}
ilişkileri dondurmak {allg} [pol]Beziehungen einfrieren {allg}
ilişkileri sıcak tutmak {fi} warm halten {v}
ilişkilerin kesilmesi {allg} Abbruch der Beziehungen {allg}
ilişkilerin kesilmesi {allg} Abbruch von Beziehungen {allg}
ilişkili {s} berührend {adj}
ilişkili {a} betreffend {a}
ilişkili {v} beziehen {v}
ilişkili {s} kohärent {adj}
ilişkili olmak {fi} beziehen {v}
ilişkin {s} berührend {adj}
ilişkin {s} betreffend {adj}
ilişkin {s} bezüglich {adj}
ilişkin {a} über {a}
ilişkin olmak {fi} angehen {v}
ilişkisel {i} die Phatisch {f}
ilişkisi olmak {fi} Beziehungen haben {v}
ilişkisini kesmek {fi} ablohnen {v}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisiz {s} beziehungslos {adj}
ilişkisiz {s} inkohärent {adj}
ilişkisizlik {i} die Inkohärenz {f}
ilişkiye geçmek {fi} ansprechen {v}
ilişkiye geçmek {allg} in Berührung treten {allg}
ilişkiye geçmek {allg} Kontakt aufnehmen {allg}
ilişkiye geçmek {allg} Kontakt herstellen {allg}
ilişkiye geçmek {fi} kontaktieren {v}
ilişkiye girme {i} die Fühlungnahme {f}
ilişkiye girmek {allg} Beziehung anknüpfen {allg}
ilişkiyi ilerletmek {allg} eine Beziehung ausbauen {allg}
ilişkiyi kesme {i} [tic]die Aufsagung {f}
ilişkiyi kesmek {allg} Beziehungen abbrechen {allg}
ilişkiyi koparmak {allg} Beziehungen abbrechen {allg}
Indirekte Treffer
aile içi cinsel ilişki {i} der Inzest {m}
aile içi veya çok yakın akrabalarla cinsel ilişki {i} die Blutschande {f}
anal cinsel ilişki {i} der Analverkehr {m}
anlamsal ilişki {i} der Zusammenhang {m}
aralarında ilişki kurmak {fi} aufeinander beziehen {v}
aralarında ilişki kurmak {allg} zusammenreimen {allg}
arasında ilişki olmak {fi} zusammenhängen {v}
aynı ilişki {allg} [huk]dingliches Rechtsverhältnis {allg}
bir ilişki içine sokmak {v} relativieren {v}
birisi ile ilişki kurmaktan kaçınmak {allg} zurückziehen {allg}
birisiyle cinsel ilişki kurmak {allg} mit jdm geschlechtlich verkehren {allg}
çabuk ilişki kurulabilen {s} kontaktfreudig {adj}
cinsel ilişki {allg} intimer Verkehr {allg}
cinsel ilişki {i} [tiy]der Akt {m}
cinsel ilişki {i} die Kohabitation {f}
cinsel ilişki {i} der Geschlechtsverkehr {m}
cinsel ilişki {i} die Kohabilitation {f}
cinsel ilişki {i} [huk]der Geschlechtsakt {m}
cinsel ilişki {i} der Verkehr {m}
cinsel ilişki {i} der Intimverkehr {m}
cinsel ilişki {i} der Bums {m}
cinsel ilişki {i} die Rammelei {f}
cinsel ilişki {i} die Intimität {f}
cinsel ilişki {i} der Beischlaf {m}
cinsel ilişki {i} die Kopulation {f}
cinsel ilişki birleşme esnasında penis kaslarının yırtılması Penisprothese {i} die Penisfraktur {f}
cinsel ilişki yoluyla bulaşan {s} venerisch {adj}
çıkar amaçlı ticari ilişki {s} [tic]kommerziell {adj}
çok sayıda kişiyle cinsel ilişki de bulunma {i} die Promiskuität {f}
dahili ilişki {i} die Binnenbeziehung {f}
duygusal ilişki {allg} seelischer Kontakt {allg}
erkeklerle ilişki {i} die Herrenbekanntschaft {f}
eşcinsel ilişki {allg} homosexuelle Beziehung {allg}
eşlerden birinin başkasıyla cinsel ilişki kurması {i} der Ehebruch {m}
fiziksel ilişki {allg} körperlicher Kontakt {allg}
gergin ilişki {i} die Spannung {f}
hem erkeklerle hem de kadınlarla cinsel ilişki kuran {s} bisexuell {adj}
homoseksüel ilişki {allg} homosexuelle Beziehung {allg}
hukuki ilişki {i} [huk]das Rechtsverhältnis {n}
ilişki {i} das Innenverhältnis {n}
iki konu arasında ilişki kurmak {allg} in Bezug setzen {allg}
ilişki kurabilir {a} kontaktfähig {a}
ilişki kurma {i} die Anknüpfung {f}
ilişki kurmak {allg} Kontakt herstellen {allg}
ilişki kurmak {allg} Beziehung anknüpfen {allg}
ilişki kurmak {allg} Kontakt aufnehmen {allg}
ilişki kurmak {allg} in Beziehung bringen {allg}
ilişki kurmak {allg} Beziehungen eingehen {allg}
ilişki kurmak {v} kontaktieren {v}
ilişki kurmak {allg} Beziehungen aufnehmen {allg}
ilişki kurulabilir {a} kontaktfähig {a}
ilişki oluşması {i} die Herausbildung {f}
insanlarla ilişki {allg} der Umgang mit Menschen {allg}
işçi ile işveren arasındaki ilişki {i} das Arbeitsverhältnis {n}
iyi ilişki {i} die Konnexion {f}
kaçamak ilişki {i} die Eskapade {f}
kaçamak ilişki {i} die Affäre {f}
karşılıklı etkileşime dayanan ilişki {i} das Wechselverhältnis {n}
karşılıklı ilişki {i} die Wechselbeziehung {f}
karşılıklı ilişki {i} die Reziprozität {f}