DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
warm {adj} hoş {s}
warm {adj} ılık {s}
warm {adj} samimi {s}
warm {adj} sempatik {s}
warm {adj} sıcak {s}
warm halten {v} ilişkileri sıcak tutmak {fi}
warm halten {allg} biriyle samimiyet kurmak {allg}
warm laufen {v} [Tec]motoru ısıtmak için boş çalıştırma {fi}
warm machen {v} ısıtmak {fi}
warm machen {v} yemek ısıtmak {fi}
das Warmbier {n} sıcak bira {i}
das Warmblut {n} [Zoo]bir cins binek atı {i}
der Warmblüter {m} [Zoo]sıcak kanlı hayvan {i}
warmblutig {adj} [Zoo]sıcak kanlılar grubundan olan {s}
die Wärme {f} hararet {i}
die Wärme {f} içtenlik {i}
die Wärme {f} ısı {i}
die Wärme {f} [Phy]ısınma ısısı {i}
die Wärme {f} samimiyet {i}
die Wärme {f} sıcak {i}
die Wärme {f} sıcaklık {i}
Wärme ausstrahlen {allg} ısı yaymak {allg}
warme Farben {allg} sıcak renkler {allg}
warme Küche {allg} ana yemekler {allg}
warme Küche {allg} sıcak yemekler {allg}
der Wärmeaustauscher {m} ısı değiştirici araç {i}
die Wärmebehandlung {f} [Med.]sıcak kompres {i}
die Wärmebehandlung {f} sıcaklık tedavisi {i}
Wärmebehandlung {allg} [Tec]ısıl işlem {allg}
wärmebeständig {adj} ısıya dayanıklı {s}
die Wärmebilanz {f} ısı bilançosu {i}
die Wärmedämmung {f} ısı izolasyonu {i}
die Wärmedämmung {f} ısı kaybını önleme {i}
die Wärmedämmung {f} ısı yalıtımı {i}
der Wärmedurchgang {m} ısı nüfuzu {i}
die Wärmedurchgangszahl {f} ısı nüfuz emsali {i}
die Wärmeeinheit {f} [Phy]ısı birimi {i}
die Wärmeeinheit {f} [Phy]kalori {i}
die Wärmeenergie {f} [Phy]ısı enerjisi {i}
die Wärmeerzeugung {f} ısı çıkarma {i}
die Wärmegewinnung {f} [Tec]ısı üretimi {i}
das Wärmegewitter {n} [Met.]sıcak hava akımı {i}
der Wärmegrad {m} sıfırın üzerindeki sıcaklık derecesi {i}
die Wärmeisolation {f} ısı yalıtımı {i}
die Wärmekapazität {f} [Phy]ısı toplama gücü {i}
die Wärmekapazität {f} [Phy]sıcaklık kapasitesi {i}
die Wärmekraftmaschine {f} [Tec]ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürücü makine {i}
das Wärmekraftwerk {n} termik santral {i}
die Wärmelehre {f} [Phy]ısı bilgisi {i}
die Wärmelehre {f} [Phy]termodinamik {i}
der Wärmeleiter {m} [Phy]ısı iletkeni {i}
die Wärmeleitfähigkeit {f} [Phy]ısı iletkenliği {i}
die Wärmeleitung {f} ısı iletimi {i}
die Wärmeleitung {f} ısıl iletim {i}
die Wärmeleitzahl {f} [Phy]ısı iletkenlik katsayısı {i}
die Wärmemenge {f} ısı miktarı {i}
die Wärmemessung {f} ısı ölçümü {i}
wärmen {allg} bir şeyi ısıtmak {allg}
wärmen {v} ısınmak {fi}
wärmen {v} bir şeyi ısıtmak {v}
wärmen {itr} ısıtmak {itr}
wärmen {itr} sıcaklık vermek {itr}
die Wärmepumpe {f} ısı pompası {i}
die Wärmepumpe {f} termik pompa {i}
die Wärmequelle {f} ısı kaynağı {i}
der Wärmer {m} ısıtıcı alet {i}
der Wärmer {m} sıcak tutan alet {i}
warmer Bruder {allg} eşcinsel kişi {allg}
warmer Bruder {allg} homoseksüel kişi {allg}
warmer Wind {allg} ılık rüzgar {allg}
der Wärmeregler {m} ısı ayarlayıcısı {i}
der Wärmeregler {m} termostat {i}
die Wärmeregulation {f} sıcaklığı ayarlama {i}
warmes Gefühl {allg} samimi duygu {allg}
der Wärmeschutz {m} sıcaklığın korunması {i}
der Wärmeschutzmittel {m} ısı muhafaza vasıtası {i}
der Wärmespeicher {m} ısı toplayıcı {i}
die Wärmestauung {f} üst düzeyde ısı depolama {i}
der Wärmetauscher {m} [Tec]eşanjör {i}
die Wärmetechnik {f} [Phy]ısı tekniği {i}
Indirekte Treffer
die mit jemandem warm werden {allg} biriyle arkadaşlığı ilerletmek {allg}
mollig warm {allg} sıcacık {allg}
mollig warm {allg} çok hoş {allg}
warm halten {allg} biriyle samimiyet kurmak {allg}
warm halten {v} ilişkileri sıcak tutmak {fi}
warm laufen {v} [Tec]motoru ısıtmak için boş çalıştırma {fi}
warm machen {v} ısıtmak {fi}
warm machen {v} yemek ısıtmak {fi}