DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
schreiben {v} imza atmak {v}
schreiben {v} imzalamak {v}
schreiben {v} kendi el yazısı ile adını yazmak {v}
schreiben {v} kitap yazmak {v}
das Schreiben {n} mektup {i}
das Schreiben {n} not {i}
das Schreiben {n} [Handel]ticari yazışma {i}
schreiben {v} yazar olarak çalışmak {v}
das Schreiben {n} yazı {i}
schreiben {v} yazı yazmak {v}
schreiben {v} [Sprachw]yazılmak {v}
Schreiben {allg} yazıya dökmek {allg}
Schreiben {allg} yazma {allg}
schreiben {v} yazmak {v}
schreiben {v} mektuplaşmak {fi}
schreiben {v} yazışmak {fi}
schreiben und lesen {allg} okumak ve yazmak {allg}
Indirekte Treffer
amtliches Schreiben {allg} resmi yazı {allg}
auf die Fahnen schreiben {allg} bir yola baş koymak {allg}
Aufsatz schreiben {allg} kompozisyon yazmak {allg}
blind schreiben {v} on parmak yazmak {fi}
blind schreiben {v} klavyeye bakmadan yazmak {fi}
darüber schreiben {v} üzerine yazmak {fi}
darunter schreiben {v} altına yazmak {fi}
Dementi schreiben {allg} tekzip yazısı yazma {allg}
Diplomarbeit schreiben {allg} tez yazmak {allg}
ein Schreiben entsiegeln {allg} bir yazının mühürünü açmak {allg}
einen Brief schreiben {allg} bir mektup yazmak {allg}
Gedicht schreiben {allg} şiir yazmak {allg}
groß schreiben {v} büyük yazmak {fi}
groß schreiben {allg} önem vermek {allg}
hinter die Ohren schreiben {allg} aklının bir köşesine yazmak {allg}
hintereinander schreiben {v} arka arkaya yazmak {fi}
hintereinander schreiben {v} aralıksız yazmak {fi}
in den Kamin schreiben {allg} bir şeyi yok bilmek {allg}
ins reine schreiben {v} bir şeyi temize çekmek {fi}
ins reine schreiben {v} temize çekmek {fi}
ins reine schreiben {v} temiz olarak yeniden yazmak {fi}
Lesen und Schreiben {allg} okuma yazma {allg}
lesen und schreiben können {allg} okuma yazma bilmek {allg}
Maschine schreiben {v} daktilo ile yazmak {v}
mit der Maschine schreiben {allg} daktiloyla yazmak {allg}
mit fliegender Feder schreiben {allg} çalakalem yazmak {allg}
Prosa schreiben {allg} roman yazmak {allg}
Prosa schreiben {allg} hikaye yazmak {allg}
quer schreiben {v} [Handel]imzalayarak kabul etmek {fi}
richtig schreiben {allg} doğru yazmak {allg}
schreiben und lesen {allg} okumak ve yazmak {allg}
voll schreiben {v} sayfanın tamamını yazıyla doldurmak {v}
wie gestochen schreiben {allg} inci gibi yazısı olmak {allg}