TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sözleşmesi boşanma {i} die Konventionalscheidung {f}
sözleşmesiz {s} vertragslos {adj}
Indirekte Treffer
acentelik sözleşmesi {i} der Agenturvertrag {m}
Alman eyaletleri toplu sözleşmesi birliği {allg} [pol]TdL {allg}
Alman eyaletleri toplu sözleşmesi birliği {allg} [pol]Tarifgemeinschaft deutscher Länder {allg}
alt kira sözleşmesi {i} der Untermietvertrag {m}
amsterdam sözleşmesi {allg} Amsterdamer Vertrag {allg}
aracılık sözleşmesi {i} der Emissionsvertrag {m}
aracılık yüklenim sözleşmesi {i} der Emissionsübernahmevertrag {m}
Avrupa Birliği Sözleşmesi {allg} Vertrag über die Europäische Union {allg}
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi {i} [huk]die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f}
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi {i} die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten {f}
bağlılık sözleşmesi {i} der Assoziationsvertrag {m}
bakım sözleşmesi {i} der Pflegevertrag {m}
bakım ve onarım sözleşmesi {i} der Instandhaltungsauftrag {m}
barış sözleşmesi {i} der Friedensvertrag {m}
belirli zaman dilimini kapsayan kira sözleşmesi {i} der Zeitmietvertrag {m}
Bern Sözleşmesi {i} die Berner Übereinkunft {f}
bireysel sözleşmesi hukuku {i} [huk]das Individualarbeitsrecht {n}
Brüksel Sözleşmesi {i} der Brüsseler Vertrag {m}
çalışma sözleşmesi {i} der Dienstvertrag {m}
çalışma sözleşmesi {i} der Arbeitsvertrag {m}
çarter sözleşmesi {i} der Chartervertrag {m}
Cenevre Sözleşmesi {i} die Genfer Konvention {f}
çerçeve sözleşmesi {i} [eko]der Rahmenvertrag {m}
ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma avrupa sözleşmesi {allg} [huk]Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen {allg}
çırağın mesleki eğitim sözleşmesi {i} der Lehrvertrag {m}
çıraklık sözleşmesi {i} der Lehrvertrag {m}
Çocuk Hakları Sözleşmesi {allg} Abkommen über Kinderrechte {allg}
Den Haag Satın Alma Hakkı Sözleşmesi {i} das Haager Kaufrechtsübereinkommen {n}
doğu sözleşmesi {i} der Ostvertrag {m}
dostluk sözleşmesi {i} der Freundschaftsvertrag {m}
dünya fikri hukuk sözleşmesi {i} [huk]das Welturheberrechtsabkommen {n}
düzenli aralıklarla kiranın artmasına izin veren kira sözleşmesi {i} die Staffelmiete {f}
ek sigorta sözleşmesi {i} die Nachversicherung {f}
emlakçı sözleşmesi {i} der Maklervertrag {m}
eskici sözleşmesi {i} der Trödelvertrag {m}
evlilik sözleşmesi {i} der Ehevertrag {m}
evlilik sözleşmesi {i} das Ehepakt {n}
federal genel toplu sözleşmesi {i} der BAT {m}
federal genel toplu sözleşmesi {i} der Bundesangestelltentarifvertrag {m}
finansal kiralama sözleşmesi {i} der Leasingvertrag {m}
garanti sözleşmesi {i} der Garantievertrag {m}
geçiş sözleşmesi {i} der Überleitungsvertrag {m}
gemi kiralama sözleşmesi {i} der Befrachtungsvertrag {m}
gemi kiralama sözleşmesi {i} [den]der Charter-Vertrag {m}
genel toplu sözleşmesi {i} der Manteltarifvertrag {m}
güvenlik sözleşmesi {i} der Sicherungsvertrag {m}
hakemlik sözleşmesi {i} der Schiedsvertrag {m}
hakemlik sözleşmesi {i} die Schiedsvereinbarung {f}
hakimiyet hakkı sözleşmesi {i} der Herrschaftsvertrag {m}
hamule sözleşmesi {i} der Frachtvertrag {m}
her an iptal edilebilir kira sözleşmesi {allg} jederzeit kündbarer Mietvertrag {allg}
hizmet sözleşmesi {i} die Dienstvereinbarung {f}
hizmet sözleşmesi {i} der Dienstvertrag {m}
hizmet verme sözleşmesi {i} der Dienstleistungsvertrag {m}
inşaat sözleşmesi {i} der Bauvertrag {m}
ipotek sözleşmesi {i} der Hypothekenvertrag {m}
sözleşmesi {i} die Geschäftsvereinbarung {f}
işbirliği sözleşmesi {allg} [tic]Kooperationsvertrag {allg}
işçi sendikası ve işveren sendikası arasında yapılan toplu sözleşmesi {i} der Verbandstarifvertrag {m}
işletme sözleşmesi {i} die Betriebsvereinbarung {f}
istisna sözleşmesi {i} der Werkvertrag {m}
kamu hukuku sözleşmesi {i} [huk]der öffentlich-rechtlicher Vertrag {m}
kargo sözleşmesi {i} der Frachtvertrag {m}
kiliseler sözleşmesi {i} der Kirchenvertrag {m}
kimyasal silahlar sözleşmesi {i} das Chemiewaffenübereinkommen {n}
kira sözleşmesi {i} der Mietkontrakt {m}
kira sözleşmesi {i} der Pachtvertrag {m}
kira sözleşmesi {i} der Mietvertrag {m}
kira sözleşmesi {i} das Mietverhältnis {n}
kira sözleşmesi {i} die Mietvereinbarung {f}
kira sözleşmesi süresi {i} die Mietlaufzeit {f}
kira sözleşmesi yapmak {allg} Mietvertrag abschließen {allg}
kısa süreli kira sözleşmesi {allg} kurzfristiger Mietvertrag {allg}
komandit ortaklık sözleşmesi {i} der Kommanditvertrag {m}
kontrol sözleşmesi {i} der Beherrschungsvertrag {m}
kooperasyon sözleşmesi {allg} Kooperationsvertrag {allg}
kooperatif sözleşmesi {i} der Genossenschaftsvertrag {m}
kredi aracılık sözleşmesi {i} der Kreditvermittlungsvertrag {m}
kredi sözleşmesi {i} der Kreditvertrag {m}
kredi sözleşmesi {i} [tic]der Darlehensvertrag {m}