TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
mesleki {a} beruflich {a}
mesleki {s} berufsbegleitend {adj}
mesleki {i} das Business {n}
mesleki {s} fachlich {adj}
mesleki {s} gewerblich {adj}
mesleki {s} gewerbsmäßig {adj}
mesleki {s} hauptberuflich {adj}
mesleki {adv} intern {adv}
mesleki {s} professionell {adj}
mesleki açıdan zirvede olma {i} die Spitzenposition {f}
mesleki ahlak {i} die Berufsethik {f}
mesleki ahlak {i} das Berufsethos {n}
mesleki başarı {allg} berufliche Leistung {allg}
mesleki bilgi {ç} die Fachkentnisse {pl}
mesleki bilgi {i} der Fachverband {m}
mesleki birlik {i} der Berufsstand {m}
mesleki çevre {i} die Fachwelt {f}
mesleki danışmanlık {i} die Berufsberatung {f}
mesleki deneyim {i} die Berufserfahrung {f}
mesleki deneyim {i} die Praxis {f}
mesleki dergi {i} die Fachzeitschrift {f}
mesleki dil {i} die Berufssprache {f}
mesleki dil {i} [dilb]die Standessprache {f}
mesleki dil {i} der Technolekt {m}
mesleki dünya {i} die Fachwelt {f}
mesleki durum {i} der Berufsstand {m}
mesleki durum {i} der Stand {m}
mesleki eğitim {i} die Berufsausbildung {f}
mesleki eğitim {i} die Berufsbildung {f}
mesleki eğitim {i} das Berufsschulwesen {n}
mesleki eğitim {i} die Fachbildung {f}
mesleki eğitim {allg} gewerbliche Berufsausbildung {allg}
mesleki eğitim diploması {i} das Berufsausbildungsdiplom {n}
mesleki eğitim hakkı {i} die Ausbildungsreife {f}
mesleki eğitim kursu {i} der Berufsausbildungskursus {m}
mesleki eğitim merkezi {i} das Berufsausbildungszentrum {n}
mesleki eğitim programı {i} das Berufsbildungsprogramm {n}
mesleki eğitim sistemi {i} das Ausbildungssystem {n}
mesleki eğitim türleri {ç} die Ausbildungsgänge {pl}
mesleki eğitim vermek {fi} umschulen {v}
mesleki eğitim yeri {i} die Berufsausbildungsstelle {f}
mesleki eğitim yeri {i} der Ausbildungsplatz {m}
mesleki eğitim yeri {i} die Ausbildungsstelle {f}
mesleki eleman {i} das Fachpersonal {n}
mesleki faaliyet {i} die Berufstätigkeit {f}
mesleki faaliyetler {allg} berufliche Tätigkeiten {allg}
mesleki gelişim {allg} berufliche Fortbildung {allg}
mesleki gelişim {i} die Laufbahn {f}
mesleki gruplama {allg} berufliche Gliederung {allg}
mesleki hastalık {i} die Berufskrankheit {f}
mesleki hata {i} der Kunstfehler {m}
mesleki hayat {i} das Berufsleben {n}
mesleki ilerleme {allg} berufliche Fortbildung {allg}
mesleki ilerleme {allg} berufliches Fortkommen {allg}
mesleki ilerleme {i} die Karriere {f}
mesleki informasyon {i} die Berufsinformation {f}
mesleki {i} die Arbeit {f}
mesleki işler {ç} die Berufsangelegenheiten {pl}
mesleki istihdam {allg} berufliche Beschäftigung {allg}
mesleki kredi {allg} gewerblicher Kredit {allg}
mesleki öğrenim {i} der Werdegang {m}
mesleki olanaklar {allg} berufliche Möglichkeiten {allg}
mesleki olanaklar {ç} die Berufsaussichten {pl}
mesleki riziko {i} die Berufsrisiko {f}
mesleki sınıflandırma {allg} berufliche Gliederung {allg}
mesleki sır {i} das Berufsgeheimnis {n}
mesleki sırları saklama yükümlülüğü {i} die Schweigepflicht {f}
mesleki standartlar {ç} die Berufsstandards {pl}
mesleki talimatname {i} die Berufsordnung {f}
mesleki tehlike {i} die Berufsrisiko {f}
mesleki terfi {allg} beruflicher Aufstieg {allg}
mesleki ve genel eğitimin birlikte verildiği okul {i} die Gesamtschule {f}
mesleki ve teknik eğitim {allg} Berufs- und technische Ausbildung {allg}
mesleki yetenek {allg} berufliche Eignung {allg}
mesleki yönetmelik {i} die Berufsordnung {f}
mesleki yönetmelik {i} die Gewerbeordnung {f}
mesleki yüksek eğitim {i} das Fachhochschulstudium {n}
Indirekte Treffer
anlatılması yasak olan mesleki sırlar {i} das Berufsgeheimnis {n}
askerlik yerine yapılan mesleki hizmet {i} [ask]der Ersatzdienst {m}
çırağın mesleki eğitim sözleşmesi {i} der Lehrvertrag {m}
işletme ekonomisi konusunda mesleki eğitim almış ve sanayi dalında bu mesleği yürüten kimse {i} der Industriekaufmann {m}
mesleki açıdan zirvede olma {i} die Spitzenposition {f}
mesleki ahlak {i} die Berufsethik {f}
mesleki ahlak {i} das Berufsethos {n}
mesleki başarı {allg} berufliche Leistung {allg}
mesleki bilgi {i} der Fachverband {m}
mesleki bilgi {ç} die Fachkentnisse {pl}
mesleki birlik {i} der Berufsstand {m}
mesleki çevre {i} die Fachwelt {f}
mesleki danışmanlık {i} die Berufsberatung {f}
mesleki deneyim {i} die Praxis {f}
mesleki deneyim {i} die Berufserfahrung {f}
mesleki dergi {i} die Fachzeitschrift {f}
mesleki dil {i} der Technolekt {m}
mesleki dil {i} [dilb]die Standessprache {f}
mesleki dil {i} die Berufssprache {f}
mesleki dünya {i} die Fachwelt {f}
mesleki durum {i} der Stand {m}
mesleki durum {i} der Berufsstand {m}
mesleki eğitim {i} die Berufsbildung {f}
mesleki eğitim {i} die Berufsausbildung {f}
mesleki eğitim {allg} gewerbliche Berufsausbildung {allg}
mesleki eğitim {i} die Fachbildung {f}
mesleki eğitim {i} das Berufsschulwesen {n}
mesleki eğitim diploması {i} das Berufsausbildungsdiplom {n}
mesleki eğitim hakkı {i} die Ausbildungsreife {f}
mesleki eğitim kursu {i} der Berufsausbildungskursus {m}
mesleki eğitim merkezi {i} das Berufsausbildungszentrum {n}
mesleki eğitim programı {i} das Berufsbildungsprogramm {n}
mesleki eğitim sistemi {i} das Ausbildungssystem {n}
mesleki eğitim türleri {ç} die Ausbildungsgänge {pl}
mesleki eğitim vermek {fi} umschulen {v}
mesleki eğitim yeri {i} der Ausbildungsplatz {m}
mesleki eğitim yeri {i} die Berufsausbildungsstelle {f}
mesleki eğitim yeri {i} die Ausbildungsstelle {f}
mesleki eleman {i} das Fachpersonal {n}
mesleki faaliyet {i} die Berufstätigkeit {f}
mesleki faaliyetler {allg} berufliche Tätigkeiten {allg}
mesleki gelişim {allg} berufliche Fortbildung {allg}
mesleki gelişim {i} die Laufbahn {f}
mesleki gruplama {allg} berufliche Gliederung {allg}
mesleki hastalık {i} die Berufskrankheit {f}
mesleki hata {i} der Kunstfehler {m}
mesleki hayat {i} das Berufsleben {n}
mesleki ilerleme {i} die Karriere {f}
mesleki ilerleme {allg} berufliches Fortkommen {allg}
mesleki ilerleme {allg} berufliche Fortbildung {allg}
mesleki informasyon {i} die Berufsinformation {f}
mesleki {i} die Arbeit {f}
mesleki işler {ç} die Berufsangelegenheiten {pl}
mesleki istihdam {allg} berufliche Beschäftigung {allg}
mesleki kredi {allg} gewerblicher Kredit {allg}
mesleki öğrenim {i} der Werdegang {m}
mesleki olanaklar {ç} die Berufsaussichten {pl}
mesleki olanaklar {allg} berufliche Möglichkeiten {allg}
mesleki riziko {i} die Berufsrisiko {f}
mesleki sınıflandırma {allg} berufliche Gliederung {allg}
mesleki sır {i} das Berufsgeheimnis {n}
mesleki sırları saklama yükümlülüğü {i} die Schweigepflicht {f}
mesleki standartlar {ç} die Berufsstandards {pl}
mesleki talimatname {i} die Berufsordnung {f}
mesleki tehlike {i} die Berufsrisiko {f}
mesleki terfi {allg} beruflicher Aufstieg {allg}
mesleki ve genel eğitimin birlikte verildiği okul {i} die Gesamtschule {f}
mesleki ve teknik eğitim {allg} Berufs- und technische Ausbildung {allg}
mesleki yetenek {allg} berufliche Eignung {allg}
mesleki yönetmelik {i} die Berufsordnung {f}
mesleki yönetmelik {i} die Gewerbeordnung {f}