DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Landesamt {n} Eyalet Dairesi {i}
das Landesarbeitsgericht {n} [Jur.]eyalet mahkemesi {i}
die Landesbank {f} Eyalet Bankası {i}
die Landesbehörde {f} Eyalet makamı {i}
der Landesdurchschnitt {m} milli ortalama {i}
der Landesdurchschnitt {m} ülke ortalaması {i}
die Landesebene {f} [Pol.]eyalet düzeyi {i}
landeseigen {a} devlete ait {a}
die Landesförderung {f} devlet teşviki {i}
die Landesförderung {f} eyalet teşviki {i}
das Landesgericht {n} [Jur.]bölgesel mahkeme {i}
das Landesgesetz {n} eyalet kanunu {i}
die Landesgesetzgebung {f} eyalet mevzuatı {i}
die Landesgrenze {f} devlet sınırı {i}
die Landesgrenze {f} eyalet sınırı {i}
die Landesgrenze {f} ülke sınırı {i}
die Landesgrenze {f} ülkenin sınırları {i}
die Landeshauptfrau {f} Eyalet Başbakanı {i}
der Landeshauptmann {m} Eyalet Başbakanı {i}
der Landeshauptmann {m} vali {i}
der Landesherr {m} hükümdar {i}
die Landeshilfe {f} devlet yardımı {i}
die Landeshoheit {f} egemenlik {i}
die Landeshoheit {f} hakimiyet {i}
die Landeshoheit {f} hükümranlık {i}
das Landesinnere {n} ülkenin tarafı {i}
das Landesinnere {n} ülkenin içi {i}
der Landesjustizminister {m} Eyalet Adalet Bakanı {i}
die Landeskirche {f} eyalet kilisesi {i}
die Landeskirche {f} milli kilise {i}
die Landeskunde {f} [Geo]coğrafi ve tarihi anlamda ülke bilgisi {i}
die Landeskunde {f} ülke bilgisi {i}
die Landesmeisterschaft {f} [Sp]ulusal yarışma {i}
die Landesplanung {f} bölge planlama {i}
die Landesplanung {f} eyalet planlaması {i}
das Landespressegesetz {n} Eyalet Basın Kanunu {i}
das Landesprodukt {n} yerli malı {i}
das Landesrecht {n} [Jur.]Eyalet Hukuku {i}
das Landesrecht {n} [Jur.]milli hukuk {i}
das Landesrecht {n} [Jur.]ulusal hukuk {i}
die Landesregierung {f} eyalet hükümeti {i}
das Landessozialgericht {n} eyalet sosyal mahkemesi {i}
die Landessprache {f} resmi dil {i}
die Landessprache {f} ulusal dil {i}
die Landessteuer {f} [Jur.]özel idare vergisi {i}
das Landesstrafrecht {n} [Jur.]Eyalet Ceza Hukuku {i}
der Landesteg {m} [Naut.]biniş iskelesi {i}
der Landesteg {m} [Naut.]dosa {i}
der Landesteg {m} [Naut.]iskele tahtası {i}
die Landestracht {f} milli kıyafet {i}
die Landestracht {f} ulusal kıyafet {i}
die Landestrauer {f} ulusal matem {i}
die Landestrauer {f} ulusal yas {i}
landesüblich {adj} ananevi {s}
landesüblich {adj} geleneksel {s}
der Landesvater {m} hükümdar {i}
der Landesvater {m} kral {i}
die Landesverfassung {f} [Jur.]eyalet anayasası {i}
die Landesvermessung {f} arazi ölçümü {i}
der Landesverrat {m} vatan hainliği {i}
der Landesverrat {m} vatana ihanet {i}
der Landesverräter {m} vatan haini {i}
die Landesverräterin {f} vatan haini {i}
landesverräterisch {allg} hain {allg}
die Landesversicherungsanstalt {f} eyalet sigorta dairesi {i}
die Landesversicherungsanstalt {f} işçilere ait sosyal sigortalar kurumu {i}
die Landesverteidigung {f} yurt savunması {i}
die Landesverwaltung {f} Eyalet idaresi {i}
das Landesverwaltungsgericht {n} eyalet idari mahkemesi {i}
die Landesverweisung {f} vatandan sürme {i}
die Landesverweisung {f} vatandaşlıktan atılma {i}
die Landesverweisung {f} vatanından atılma {i}
der Landesvorstand {m} eyalet yönetim kurulu {i}
die Landeswährung {f} memleket parası {i}
die Landeswährung {f} milli para {i}
die Landeswährung {f} ulusal para {i}
landesweit {adj} ülke çapında {s}
die Landeszentralbank {f} eyalet merkez bankası {i}
die Landeszentrale {f} eyalet merkezi {i}
die Landeszentrale {f} ülke merkezi {i}
Indirekte Treffer
die Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt {allg} teklif eğrisi {allg}
Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt {allg} teklif eğrisi {allg}
Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt {allg} dünya piyasasında bir ürün için bir ülkenin arz eğrisi {allg}
außer Landes {allg} yurtdışında {allg}
außer Landes {allg} yurtdışı {allg}
die Söhne dieses Landes {allg} bu ülkenin evlatları {allg}
jdn des Landes verweisen {allg} birisini sınırdışı etmek {allg}
jemanden des Landes verweisen {v} sınır dışı etmek {fi}