DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Handel {m} alışveriş {i}
der Handel {m} dava {i}
der Handel {m} {i}
der Handel {m} işlemler {i}
der Handel {m} işletme {i}
der Handel {m} kavga {i}
der Handel {m} mesele {i}
der Handel {m} muamele {i}
der Handel {m} pazar {i}
der Handel {m} pazarlık {i}
der Handel {m} piyasa {i}
der Handel {m} tecim {i}
der Handel {m} [Handel]ticaret {i}
der Handel {m} [Handel]alımsatım {i}
die Händel {pl} tesim {ç}
Handel abschließen {allg} [Handel]ticarette anlaşmak {allg}
Handel aussetzen {allg} işlemi tatil etmek {allg}
Handel betreiben {allg} [Handel]ticaret yapmak {allg}
Handel mit Bezugsrechten {allg} opsiyonlu alış haklı işlemler {allg}
Handel per Termin {allg} vadeli işlem {allg}
Handel per Termin {allg} vadeli piyasa {allg}
Handel treiben {v} alıp satmak {fi}
Handel treiben {v} [Handel]ticaret yapmak {fi}
Handel treibend {adj} [Handel]ticaretle uğraşan {s}
Handel trieben {v} [Handel]ticaret yapmak {fi}
Handel und Gewerbe {allg} [Handel]sanayi ve ticaret {allg}
Handel und Gewerbe {allg} [Handel]ticaret ve sanayi {allg}
Handel und Wandel {allg} alışveriş {allg}
Handel und Wirtschaft {allg} [Handel]ticaret ve ekonomi {allg}
handelbar {a} işlem görebilir {a}
handelbar {adj} işleme konabilir {s}
handelbar {adj} muamele yapılabilir {s}
handelbar {a} pazarlanabilir {a}
handelbar {a} satılabilir {a}
Handeln {itr} alıp satmak {itr}
handeln {v} davranışta bulunmak {fi}
Handeln {itr} davranmak {itr}
das Handeln {n} eylem {i}
das Handeln {n} faaliyet {i}
handeln {v} faaliyet gösterme {fi}
handeln {v} hareket etme {fi}
Handeln {itr} hareket etmek {itr}
Handeln {itr} harekete geçmek {itr}
das Handeln {n} {i}
das Handeln {n} pazarlık {i}
Handeln {itr} pazarlık etmek {itr}
handeln {v} [Handel]ticaret yapma {fi}
Handeln {itr} [Handel]ticaret yapmak {itr}
Handeln {itr} [Handel]ticaretle uğraşmak {itr}
handeln um {v} söz konusu olmak {fi}
handeln von {v} hakkında olmak {fi}
handeln von {v} ile ilgili olmak {fi}
die Handelnde {f} hareket eden {i}
die Handelnde {f} [Handel]ticaret yapan {i}
der Handelnder {m} acente {i}
der Handelnder {m} hareket eden {i}
der Handelnder {m} temsilci {i}
der Handelnder {m} [Handel]ticaret yapan {i}
Handels- {allg} ticaret {allg}
Handels- {allg} ticari {allg}
Handels- und Dienstleistungsbereich {allg} [Handel]ticaret ve hizmet sektörü {allg}
Handels- und Gewerbefreiheit {allg} [Handel]ticaret ve yapabilirlik özgürlüğü {allg}
das Handelsabkommen {n} [Handel]ticaret anlaşması {i}
das Handelsabkommen {n} [Pol.]ticaret antlaşma {i}
der Handelsabschlag {m} [Handel]ticaret marjı {i}
das Handelsadressbuch {n} [Handel]ticaret kılavuzu {i}
das Handelsadressbuch {n} [Handel]ticaret rehberi {i}
das Handelsadressbuch {n} [Handel]ticari adres rehberi {i}
der Handelsagent {m} [Handel]ticaret acentası {i}
der Handelsagent {m} [Handel]ticari acenta {i}
der Handelsagent {m} [Handel]ticari acente {i}
der Handelsagent {m} [Handel]ticari vekil {i}
die Handelsakademie {f} beş sene süren ve lise ayarında olan ticaret okulu {i}
die Handelsakademie {f} ticaret lisesi {i}
das Handelsakzept {n} [Handel]ticari akseptans {i}
das Handelsakzept {n} [Handel]ticari geçerlilik {i}
das Handelsakzept {n} [Handel]ticari kabul {i}
der Handelsartikel {m} piyasa malı {i}
der Handelsartikel {m} [Handel]ticaret malı {i}
der Handelsartikel {m} [Handel]ticari mal {i}
Indirekte Treffer
der ambulanter Handel {allg} [Handel]seyyar ticaret {allg}
ambulanter Handel {allg} seyyar piyasa {allg}
amtlicher Handel {allg} resmi işlemler {allg}
außerbörslicher Handel {allg} borsa dışı piyasa {allg}
auswärtiger Handel {allg} [Handel]dış ticaret {allg}
bilateraler Handel {allg} [Handel]iki taraflı ticaret {allg}
bilateraler Handel {allg} anlaşmalı ülkeler tecimi {allg}
der Handel blüht {allg} ticaret büyüyor {allg}
freier Handel {allg} serbest piyasa {allg}
freier Handel {allg} [Handel]serbest ticaret {allg}
Freizügigkeit im Handel {allg} [Handel]ticarette serbesti {allg}
für den Handel geeignet {allg} [Handel]ticareti yapılabilir {allg}
grenzüberschreitender Handel {allg} sınır aşırı piyasa {allg}
grenzüberschreitender Handel {allg} sınır aşan piyasa {allg}
Gymnasium für Handel {f} ticaret okulu {i}
die Gymnasium für Handel {n} ticaret lisesi {i}
das Händel {pl} tesim {ç}
die Handel abschließen {allg} [Handel]ticarette anlaşmak {allg}
Handel aussetzen {allg} işlemi tatil etmek {allg}
Handel betreiben {allg} [Handel]ticaret yapmak {allg}
Handel mit Bezugsrechten {allg} opsiyonlu alış haklı işlemler {allg}
Handel per Termin {allg} vadeli piyasa {allg}
Handel per Termin {allg} vadeli işlem {allg}
Handel treiben {v} alıp satmak {fi}
Handel treiben {v} [Handel]ticaret yapmak {fi}
Handel treibend {adj} [Handel]ticaretle uğraşan {s}
Handel trieben {v} [Handel]ticaret yapmak {fi}
Handel und Gewerbe {allg} [Handel]ticaret ve sanayi {allg}
Handel und Gewerbe {allg} [Handel]sanayi ve ticaret {allg}
Handel und Wandel {allg} alışveriş {allg}
Handel und Wirtschaft {allg} [Handel]ticaret ve ekonomi {allg}
im Handel {allg} piyasada {allg}
im Handel erhältlich {allg} piyasada bulunur {allg}
im Handel sein {allg} piyasada bulunmak {allg}
in den Handel bringen {allg} piyasaya sürmek {allg}
inländischer Handel {allg} [Handel] ticaret {allg}
inländischer Handel {allg} yerli piyasa {allg}
innergemeinschaftlicher Handel {allg} piyasa {allg}
lebhafter Handel {allg} canlı piyasa {allg}
Ministerium für Zoll und Handel {n} [Pol.]Gümrük ve Ticaret Bakanlığı {i}
das mittelständischer Handel {allg} orta ölçekli işlemler {allg}
sichtbarer Handel {allg} görünen piyasal ticaret {allg}
unsichtbarer Handel {allg} görünmeyenler {allg}
unsichtbarer Handel {allg} görünmeyen ticaret {allg}
unsichtbarer Handel {allg} görünmeyen piyasa {allg}
variabler Handel {allg} değişken piyasa {allg}