TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hepsini {a} im Ganzen {a}
hepsini aynı kefeye koymak {allg} alles über einen Kamm scheren {allg}
hepsini bir araya getirmek {v} konzentrieren {v}
hepsini bir tutmak {allg} alles über einen Kamm scheren {allg}
hepsini birlikte paketlemek {fi} zusammenpacken {v}
hepsini denemek {fi} durchprüfen {v}
hepsini harcamamak {fi} übrig lassen {v}
hepsini hesaplamak {fi} ausrechnen {v}
hepsini içmek {fi} auftrinken {v}
hepsini içmek {fi} aussaufen {v}
hepsini iliklemek {fi} durchknöpfen {v}
hepsini kapsayacak şekilde {s} durchgängig {adj}
hepsini numaralandırmak {fi} durchnummerieren {v}
hepsini prova etmek {fi} [tiy]durchproben {v}
hepsini satmak {fi} ausverkaufen {v}
hepsini saymak {fi} durchzählen {v}
hepsini üst üste yığmak {allg} alles auf einen Klumpen werfen {allg}
hepsini yemek {fi} abessen {v}
hepsini yemek {fi} aufessen {v}
hepsini yemek {itr} vertilgen {itr}
hepsini yemek {fi} wegessen {v}
hepsini yemek {fi} wegfressen {v}
hepsini yiyerek bitirmek {fi} aufhaben {v}
hepsini yiyip bitirmek {fi} auffressen {v}
hepsinin en iyisi {allg} aufs allerbeste {allg}
hepsinin sonuncusu {s} allerletzt {adj}
Indirekte Treffer
hepsini aynı kefeye koymak {allg} alles über einen Kamm scheren {allg}
hepsini bir araya getirmek {v} konzentrieren {v}
hepsini bir tutmak {allg} alles über einen Kamm scheren {allg}
hepsini birlikte paketlemek {fi} zusammenpacken {v}
hepsini denemek {fi} durchprüfen {v}
hepsini harcamamak {fi} übrig lassen {v}
hepsini hesaplamak {fi} ausrechnen {v}
hepsini içmek {fi} aussaufen {v}
hepsini içmek {fi} auftrinken {v}
hepsini iliklemek {fi} durchknöpfen {v}
hepsini kapsayacak şekilde {s} durchgängig {adj}
hepsini numaralandırmak {fi} durchnummerieren {v}
hepsini prova etmek {fi} [tiy]durchproben {v}
hepsini satmak {fi} ausverkaufen {v}
hepsini saymak {fi} durchzählen {v}
hepsini üst üste yığmak {allg} alles auf einen Klumpen werfen {allg}
hepsini yemek {itr} vertilgen {itr}
hepsini yemek {fi} aufessen {v}
hepsini yemek {fi} abessen {v}
hepsini yemek {fi} wegfressen {v}
hepsini yemek {fi} wegessen {v}
hepsini yiyerek bitirmek {fi} aufhaben {v}
hepsini yiyip bitirmek {fi} auffressen {v}
malların hepsini satmak {fi} [tic]ausverkaufen {v}
ne var ne yok hepsini yemek {fi} wegputzen {v}
ne var ne yok hepsini yemek {fi} wegfressen {v}
ne var ne yok hepsini yemek {fi} wegessen {v}
ötekilerin hepsini bastırmak {allg} alles andere in den Schatten stellen {allg}
ötekilerin hepsini geçmek {allg} alles andere in den Schatten stellen {allg}
ötekilerin hepsini gölgede bırakmak {allg} alles andere in den Schatten stellen {allg}
yiyerek hepsini bitirmek {fi} aufzehren {v}