TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tabi {a} abhängig {a}
tabi {s} bedingt {adj}
tabi {s} botmäßig {adj}
tabi {i} der Hörige {m}
tabi {a} folglich {a}
tabi kılma {i} die Unterjochung {f}
tabi kılma {i} die Unterordnung {f}
tabi kılmak {v} subordinieren {v}
tabi kılmak {v} unterjochen {v}
tabi kılmak {fi} unterordnen {v}
tabi kılmak {v} unterwerfen {v}
tabi olma {i} die Abhängigkeit {f}
tabi olma {i} die Unterordnung {f}
tabi olmak {itr} abhängen {itr}
tabi olmak {allg} angewiesen sein auf {allg}
tabi olmak {allg} unterordnen {allg}
tabi olmak {fi} unterliegen {v}
tabi olmak {itr} unterstehen {itr}
tabi tutmak {fi} unterziehen {v}
tabi tutulma {i} die Erfassung {f}
tabi! {allg} aber ja {allg}
tabiat {i} die Ader {f}
tabiat {i} die Artung {f}
tabiat {i} die Beschaffenheit {f}
tabiat {i} der Charakter {m}
tabiat {i} die Charaktereigenschaft {f}
tabiat {i} das Gemüt {n}
tabiat {i} die Gemütsart {f}
tabiat {i} die Gesinnung {f}
tabiat {i} die Laune {f}
tabiat {i} die Natur {f}
tabiat {i} das Wesen {n}
tabiat {i} die Wesensart {f}
tabiat adamı {i} der Naturmensch {m}
tabiat alemi {i} das Naturreich {n}
tabiat ana {i} die Allmutter {f}
tabiat ana {allg} Mutter Natur {allg}
tabiat bilgisi {i} die Naturgeschichte {f}
tabiat bilgisi {i} die Naturkunde {f}
tabiat bilimcisi {i} der Naturforscher {m}
tabiat bilimcisi {i} der Naturwissenschaftler {m}
tabiat çocuğu {i} der Naturbursche {m}
tabiat harikaları {allg} die Wunder der Natur {allg}
tabiat harikası {i} das Naturwunder {n}
tabiat kanunu {i} das Naturgesetz {n}
tabiat kuralı {i} das Naturgesetz {n}
tabiat olayı {i} die Naturerscheinung {f}
tabiat üstü {s} überirdisch {adj}
tabiat üstü {s} übersinnlich {adj}
tabiat üstülük {i} die Übersinnlichkeit {f}
tabiat ve biyoloji ile ilgili {s} naturgeschichtlich {adj}
tabiata uygunluk {i} die Naturtreue {f}
tabiatı koruma {i} die Hege {f}
tabiatı koruma {i} der Naturschutz {m}
tabiatın cilvesi {i} das Naturspiel {n}
tabiatın güçleri {i} die Naturgewalt {f}
tabiatıyla {bağ} doch {konj}
tabiatıyla {adv} folglich {adv}
tabiatıyla {a} selbstverständlich {a}
tabiatsever {i} der Naturfreund {m}
tabii {adv} begreiflicherweise {adv}
tabii {s} degagiert {adj}
tabii {bağ} doch {konj}
tabii {s} echt {adj}
tabii {s} gewiss {adj}
tabii {s} naiv {adj}
tabii {s} natural {adj}
tabii {s} folglich {adj}
tabii {s} naturgetreu {adj}
tabii {s} natürlich {adj}
tabii {a} natürlicherweise {a}
tabii {s} naturwüchsig {adj}
tabii {s} selbstredend {adj}
tabii {s} ungekünstelt {adj}
tabii {s} ungezwungen {adj}
tabii afet {i} die Naturkatastrophe {f}
tabii bilimler {ç} die Naturwissenschaften {pl}
tabii borç {i} die Naturalobligation {f}
tabii hukuk {i} [huk]das Naturrecht {n}
tabii kafuru {allg} natürliche Kampfer {allg}
Indirekte Treffer
ağır vergiye tabi {s} hochleistungsfähig {adj}
aşınmaya tabi parça {i} [tek]das Verschleißteil {n}
beyana tabi {s} anmeldepflichtig {adj}
beyana tabi olma {i} die Anmeldepflichtung {f}
bir ülkede bulunan kişinin o ülkede geçerli yasalara tabi olması {i} [huk]das Territorialitätsprinzip {n}
birini denemeye tabi tutmak {fi} jemanden auf die Probe stellen {v}
davanın zaman aşımına tabi olması {i} die Anspruchsverjährung {f}
denemeye tabi tutmak {fi} jemanden auf die Probe stellen {v}
eğitime tabi tutmak {v} [ask]drillen {v}
gelir vergisine tabi {a} lohnsteuerpflichtig {a}
gelir vergisine tabi {a} einkommensteuerpflichtig {a}
gelir vergisine tabi kılmak {allg} zur Einkommensteuer veranlagen {allg}
gelir vergisine tabi olmak {allg} der Einkommensteuer unterliegen {allg}
gümrüğe tabi {s} zollpflichtig {adj}
gümrüğe tabi {allg} an Zoll botmäßig {allg}
gümrüğe tabi ağırlık {allg} zollpflichtiges Gewicht {allg}
gümrüğe tabi mallar {allg} zollpflichtige Güter {allg}
gümrüğe tabi mallar deposu {allg} Lagerhaus für zollpflichtige Güter {allg}
gümrüğe tabi malların listesi {allg} Liste der zollpflichtigen Güter {allg}
gümrüğü tabi {s} zollbar {adj}
gümrük resmine tabi {a} zollpflichtig {a}
gümrük vergisine tabi {s} zollbar {adj}
gümrük vergisine tabi {s} zollpflichtig {adj}
harca tabi {s} gebührenpflichtig {adj}
hiçbir ülkenin vatandaşlığına tabi değil {s} heimlos {adj}
indirimli tarifeye tabi paket {i} das Postgut {n}
işkenceye tabi tutmak {allg} jdn auf die Folter spannen {allg}
itfaya tabi borç {i} die Amortisationsschuld {f}
izne tabi {s} genehmigungspflichtig {adj}
izne tabi {a} genehmigungsbedürftig {a}
izne tabi olmayan {s} genehmigungsfrei {adj}
kanuna tabi {s} gesetzmäßig {adj}
menkul kıymetlere tabi {i} die Effektenbaisse {f}
müsaadeye tabi {a} genehmigungspflichtig {a}
posta ücretine tabi {adv} portopflichtig {adv}
reçeteye tabi {a} rezeptpflichtig {a}
resme tabi {allg} gebührenpflichtig {allg}
ruhsata tabi olmayan {s} genehmigungsfrei {adj}
tabi kılma {i} die Unterordnung {f}
tabi kılma {i} die Unterjochung {f}
tabi kılmak {v} unterwerfen {v}
tabi kılmak {fi} unterordnen {v}
tabi kılmak {v} unterjochen {v}
tabi kılmak {v} subordinieren {v}
tabi olma {i} die Abhängigkeit {f}
tabi olma {i} die Unterordnung {f}
tabi olmak {allg} unterordnen {allg}
tabi olmak {allg} angewiesen sein auf {allg}
tabi olmak {itr} abhängen {itr}
tabi olmak {itr} unterstehen {itr}
tabi olmak {fi} unterliegen {v}
tabi tutmak {fi} unterziehen {v}
tabi tutulma {i} die Erfassung {f}
tabi! {allg} aber ja {allg}
talime tabi tutmak {v} [ask]drillen {v}
tarifeye tabi tutmak {v} tarifieren {v}
teste tabi tutmak {v} testen {v}
ücret vergisine tabi {a} lohnsteuerpflichtig {a}
ücrete tabi {s} gebührenpflichtig {adj}
ücrete tabi {s} kostenpflichtig {adj}
vergiye tabi {s} steuerpflichtig {adj}
vergiye tabi {s} gebührenpflichtig {adj}
vergiye tabi {allg} an Steuer botmäßig {allg}
vergiye tabi {s} abgabenpflichtig {adj}
vergiye tabi azami meblağ {allg} steuerlicher Höchstbetrag {allg}
vergiye tabi gelir {allg} steuerpflichtiges Einkommen {allg}
vergiye tabi işlem yapmak {allg} steuerlichbehandeln {allg}
vergiye tabi kar {allg} steuerpflichtiger Gewinn {allg}
vergiye tabi kar {allg} zu versteuernder Gewinn {allg}
vergiye tabi olmak {allg} besteuert werden {allg}
vergiye tabi sermaye karı {allg} steuerpflichtiger Kapitalgewinn {allg}
vergiye tabi sermaye kazancı {allg} steuerpflichtiger Kapitalgewinn {allg}
vergiye tabi tutulabilir {a} besteuerbar {a}