TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
geçirmek {fi} anbringen {v}
geçirmek {fi} anstecken {v}
geçirmek {fi} aufhängen {v}
geçirmek {v} begleiten {v}
geçirmek {fi} beschlagen {v}
geçirmek {fi} durchbringen {v}
geçirmek {fi} durchkommen {v}
geçirmek {fi} durchgehen lassen {v}
geçirmek {fi} durchmachen {v}
geçirmek {fi} durchstehen {v}
geçirmek {fi} einschreiben {v}
geçirmek {fi} einsetzen {v}
geçirmek {fi} eintragen {v}
geçirmek {fi} erfahren {v}
geçirmek {v} erleben {v}
geçirmek {v} fädeln {v}
geçirmek {v} infizieren {v}
geçirmek {fi} passieren {v}
geçirmek {fi} unterziehen {v}
geçirmek {fi} stülpen {v}
geçirmek {fi} überleiten {v}
geçirmek {v} überspielen {v}
geçirmek {v} überstehen {v}
geçirmek {fi} übertragen {v}
geçirmek {fi} verbringen {v}
geçirmek {fi} vererben {v}
geçirmek {fi} vertreiben {v}
geçirmek {fi} vorbeilassen {v}
geçirmek {fi} weiterverbreiten {v}
geçirmek {fi} zubringen {v}
Indirekte Treffer
aklından geçirmek {fi} vorhaben {v}
alacak hanesine geçirmek {fi} anrechnen {v}
altına geçirmek {fi} durchschlagen {v}
arasından geçirmek {fi} hindurchschwängen {v}
arasından ışık geçirmek {v} durchleuchten {v}
arasından ışık geçirmek {fi} durchscheinen {v}
ayakta geçirmek {fi} durchwachen {v}
banka hesabına geçirmek {fi} gutschreiben {v}
başka bir hesaba geçirmek {i} [tic]die Umbuchung {f}
başka bir hesaba geçirmek {allg} auf ein anderes Konto übertragen {allg}
başka bir yere geçirmek {v} übertragen {v}
başkasının üzerine geçirmek {v} [huk]übereignen {v}
bedeli mahsuben hesaba geçirmek {allg} Betrag einem Konto gutschreiben {allg}
bir araçla karşı tarafa geçirmek {fi} überfahren {v}
bir daha gözden geçirmek {v} überlesen {v}
bir daha okuyarak gözden geçirmek {fi} überlesen {v}
bir şey yapmadan zaman geçirmek {fi} herumhängen {v}
bir şeyi bir şeyin içinden geçirmek {fi} durchtreiben {v}
bir şeyi bir yerden çekerek ortasından geçirmek {fi} durchziehen {v}
bir şeyi bir yerden geçirmek {fi} durchbringen {v}
bir şeyi bir yere sokarak içinden geçirmek {fi} durchstecken {v}
bir şeyi çaktırmadan geçirmek {fi} durchschmuggeln {v}
bir şeyi ele geçirmek {allg} einer Sache habhaft werden {allg}
bir şeyi silindirden geçirmek {fi} durchrollen {v}
bir şeyi zorla ele geçirmek {fi} einer Sache bemächtigen {v}
bir şeyin arasından geçirmek {fi} durchdrücken {v}
bir şeyin arasından geçirmek {fi} durchdrehen {v}
bir şeyin üzerine bir şey geçirmek {allg} auf etw stülpen {allg}
bir şeyin üzerine bir şey geçirmek {allg} mit beziehen {allg}
bir vakti uyuyarak geçirmek {v} durchschlafen {v}
bir yeri ele geçirmek {v} überrennen {v}
bir yerin arasından geçirmek {fi} durchführen {v}
birbirine geçirmek {fi} zusammenschieben {v}
birbirine geçirmek {v} verflechten {v}
birbirine geçirmek {fi} zusammenfügen {v}
birbirine geçirmek {v} schachteln {v}
birbirine geçirmek {v} verschlingen {v}
birbirine geçirmek {allg} miteinander verweben {allg}
birbirine geçirmek {fi} verschlingen {v}
birbirine geçirmek {fi} ineinander fassen {v}
birbirine geçirmek {fi} zusammensetzen {v}
birbirine geçirmek {v} verkuppeln {v}
biri içine geçirmek {fi} ineinander fügen {v}
birini ele geçirmek {allg} jemanden am Schlafittchen packen {allg}
birini eline geçirmek {allg} jemanden am Wickel fassen {allg}
birini harekete geçirmek {allg} jemanden auf Trab bringen {allg}
birisini birisinin yerine geçirmek {v} setzen {v}
birisini ele geçirmek {fi} aufgreifen {v}
birisini harekete geçirmek {allg} Beine machen {allg}
birisini harekete geçirmek {v} bewegen {v}
bunalım geçirmek {itr} [hek]verblöden {itr}
çamaşırı merdaneden geçirmek {v} rollen {v}
çamaşırı merdaneden geçirmek {fi} durchrollen {v}
çamaşırı merdaneden geçirmek {fi} durchdrehen {v}
cendereden geçirmek {fi} durchwinden {v}
cendereden geçirmek {v} mangeln {v}
çengele geçirmek {fi} aufhängen {v}
cinnet geçirmek {itr} amoklaufen {itr}
çok hoş vakit geçirmek {allg} köstlich amüsieren {allg}
darbe ile iktidarı ele geçirmek {v} usurpieren {v}
deftere geçirmek {v} verbuchen {v}
deftere geçirmek {v} registrieren {v}
değirmenden geçirmek {fi} durchmahlen {v}
denetimden geçirmek {v} revidieren {v}
diş açarak birbirine geçirmek {v} [tek]verzahnen {v}
diş geçirmek {fi} durchsetzen {v}
dişlerini geçirmek {fi} durchbeißen {v}
dişlileri birbirine geçirmek {v} [tek]verzahnen {v}
dolaşım bozukluğu geçirmek {itr} [hek]kollabieren {itr}
dürtüp harekete geçirmek {fi} anstechen {v}
eğlenceli bir gece geçirmek {fi} durchjubeln {v}
eğlenerek geçirmek {fi} durchschwärmen {v}
elden geçirmek {fi} generalüberholen {v}
elden geçirmek {fi} überholen {v}
ele geçirmek {v} kapern {v}
ele geçirmek {fi} auffangen {v}
ele geçirmek {fi} aneignen {v}
ele geçirmek {fi} erlangen {v}
ele geçirmek {v} packen {v}
ele geçirmek {fi} bemächtigen {v}