DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Schule {f} mektep {i}
die Schule {f} okul {i}
Schule abbrechen {s*be} okulu terketmek {s*be}
Schule absolvieren {v} bitirmek {fi}
Schule durchmachen {allg} okulu bitirmek {allg}
schulen {v} ders vermek {v}
schulen {v} eğitmek {v}
schulen {v} öğretmek {fi}
der Schüler {m} çırak {i}
der Schüler {m} çömez {i}
der Schüler {m} mektep talebesi {i}
der Schüler {m} okul öğrencisi {i}
der Schüler {m} talebe {i}
der Schüler {m} şakirt {i}
der Schüler {m} öğrenci {i}
die Schülerangelegenheiten {pl} öğrenci işleri {ç}
Schüleraustausch {allg} Öğrenci değiş tokuşu {allg}
der Schüleraustausch {m} öğrenci değişimi {i}
der Schüleraustausch {m} uluslararası kültürel amaçlı öğrenci değişimi {i}
die Schülerband {f} öğrencilerin kurduğu müzik grubu {i}
die Schülerbibliothek {f} öğrenci kütüphanesi {i}
der Schülerbund {m} öğrenci birliği {i}
der Schülerbus {m} öğrenci otobüsü {i}
der Schülerbus {m} öğrenci servisi {i}
schülerhaft {adj} öğrenci gibi {s}
schülerhaft {adj} öğrenci tarzında {s}
schülerhaft {adj} öğrenciye yakışır şekilde {s}
das Schülerheim {n} orta öğrenim öğrenci yurdu {i}
die Schülerin {f} kız öğrenci {i}
die Schülerin {f} kız talebe {i}
die Schülerin {f} mektep talebesi {i}
die Schülerin {f} okul öğrencisi {i}
die Schülerin {f} talebe {i}
die Schülerkarte {f} öğrenci pasosu {i}
der Schülerlotse {m} trafik görevlisi öğrenci {i}
die Schülermitverwaltung {f} öğrenci birliği {i}
die Schülerschaft {f} okulun tüm öğrencileri {i}
die Schülersprache {f} öğrenci dili {i}
der Schülerstreich {m} öğrenci muzipliği {i}
die Schülerverbindung {f} öğrenci birliği {i}
die Schülerzeitung {f} okul gazetesi {i}
Indirekte Treffer
die Abgang von der Schule {allg} okulu terk etmek {allg}
Abgang von der Schule {allg} okuldan tasdikname almak {allg}
aus der Schule plaudern {allg} sır söylemek {allg}
aus der Schule plaudern {allg} gizli şeyleri anlatmak {allg}
aus der Schule plaudern {allg} boşboğazlık etmek {allg}
die Schule abschließen {v} okulu bitirmek {fi}
die Schule abwälzen {allg} okuldan kaçmak {allg}
die Schule abwälzen {allg} okulu kırmak {allg}
die Schule abwälzen {allg} [Redw.]okulu asmak {allg}
die Schule besuchen {allg} okula gitmek {allg}
die Schule schwänzen {allg} okuldan kaçmak {allg}
die Schule schwänzen {allg} okulu kırmak {allg}
die Schule schwänzen {allg} okulu asmak {allg}
effektive Schule {allg} etkin okul {allg}
eine verrufene Schule {allg} adı kötüye çıkmış bir okul {allg}
etwas macht Schule {allg} bir şeyin yandaş bulması {allg}
gemischte Schule {allg} karma okul {allg}
Imam-Schule {f} imam hatip okulu {i}
die in der Schule {allg} okulda {allg}
in die Schule {allg} okula {allg}
in die Schule gehen {allg} okula gitmek {allg}
jdn von der Schule verweisen {allg} okuldan atmak {allg}
jemanden von der Schule verweisen {v} okuldan atmak {fi}
klassische Schule {allg} klasik okul {allg}
klassische Schule {allg} düz okul {allg}
Leiter einer Schule {allg} okul müdürü {allg}
moderne Schule {allg} modern okul {allg}
moderne Schule {allg} çağdaş okul {allg}
nach der Schule {allg} okuldan sonra {allg}
Schule abbrechen {s*be} okulu terketmek {s*be}
Schule absolvieren {v} bitirmek {fi}
Schule durchmachen {allg} okulu bitirmek {allg}
vor der Schule {allg} okuldan önce {allg}