DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
jahrein {adv} her sene {adv}
jahrein {adv} seneden seneye {adv}
jahrelang {adv} senelerce {adv}
jahrelang {adv} yıllarca {adv}
jähren {v} bir yılını doldurmak {fi}
jähren {v} senesi gelmek {fi}
jähren {v} üzerinden bir yıl geçmek {fi}
jähren {v} yıldönümü olmak {fi}
die Jahresabgrenzung {f} ertelenmiş vergilerde yıllık sınırlama {i}
das Jahresabonnement {n} yıllık abone {i}
die Jahresabrechnung {f} yıllık bordro {i}
die Jahresabrechnung {f} yıllık hesap {i}
die Jahresabrechnung {f} yıllık hesaplaşma {i}
der Jahresabsatz {m} yıllık satış {i}
der Jahresabschluss {m} bilanço {i}
der Jahresabschluss {m} mali yıl hesaplarının kapanışı {i}
der Jahresabschluss {m} sene sonu hesabı {i}
der Jahresabschluss {m} yıl sonu {i}
der Jahresabschluss {m} yıllık bilanço {i}
der Jahresabschluss {m} yıllık finansal tablo {i}
der Jahresabschluss {m} yıllık gelir tablosu {i}
der Jahresabschluss {m} yılsonu hesapları {i}
der Jahresabschluss {m} [ökon.]yıl sonu bilançosu {i}
Jahresabschluss aufstellen {allg} yıllık bilanço düzenlemek {allg}
die Jahresabschlussbilanz {f} yıl sonu bilançosu {i}
die Jahresabschlussbilanz {f} yılsonu kapanış bilançosu {i}
die Jahresabschreibung {f} yıllık amortisman {i}
der Jahresanfang {m} yıl başlangıcı {i}
der Jahresanfang {m} Yılbaşı {i}
der Jahresarbeitslohn {m} yıllık ücret {i}
das Jahresaufkommen {n} yıllık gelir {i}
die Jahresaufstellung {f} yıllık tablo {i}
der Jahresausgleich {m} yıllık vergi denkleştirimi {i}
der Jahresbedarf {m} yıllık ihtiyaç {i}
der Jahresbeginn {m} Yılbaşı {i}
der Jahresbericht {m} senelik rapor {i}
die Jahresbilanz {f} senelik bilanço {i}
die Jahresbilanz {f} yıllık bilanço {i}
der Jahresdurchschnitt {m} yıllık ortalama {i}
das Jahreseinkommen {n} yıllık gelir {i}
die Jahreseinkünfte {pl} yıllık gelirler {ç}
die Jahreseinkünfte {pl} yıllık kazanç {ç}
das Jahresende {n} sene sonu {i}
das Jahresende {n} yılsonu {i}
das Jahresergebnis {n} yıllık sonuç {i}
der Jahresertrag {m} yıllık getiri {i}
der Jahresertrag {m} yıllık kazanç {i}
die Jahreserzeugung {f} senelik üretim {i}
die Jahreserzeugung {f} yıllık üretim {i}
der Jahresetat {m} yıllık bütçe {i}
der Jahresfehlbetrag {m} yıllık açık {i}
die Jahresfeier {f} yıldönümü kutlaması {i}
die Jahresfeier {f} yıllık kutlama {i}
die Jahresfrist {f} bir yılda dolan müddet {i}
die Jahresfrist {f} yıllık süre {i}
die Jahresgarantie {f} on iki aylık garanti {i}
die Jahresgarantie {f} yıllık garanti {i}
das Jahresgehalt {n} yıllık maaş {i}
das Jahresgeld {n} on iki aylık para {i}
der Jahresgewinn {m} dönem karı {i}
der Jahresgewinn {m} yıllık gelir {i}
der Jahresgewinn {m} yıllık kar {i}
der Jahresgewinn {m} yıllık kazanç {i}
die Jahresgratifikation {f} yıllık ikramiye {i}
die Jahreshauptversammlung {f} [ökon.]yıllık genel kurul {i}
die Jahreshauptversammlung {f} yıllık genel kurul toplantısı {i}
der Jahreshöchststand {m} yıllık tavan {i}
die Jahresinventur {f} yıllık envanter {i}
die Jahreskapazität {f} yıllık kapasite {i}
der Jahreskapitalbedarf {m} yıllık sermaye gereksinimi {i}
der Jahreskapitalbedarf {m} yıllık sermaye ihtiyacı {i}
die Jahreskarte {f} yıllık abonman bilet {i}
der Jahreskongress {m} yıllık kongre {i}
der Jahreslohn {m} yıllık ücret {i}
die Jahresmiete {f} senelik kira {i}
die Jahresmiete {f} yıllık kira {i}
der Jahresmietvertrag {m} yıllık kira akdi {i}
der Jahresmietvertrag {m} yıllık kira kontratı {i}
der Jahresmietvertrag {m} yıllık kira sözleşmesi {i}
die Jahresmitte {f} sene ortası {i}
Indirekte Treffer
die 20 Jahre alt {allg} 20 yaşında {allg}
alle fünf Jahre {allg} her beş yılda bir {allg}
alle Jahre {allg} her sene {allg}
die Jahre kommen und gehen {allg} yıllar gelip geçiyor {allg}
drei Jahre alt {allg} üç yaşında {allg}
drei Jahre lang {allg} üç yıl boyunca {allg}
Er ist kaum 18 Jahre alt {allg} Henüz 18 yaşında bile değil {allg}
es ist zwei Jahre her {allg} iki sene oldu {allg}
es ist zwei Jahre her {allg} aradan iki sene geçti {allg}
in die Jahre kommen {allg} yaşlanmaya başlamak {allg}
in die Jahre kommen {allg} yaşlanmak {allg}
Kinder über 7 Jahre {allg} 7 yaş üzeri çocuklar {allg}
über Jahre hinweg {allg} yıllardır {allg}
über Jahre hinweg {allg} yıllarca {allg}
viele Jahre hindurch {allg} yıllar boyu {allg}
viele Jahre hindurch {allg} senelerce {allg}
viele Jahre hindurch {allg} yıllarca {allg}
Yusuf ist im Jahre 1970 in Iğdır geboren {s*be} Yusuf 1970 de ığdırda doğdu {s*be}