DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
lang {adj} açık adım {s}
lang {adj} boyunca {s}
lang {adj} ince uzun {s}
lang {adj} uzun {s}
lang {adj} uzun boylu {s}
lang {adj} uzun süre {s}
lang dauernd {adv} uzun süreli {adv}
lang drehen {v} evire çevire uzatmak {fi}
lang und breit {allg} enine boyuna {allg}
lang und breit {allg} uzun uzadıya {allg}
lang und dünn {allg} uzun ince {allg}
lang und dünn {allg} uzun ve zayıf {allg}
der Langarmaffe {m} [Zoo]jibon {i}
langärmlig {adj} uzun kollu {s}
langatmig {adj} ayrıntılı {s}
langatmig {adj} detaylı {s}
langatmig {adj} uzun uzadıya {s}
der Langbaum {m} bük üzek ağacı {i}
das Langbein {n} leylek bacaklı {i}
das Langbein {n} uzun bacaklı {i}
langbeinig {adj} leylek bacaklı {s}
langbeinig {adj} uzun bacaklı {s}
die langblättrige Minze {f} [Bot.]tüylü nane {i}
die Langbohne {f} börülce {i}
lange {adv} büyük miktarda {adv}
lange {adv} çok {adv}
lange {adv} çoktan beri {adv}
lange {adv} pek çok {adv}
lange {adv} tamamen {adv}
lange {adv} uzun süre {adv}
lange {adv} uzun zaman {adv}
lange {adv} uzun zamandan beri {adv}
die Länge {f} boy {i}
die Länge {f} [Geo]boylam {i}
die Länge {f} [Sprachw]hece uzunluğu {i}
die Länge {f} uzunluk {i}
die Länge {f} zaman {i}
lange aufbleiben {allg} geç vakte kadar uyanık kalmak {allg}
lange dauern {allg} uzun süre devam etmek {allg}
lange dauern {allg} uzun süre sürmek {allg}
lange Finger machen {allg} eli uzun {allg}
lange Finger machen {allg} eli uzun olmak {allg}
lange Finger machen {allg} eli uzunluk yapmak {allg}
lange Finger machen {allg} hırsız olmak {allg}
lange Finger machen {allg} hırsızlık yapmak {allg}
lange Haare kurzer Sinn {allg} saçı uzun aklı kısa {allg}
lange her {allg} epeyden beri {allg}
lange her {allg} epeydir {allg}
lange Lebensdauer {allg} uzun ömür {allg}
lange Reise {allg} uzun yolculuk {allg}
lange Silbe {allg} [Sprachw]uzun seslem {allg}
lange Welle {allg} uzun dalga {allg}
lange Zeit {adv} uzun zaman {adv}
die Längeänderung {f} boy değişmesi {i}
die Längeänderung {f} uzunluk değişmesi {i}
langelang {a} boylu boyunca {a}
längelang {adj} boydan boya {s}
langen {v} elini uzatmak {fi}
langen {itr} idare etmek {itr}
langen {itr} kafi gelmek {itr}
langen {v} uzanmak {fi}
langen {itr} yetmek {itr}
längen {v} açmak {v}
längen {v} sermek {v}
längen {v} su eklemek {v}
längen {v} su katmak {v}
längen {v} uzatmak {v}
längen {v} yaymak {v}
die Längeneinheit {f} uzunluk ölçü birimi {i}
der Längengrad {m} [Geo]boylam {i}
das Längeninstrument {n} uzunluk ölçüm aleti {i}
der Längenkreis {m} [Geo]meridyen dairesi {i}
der Längenmass {m} uzunluk ölçüsü {i}
länger {adj} daha uzun {s}
länger {adj} daha uzun zamandır {s}
der langer Pfeffer [Piper longum] {m} [koch]darıfülfül {i}
langer Rede kurzer Sinn {allg} uzun sözün kısası! {allg}
länger werden {allg} uzamak {allg}
längerfristig {adj} uzun süreli {s}
längerfristig {adj} uzun vadeli {s}
Indirekte Treffer
alle Nase lang {allg} iki de bir de {allg}
alle Nase lang {allg} adım başı {allg}
drei Jahre lang {allg} üç yıl boyunca {allg}
drei Monate lang {allg} üç ay boyunca {allg}
ebenso lang {adv} aynı uzunlukta {adv}
ebenso lang {adv} aynı şekilde uzun {adv}
lang dauernd {adv} uzun süreli {adv}
lang drehen {v} evire çevire uzatmak {fi}
lang und breit {allg} uzun uzadıya {allg}
lang und breit {allg} enine boyuna {allg}
lang und dünn {allg} uzun ve zayıf {allg}
lang und dünn {allg} uzun ince {allg}
über kurz oder lang {allg} er geç {allg}
über kurz und lang {allg} er geç {allg}
unendlich lang {allg} upuzun {allg}