TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yıllık {s} alljährig {adj}
yıllık {s} alljährlich {adj}
yıllık {i} der Almanach {m}
yıllık {ç} die Annalen {pl}
yıllık {i} das Jahrbuch {n}
yıllık {adv} jährlich {adv}
yıllık {allg} per Jahr {allg}
yıllık {allg} pro Jahr {allg}
yıllık abone {i} das Jahresabonnement {n}
yıllık abonman bilet {i} die Jahreskarte {f}
yıllık açık {i} der Jahresfehlbetrag {m}
yıllık amortisman {i} die Jahresabschreibung {f}
yıllık amortisman {allg} jährliche Abschreibung {allg}
yıllık amortisman gideri {allg} jährlicher Abschreibungsaufwand {allg}
yıllık artış {i} das Jahreswachstum {n}
yıllık artış {i} der Jahreszuwachs {m}
yıllık artış oranı {i} die Jahreszuwachsrate {f}
yıllık bilanço {i} [tic]der Abschluss {m}
yıllık bilanço {i} [tic]der Bücherabschluss {m}
yıllık bilanço {i} der Jahresabschluss {m}
yıllık bilanço {i} die Jahresbilanz {f}
yıllık bilanço {i} der Jahresschluss {m}
yıllık bilanço düzenlemek {allg} Jahresabschluss aufstellen {allg}
yıllık bilançonun dökümü {allg} Aufstellung des Jahresabschlusses {allg}
yıllık borç taksidi {i} [tic]die Annuitat {f}
yıllık borç taksitli ipotek {i} [tic]die Annuitätenhypothek {f}
yıllık bordro {i} die Jahresabrechnung {f}
yıllık bütçe {i} der Jahresetat {m}
yıllık büyüme {i} die Auflage {f}
yıllık ciro {i} [tic]der Jahresumsatz {m}
yıllık değer {i} das Jahreswert {n}
yıllık dergi {i} die Jahresschrift {f}
yıllık devre {i} der Jahreszeitraum {m}
yıllık ekonomik rapor {i} der Jahreswirtschaftsbericht {m}
yıllık envanter {i} die Jahresinventur {f}
yıllık faiz {i} der Jahreszins {m}
yıllık faiz {ç} die Jahreszinsen {pl}
yıllık faiz kuponu {i} der Jahreszinsschein {m}
yıllık faiz oranı {i} der Jahreszinssatz {m}
yıllık finansal tablo {i} der Jahresabschluss {m}
yıllık garanti {i} die Jahresgarantie {f}
yıllık gelir {i} das Jahresaufkommen {n}
yıllık gelir {i} das Jahreseinkommen {n}
yıllık gelir {i} der Jahresgewinn {m}
yıllık gelir {allg} jährliches Einkommen {allg}
yıllık gelir tablosu {i} der Jahresabschluss {m}
yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için dilekçe {allg} Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich {allg}
yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için müracaat {allg} Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich {allg}
yıllık gelirler {ç} die Jahreseinkünfte {pl}
yıllık genel kurul {i} [eko]die Jahreshauptversammlung {f}
yıllık genel kurul toplantısı {i} die Jahreshauptversammlung {f}
yıllık getiri {i} der Jahresertrag {m}
yıllık halka {i} der Jahresring {m}
yıllık hesap {i} die Jahresabrechnung {f}
yıllık hesap özeti {i} der Kontenabschluss {m}
yıllık hesaplaşma {i} die Jahresabrechnung {f}
yıllık ihtiyaç {i} der Jahresbedarf {m}
yıllık ikramiye {i} die Jahresgratifikation {f}
yıllık ikramiye {i} die Jahresprämie {f}
yıllık işlem miktarı {i} [eko]der Jahresumsatz {m}
yıllık işler miktarı {i} der Jahresumsatz {m}
yıllık izin {i} der Jahresurlaub {m}
yıllık izin {i} der Urlaub {m}
yıllık iznini kullanan kişi {i} der Urlauber {m}
yıllık kapasite {i} die Jahreskapazität {f}
yıllık kar {i} der Jahresgewinn {m}
yıllık kar {i} der Jahresverdienst {m}
yıllık kazanç {ç} die Jahreseinkünfte {pl}
yıllık kazanç {i} der Jahresertrag {m}
yıllık kazanç {i} der Jahresgewinn {m}
yıllık kazanç {i} der Jahresverdienst {m}
yıllık kira {i} die Jahresmiete {f}
yıllık kira akdi {i} der Jahresmietvertrag {m}
yıllık kira kontratı {i} der Jahresmietvertrag {m}
yıllık kira sözleşmesi {i} der Jahresmietvertrag {m}
yıllık kongre {i} der Jahreskongress {m}
yıllık kongre {i} die Jahresversammlung {f}
yıllık konsolide finansal tablo {allg} konsolidierter Jahresabschluss {allg}
yıllık kutlama {i} die Jahresfeier {f}
yıllık maaş {i} das Jahresgehalt {n}
Indirekte Treffer
abonede yıllık aidat {allg} jährlicher Beitrag {allg}
amortismanda yıllık tutar metodu {i} die Digitalabschreibung {f}
beş yıllık devir {i} das Jahrfünft {n}
beş yıllık kalkınma planı {i} der Fünfjahresplan {m}
beş yıllık plan {i} der Fünfjahresplan {m}
bin yıllık {s} tausendjährig {adj}
bir yıllık sözleşme {i} der Jahresvertrag {m}
birkaç yıllık {adv} mehrjährig {adv}
çeyrek yıllık {s} vierteljährig {adj}
çok yıllık {a} mehrjährig {a}
denetlenmiş yıllık bilanço {allg} geprüfter Jahresabschluss {allg}
dokuz yıllık {adv} neunjährig {adv}
dört yıllık {s} vierjährig {adj}
dört yıllık plan {i} [tic]der Vierjahresplan {m}
efektif yıllık faiz {allg} effektiver Jahreszins {allg}
ertelenmiş vergilerde yıllık sınırlama {allg} jährliche Abgrenzung {allg}
ertelenmiş vergilerde yıllık sınırlama {i} die Jahresabgrenzung {f}
faiziyle birlikte yıllık borç taksiti {i} die Annuität {f}
hazinenin yıllık gelir vergisi tahsilatı {i} das Steueraufkommen {n}
iki yıllık {s} zweijährig {adj}
iki yıllık {s} [hayb]bienn {adj}
iki yıllık bitki {s} [bitk]zweijährig {adj}
iki yıllık süre {i} das Biennium {n}
konsolide yıllık bilanço {allg} konsolidierter Jahresabschluss {allg}
konsolide yıllık finansal tablo {allg} konsolidierter Jahresabschluss {allg}
on dört yıllık {s} vierzehnjährig {adj}
on yıllık süre {i} die Dekade {f}
on yıllık süre {i} das Jahrzehnt {n}
on yıllık süre {i} das Dezennium {n}
otuz yıllık {s} dreißigjährig {adj}
sekiz yıllık {s} achtjährig {adj}
seksen yıllık {s} achtzigjährig {adj}
terfide iki yıllık süre {i} das Biennium {n}
üç yıllık {a} dreijährig {a}
üç yıllık şarap {allg} dreijähriger Wein {allg}
üç yıllık süreç {i} das Triennium {n}
ücretli yıllık izin {allg} bezahlter Jahresurlaub {allg}
ücretsiz yıllık izin {allg} unbezahlter Jahresurlaub {allg}
yarı yıllık {s} semestrig {adj}
yirmi yıllık {s} zwanzigjährig {adj}
yıllık abone {i} das Jahresabonnement {n}
yıllık abonman bilet {i} die Jahreskarte {f}
yıllık açık {i} der Jahresfehlbetrag {m}
yıllık amortisman {allg} jährliche Abschreibung {allg}
yıllık amortisman {i} die Jahresabschreibung {f}
yıllık amortisman gideri {allg} jährlicher Abschreibungsaufwand {allg}
yıllık artış {i} das Jahreswachstum {n}
yıllık artış {i} der Jahreszuwachs {m}
yıllık artış oranı {i} die Jahreszuwachsrate {f}
yıllık bilanço {i} [tic]der Bücherabschluss {m}
yıllık bilanço {i} [tic]der Abschluss {m}
yıllık bilanço {i} der Jahresschluss {m}
yıllık bilanço {i} die Jahresbilanz {f}
yıllık bilanço {i} der Jahresabschluss {m}
yıllık bilanço düzenlemek {allg} Jahresabschluss aufstellen {allg}
yıllık bilançonun dökümü {allg} Aufstellung des Jahresabschlusses {allg}
yıllık borç taksidi {i} [tic]die Annuitat {f}
yıllık borç taksitli ipotek {i} [tic]die Annuitätenhypothek {f}
yıllık bordro {i} die Jahresabrechnung {f}
yıllık bütçe {i} der Jahresetat {m}
yıllık büyüme {i} die Auflage {f}
yıllık ciro {i} [tic]der Jahresumsatz {m}
yıllık değer {i} das Jahreswert {n}
yıllık dergi {i} die Jahresschrift {f}
yıllık devre {i} der Jahreszeitraum {m}
yıllık ekonomik rapor {i} der Jahreswirtschaftsbericht {m}
yıllık envanter {i} die Jahresinventur {f}
yıllık faiz {ç} die Jahreszinsen {pl}
yıllık faiz {i} der Jahreszins {m}
yıllık faiz kuponu {i} der Jahreszinsschein {m}
yıllık faiz oranı {i} der Jahreszinssatz {m}
yıllık finansal tablo {i} der Jahresabschluss {m}