TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
usulü çerçevesinde defter kaydı {i} die Ordnungsgemäße Buchführung {f}
usulü dairesinde {allg} ordnungsgemäß {allg}
usulü hakkında danışma {allg} sachkundige Beratung {allg}
usulüne uygun {allg} in entsprechender Form {allg}
usulüne uygun hayvan kesmek {v} schlachten {v}
usulüne uygun muamele {allg} sachgemäße Behandlung {allg}
usulüne uygun olan işleri yönetme {allg} ordnungsgemäße Geschäftsführung {allg}
Indirekte Treffer
açık teklif usulü ile işi verme {allg} öffentliche Auftragsvergabe {allg}
Amerikan usulü yevmiye defteri {allg} [tic]amerikanisches Journal {allg}
bandrol usulü {i} das Banderolensystem {n}
bankanın borçlandırma usulü {i} das Bankabbuchungsverfahren {n}
basit kayıt usulü {allg} einfaches Buchungsverfahren {allg}
basit muhasebe usulü {allg} einfaches Buchungsverfahren {allg}
ceza muhakemeleri usulü kanunu {i} die Strafprozessordnung {f}
ceza yargılamaları usulü {i} [huk]die Strafprozessordnung {f}
Çin usulü sebzeli börek {i} die Frühlingsrolle {f}
defter tutma usulü {i} [tic]die Buchführung {f}
disiplin cezaları usulü {i} das Disziplinarverfahren {n}
disiplin yöntem usulü {i} das Disziplinarverfahren {n}
gaiplik usulü {i} [huk]das Aufgebotsverfahren {n}
görücü usulü evlilik {i} die Verkupplungsehe {f}
halka fırın usulü {i} das Ringofenverfahren {n}
hesaplama usulü {i} die Rechnungsart {f}
Hint usulü baharat {mn} Curry {mn}
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu {i} [huk]die Zivilprozessordnung {f}
ibraz usulü {i} das Vorlageverfahren {n}
idari özel usulü hukuku {i} [huk]das Verwaltungsprivatrecht {n}
idari yargılama usulü hukuku {i} [huk]das Verwaltungsprozessrecht {n}
idari yargılama usulü kanunu {i} die Verwaltungsgerichtsordnung {f}
ihtar usulü {i} das Mahnverfahren {n}
ikili kayıt usulü {allg} doppeltesBuchungsverfahren {allg}
ikili kayıt usulü defter tutma {allg} doppelte Buchführung {allg}
ikili muhasebe usulü {allg} doppeltesBuchungsverfahren {allg}
ilamsiz takip usulü {i} [huk]das Mahnverfahren {n}
istinaf usulü {i} das Berufungsverfahren {n}
itiraz usulü {i} das Einspruchsverfahren {n}
itiraz usulü {i} das Beschwerdeverfahren {n}
karı kocaya ait malların idaresi usulü {allg} [huk]ehelicher Güterstand {allg}
kayıt usulü {i} das Buchungsverfahren {n}
kaynak usulü {i} das Schweißverfahren {n}
kontenjan usulü {i} das Kontingentierungsverfahren {n}
köy usulü {allg} [Redw.]auf ländliche Art {allg}
köy usulü {allg} auf bäuerliche Art {allg}
köy usulü {allg} nach bäuerlichem Rezept {allg}
Kürt usülü {allg} Kurdisch {allg}
Laz usulü {s} lasisch {adj}
linç usulü {i} die Lynchjustiz {f}
Macar usulü {allg} ungarisch {allg}
mahkeme usulü {i} [huk]das Rechtsverfahren {n}
mahkeme usulü {i} das Gerichtsverfahren {n}
mirasın aciz usulü {i} das Nachlassinsolvenzverfahren {n}
muamele usulü {i} das Behandlungsverfahren {n}
muhakeme usulü {i} [huk]das Gerichtsverfahren {n}
muhasebe usulü {i} das Buchungsverfahren {n}
normların denetimi usulü {i} das Normenkontrollverfahren {n}
ödeme usulü {i} das Zahlungsverfahren {n}
ölçme usulü {i} das Messverfahren {n}
oylama usulü {i} [pol]das Wahlverfahren {n}
püskürtme usulü {i} das Spritzverfahren {n}
resen hareket usulü {i} das Offizialverfahren {n}
seri muhakeme usulü {i} [huk]das Beschleunigte Verfahren {n}
sıkıştırma usulü {i} das Pressverfahren {n}
sondaj usulü {i} das Auswahlverfahren {n}
sulh mahkemesi yargılama usulü {i} [huk]das Amtsgerichtsverfahren {n}
tahkim usulü {i} das Schiedsverfahren {n}
tahsil yetkisi usulü {i} das Einzugsermächtigungsverfahren {n}
tahsilat usulü {i} das Beitreibungsverfahren {n}
tarlada üç ekim değiştirme usulü {i} die Dreifelderwirtschaft {f}
tayin usulü {i} das Bestimmungsverfahren {n}
tedavi usulü {i} die Heilmethode {f}
tedavi usulü {i} die Behandlungsart {f}
tek kayıt usulü defter tutma {allg} [tic]einfache Buchführung {allg}
temyiz usulü {i} [huk]das Berufungsverfahren {n}
Türk usulü {a} türkisch {a}
üç yılda bir ekin değiştirme usulü {i} die Dreifelderwirtschaft {f}
üretim usulü {i} das Herstellungsverfahren {n}
usulü çerçevesinde defter kaydı {i} die Ordnungsgemäße Buchführung {f}
usulü dairesinde {allg} ordnungsgemäß {allg}
usulü hakkında danışma {allg} sachkundige Beratung {allg}
uzlaştırma usulü {i} das Vergleichsverfahren {n}
vardiya usulü {i} die Schichtarbeit {f}
yargı usulü {i} die Gerichtsverfassung {f}
yargılama usulü {i} das Erkenntnisverfahren {n}
yargılama usulü {i} [huk]das Verfahren {n}
zincirleme usulü {i} die Fließbandarbeit {f}